دانلود پایان نامه کشف تقلب در کارت های شتاب بانکی با شبکه عصبی آبشاری

شنبه 31 فروردین 1398 10:54 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
دانلود-پایان-نامه-کشف-تقلب-در-کارت-های-شتاب-بانکی-با-شبکه-عصبی-آبشاری
دانلود پایان نامه کشف تقلب در کارت های شتاب بانکی با شبکه عصبی آبشاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 117
حجم فایل: 3348
قیمت: 45000 تومان

بخشی از متن:
چکیده
همواره با پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و کانال‌های ارتباطی، یکی از مهمترین موانع برای استفاده و ترویج بانکداری الکترونیک عدم امنیت تراکنش‌ها و بروز تقلب در مسیر انجام مبادلات می‌باشد. لذا تشخیص تقلب یکی از مسائل مهم در موسسات مالی و بانک‌ها است. در نتیجه راه‌کارهای سریع برای شناخت فعالیت‌های کلاهبرداران و متخلفان ضرورت دارد. با رشد در تراکنش‌های کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از شاخه‌های بانکداری الکترونیک از بخش سیستم پرداخت، تقلب در این کارت‌ها  نیز افزایش یافته است. علی رغم تحقیقات زیادی که در زمینه کشف تقلب در این حوزه خاص انجام گرفته است، مرتکبان تقلب نیز شیوه‌های تقلبشان را جهت جلوگیری از شناسایی توسعه داده‌اند. بدین لحاظ روش‌های مختلفی برای شناسایی جرم، رفتار‌های غیر معمول، و مغایر با قنون کاربران وجود دارد و تحقیقات مشابهی نیز در این باره صورت می‌گیرد. روش‌هایی که اخیرا مورد استفاده می‌شود شامل مشاهده تراکنش‌ها از طریق سیستم‌های تصدیق نشانی، روش تصدیق کارت، شماره شناسایی شخصی، و روش‌های زیست سنجی است.  در این پروژهتشخیص تقلب در کارت‌های اعتباری با هدف نرخ شناسایی و دقت بالا و کمترین نرخ خطای سیستم با استفاده شبکه‌های عصبی آبشاری و ترکیب آن با الگوریتم رقابت استعماری همراه بوده است و همچنین استخراج ویژگی‌های موثر جهت ارزیابی تشخیص تقلب از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد.
کلید واژه: : تقلب، کارت اعتباری، شبکه عصبی، الگوریتم رقابت استعماری
دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پایان نامه ، کشف تقلب ، کارت بانکی ، عضو شتاب ، شبکه عصبی آبشاری ،
آخرین ویرایش: شنبه 31 فروردین 1398 10:57 ب.ظ

 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

دوشنبه 22 بهمن 1397 03:55 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-رضایت-زناشویی-در-بین-دانشجویان-متاهل-دانشگاه-پیام-نور-مرکز-اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 395
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

تعداد صفحات : 72

فرمت : word

تمامی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش ضمیمه شده است.

چكیده :

در این تحقیق با تأكید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفكر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های كاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی كه بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود كه بررسی کنیم آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه ای وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد كه بین مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین سایر مولفه ها هوش هیجانی و رضایت زناشویی ارتباط خاصی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :

هوش هیجانی

رضایت زناشویی

دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ..................................................................................................................... 1

فصل اول: كلیات تحقیق ................................................................................................ 2

1-1 مقدمه ............................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله .......................................................................................................... 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ......................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق ....................................................................................................... 7

1-5 سوالات تحقیق ...................................................................................................... 7

1-6 فرضیه ها............................................................................................................ 8

1-6-1 فرضیه های اصلی............................................................................................... 8

1-6-2 متغیرهای تحقیق ................................................................................................. 8

1-7 تعاریف نظری........................................................................................................ 8

1-8 تعاریف عملیاتی ..................................................................................................... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................................................ 10

2-1 مقدمه ................................................................................................................ 11

2-2 تعریف هوش ........................................................................................................ 11

2-3 هیجان و هوش هیجانی ............................................................................................. 12

2-3-1 رابطه هیجان با تفكر ............................................................................................ 13

2-3-2 تاریخچه هوش هیجانی .......................................................................................... 13

2-3-3 هوش هیجانی چیست؟............................................................................................ 14

2-3-3-1 آگاهی از هیجان های خود ................................................................................... 15

2-3-3-2 بیان هیجان ها.................................................................................................. 15

2-3-3-3 آگاهی از هیجان های دیگران ............................................................................... 16

2-3-3-4 مدیریت هیجان ها.............................................................................................. 16

2-3-4 نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی .................................................................. 16

2-3-4-1 تئوری هوش هیجانی گلمن ................................................................................... 18

2-3-4-2 تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون .................................................................... 18

2-3-5 شناسایی حالت های هیجانی ..................................................................................... 22

2-3-5-1 شناسایی حالت های هیجانی خود............................................................................. 23

2-4 رضایت زناشویی .................................................................................................... 24

2-4-1 بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ................................................................... 25

2-5 رضایت زناشویی و هوش هیجانی ................................................................................. 29

2-5-1 هوش عاطفی و نقش آن در تحكیم پیوند زناشویی ............................................................. 30

2-6 تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ................................................ 32

فصل سوم: روش تحقیق.................................................................................................... 34

3-1 مقدمه .................................................................................................................. 35

3-2 روش تحقیق .......................................................................................................... 35

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................. 35

3-4 ابزار تحقیق .......................................................................................................... 35

3-4-1 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) ................................................................. 36

3-4-1-1 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن...................................................................... 36

3-4-1-2 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن..................................................................... 36

3-4-1-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) ........................................................................... 37

3-4-2 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ............................................................................... 39

3-4-2-1 پایایی پرسش نامه انریچ........................................................................................ 40

3-4-2-2 روایی پرسش نامه انریچ....................................................................................... 40

3-4-2-3 شیوه نمره گذاری پرسش نامه انریچ.......................................................................... 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................................... 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 43

4-1 مقدمه ................................................................................................................... 44

4-2 بخش اول ) توصیف داده ها.......................................................................................... 44

4-2-1 توصیف نمرات رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی........................................................ 45

4-3 بخش دوم ) بررسی و آزمون فرضیه ها.......................................................................... 48

4-3-1 بررسی فرضیه تحقیق ............................................................................................ 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................... 52

5-1 مقدمه ................................................................................................................. 53

5-2 نتیجه گیری .......................................................................................................... 56

5-3 پیشنهادات ........................................................................................................... 57

5-4 محدودیت های تحقیق ............................................................................................. 57

فهرست منابع ............................................................................................................. 59


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی طبقه بندی شده مورد بررسی ........................44

جدول 4-2 شاخص های آماری رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی......................................45

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمرات مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) ............. 46

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمرات مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی)............... 46

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمرات سازگاری (از مولفه های هوش هیجانی)............................... 47

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمرات کنترل استرس (از مولفه های هوش هیجانی)......................... 47

جدول 4-7 توزیع فراوانی نمرات خلق عمومی (از مولفه های هوش هیجانی)...........................47

جدول 4-8 شاخص های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی نمونه مورد بررسی.............................48

جدول 4-9 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های درون فردی...........................49

جدول 4-10 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های میان فردی..........................49

جدول 4-11 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و سازگاری............................................50

جدول 4-12 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و کنترل استرس ......................................50

جدول 4-13 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و خلق عمومی........................................51

مقدمه :

روانشناسان درصدد شناسایی عواملی هستند كه با استفاده از آن ها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد. یكی از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است كه در این زمینه رویكردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است. دیدگاه های سنتی هوشبهر تصوری محدود از استعدادهای انسان داشتند و برای هوش فرد، محدودیت قائل شده و آن را ارثی، نسبتاً ثابت و نیز قابل تغییر می دانستند. گذشت زمان و تجربه‌های علمی ثابت كرد كه بسیاری از افراد كه در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوش ربته بالایی را كسب می كنند، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحران های روزمره كفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارت های لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمین كننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظریه هوش چند عاملی خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملی منفرد و تغییرناپذیر فراتر رفته و تصویر غنی تر و گسترده تری از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردی به عنوان كلیه خودشناسی و هوش بین فردی به معنای توانایی درك افراد دیگر، الگویی دقیق و واقعی برای استفاده ثمربخش در طول زندگی معرفی نمود.

گرچه در توصیف گاردنر از هوش فردی، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر می رسید كه هنوز به عواطف و هیجانات آن گونه كه متناسب با نقش پیچیده آن ها در زندگی انسان باشد، پرداخته نشده است. جان مایر و پیتر سالووری در سال 1989، به این روال كه چه چیزهایی موجب كسب موفقیت افراد در زندگی می شود. اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار در مقالات آموزشی خود این گونه معرفی نمودند. هوش هیجانی توانایی است كه امكان درك احساسات و هیجان های خود و دیگران را به فرد می دهد تا با استفاده از این قابلیت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدایت كند.

توجه :

پرسشنامه های به کار رفته در این پژوهش ضمیمه محصول شده است.


لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پایان نامه ، هوش هیجانی ، رضایت زناشویی ، دانشجویان متاهل ، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 04:00 ب.ظ

 

بروز بنیادگرایی دینی اهل سنت در خاورمیانه با تاکید بر گذار از سنت به مدرنیته

شنبه 26 تیر 1395 11:42 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

بروز بنیادگرایی دینی اهل سنت در خاورمیانه با تاکید بر گذار از سنت به مدرنیته

برای درك اهمیت این پژوهش ابتدا باید اهمیت منطقه خارومیانه را یادآور شد
كشورهای منطقه خاورمیانه دارای مشتركات زیادی هستند، اكثریت قریب به اتفاق این كشورها جمعیتی با اكثریت مسلمان دارند، در این منطقه سابقه استعمار در این كشورها وجود دارد، این كشورها از منظر اقتصادی بسته به نوع نگاه جز كشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم هستند، در این منطقه بزرگترین منابع انرژی فسیلی-نفت و گاز- وجود دارد
از سوی دیگر از منظر ژئوپلتیك آبراه ها و تنگه های مهم بین المللی كه از آنها روزانه بخش اعظمی از انرژی مورد مصرف كشورهای توسعه و صنعتی جهان عبور می كند این منطقه را بادیگر مناطق جهان ارتباط داده است. این منطقه به دلیل داشتن جمعیت زیاد به بازار بزرگی برای محصولات كشورهای توسعه یافته و صنعتی است و از سوی دیگر نیروی كار ارزان قیمتی را به كشورهای مختلف ارائه می كند
اگر چه بنیادگرایی اسلامی به عنوان یك تهدید فراملی خود را تهدیدی برای دولت ها معرفی می كند اما تهدیدات ناشی از این پدیده در درجه اول متوجه مردم است، لذا نمی توان به تفكیك در سطوح مختلف امنیت دست زد. زمانی كه یك بمب گذار انتحاری در بغداد یا امان خود را منفجر می كند، به صورت مستقیم با دولتهایی كه آنها را دست نشانده غرب به خصوص آمریكا میداند به مبارزه بر نخواسته است، او در اولین قدم هایی كه به سوی مرگ برمی دارد نه با نظامیان و یا نیروهای دولتی كه با مردم عادی می جنگد و آنها را می كشد
اگر زمانی مكیندر قلب زمین را بر اساس سطح فناوری زمان خود و در اولویت اول قرار گرفتن بعد نظامی در مساله امنیت مكانی تعریف می كرد كه از حمله نیروهای نظامی به دور بود، اما امروزه با تحول در نگاه به مسائل بین المللی و اولویت یافتن بعد اقتصاد در موضوع امنیت، خاورمیانه به دلیلموقعیت استراتژیك و ژئواكونومیك خود به قلب زمین تبدیل شده است. از این رو خاورمیانه در دوران پس از جنگ جهانی اول مورد نظر ابرقدرت ها و قدرت های بین المللی بوده و هست.

أ
فهرست                                                        مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كلیات طرح ................................................................... 1
طرح مساله .............................................................................. 2 -1
اهمیت پژوهش .............................................................................. 3 -2
قلمروی پژوهش ............................................................................... 5 -3
هدف و انگیزه پژوهش ........................................................................... 5 -4
پیشینه ادبیات . ....................................................................................... 6 -5
سوال های پژوهش ................................................................................ 8 -6
فرضیه های پژوهش ........................................................................... 8 -7
متغیرهای پژوهش............................................................................ 8 -8
تعریف مفاهیم .................................................................................. 9 -9
1-10 
روش تحقیق................................................................................. 14
1-11 
روش جمع آوری مطالب . ................................................................... 15
1-12 
سازماندهی پژوهش .............................................................................. 15
1-13 
مشكلات پژوهش . .................................................................................. 15
فصل دوم: چهارچوب نظری ....................................................................... 17
جنبش اجتماعی . .................................................................................. 18 -1
2-1 
تعریف جنبش های اجتماعی . ......................................................... 18 -1
2-1 
ویژگی های مشترك جنبش های اجتماعی ................................................... 20 -2
مطالعه جنبش های اجتماعی ................................................................. 21 -2
ب
بنیادگرایی و جنبش های اجتماعی .................................................. 26 -3
2-3 
ویژگی های بنیادگرایی اسلامی . ............................................................. 26 -1
چالش مدرنیته ...................................................................................... 29 -4
فصل سوم: مصر: بنیادگرایی اسلامی و اندیشه تكفیری ................... 33
مقدمه . .................................................................................................. 34
گفتار اول: حكومت در مصر ........................................................................... 35
سیاست و حكومت........................................................................... 35 -1
گفتار دوم: تغییرات در ارزش ها ........................................................................ 38
سكولاریسم متهاجم: شورش علیه سنت .............................................................. 38 -2
شرق گرایی......................................................................... 44 -3
علاقه به موضوعات اسلامی .............................................................. 45 -4
پان عربیسم . .................................................................. 46 -5
شكست نظام سیاسی ..................................................................... 47 -6
جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر مصر . ...................................................... 49 -7
گفتار سوم: واكنش به ارزش های متغیر ................................................................ 51
دوران گذار سیاسی اجتماعی، اقتصادی ..................................................... 51 -8
3-8 
گروه های چپ گرا .................................................................. 54 -1
3-8 
اخوان المسلمین ..................................................................... 56 -2
57 ................................................... 1952- 3 
پایان رژیم ملی گرای لیبرال( 1948 -9
3-9 
شكست اعراب در فلسطین .......................................................... 58 -1
3-9 
شكست حزب وفد و سقوط نظم و قانون ................................................ 58 -2
60 .................................................................. 3-10 
افسران آزاد و كودتای 1952
ت
گفتار سوم: سید قطب: پدر بنیادگرایی اسلامی ستیزه جو ...................................... 64
3-11 
تولد سید قطب ....................................................................................... 64
3-12 
روند روشنفكری و نگاه صوفیانه سید قطب ............................................. 68
3-13 
سید قطب: ادیب سكولار . ................................................................... 69
72 .................................... (1947- 3-14 
مرحله دوم زندگی سید قطب( 1939
72 ............................ 3 
فعالیت های ادبی سید قطب از 1939 تا 1947 -14 -1
تجدید علاقه سید قطب نسبت به قرآن . ................................. 72 -14 -2
دلایل علاقه مجدد سید قطب به قرآن .................................. 73 -14 -3
تحلیل ادبی قرآن ......................................................... 74 -14 -4
75 ...............................................« 
التصویر الفنی فی القرآن » 3 كتاب -14 -5
76 ........................................... « 
مشاهد القیامه فی القرآن » 3 كتاب -14 -6
بروز اولین نشانه های تغییر در مبانی سید قطب ........................ 77 -14 -7
ایجاد ایدئولوژی قرآنی . .......................................................... 78 -14 -8
80 .......................... . (1948- 3-15 
جستجوی ایدئولوژی اسلامی مستقل( 1947
83 ..................................... (1952- 3-16 
اعزام و بازگشت از آمریكا( 1948
3-17 
ارتباط سید قطب و اخوان المسلمین ......................................... 86
3-18 
نتیجه گیری ....................................................................... 92
فصل چهارم: عربستان سعودی، بنیادگرایی اسلامی علیه دولت بنیادگرای اسلامی ..... 94
مقدمه . ..................................................................................... 95
گفتار اول: شكل گیری ارزش ها ....................................................... 96
محمد بن عبدالوهاب ...................................................................... 96 -1
4-1 
آثار محمد بن عبدالوهاب ........................................................... 98 -1
ث
4-1 
عقاید محمد بن عبدالوهاب . ........................................................... 99 -2
جزیره العرب و شكل گیری پادشاهی سوم آل سعود ...................................... 100 -2
4-2 
شرایط اجتماعی، اقتصادی جزیره العرب(عوامل داخلی) .............................. 100 -1
4-2 
شرایط سیاسی عوامل خارجی .............................................................. 101 -2
برنامه های توسعه و نوسازی: تغییر در ارزش ها ...................................... 105 -3
نفت در عربستان ........................................................................ 108 -4
نیروهای نظامی عربستان سعودی............................................................ 110 -5
گفتار دوم: واكنش به تغییر در ارزش ها ......................................................... 113
113 ................................................................ . 4 
اشغال مسجد الحرام 1979 -6
وقایع اشغال مسجد الحرام ............................................................... 115 -7
اندیشه جهیمان العتیبی ................................................................. 117 -8
نتیجه گیری .................................................................................... 118 -9
فصل پنجم: پاكستان بنیادگرایی اسلامی صوفیانه ................................................. 120
مقدمه . ..................................................................................................... 121
گفتار اول: پاكستان ...................................................................................... 122
نگاه كلی ......................................................................................... 122 -1
اسلام در شبه قاره هند ........................................................................ 124 -2
5-2 
ساختار فرقه ای و مذهبی پاكستان . .................................................... 124 -1
5-2-1 
فرقه دیوبندیه ............................................................................. 126 -1
5-2-1 
فرقه دیوبندیه و تاسیس پاكستان . .................................................... 126 -2
مدارس دینی در پاكستان ............................................................ 128 -3
گفتار دوم: ابوالاعلی مودودی: واكنش به تغییر در ساختارها و ارزش ها . ............. 131
ج
زندگی مودودی . ............................................................................. 131 -4
تاسیس جماعت اسلامی . ...................................................................... 135 -5
135 ......................................... (1938- 5-5 
ریشه های جماعت اسلامی( 1932 -1
138.......................................... (1941- 5-5 
تاسیس جماعت اسلامی( 1938 -2
حاكمیت از دید مودودی . .................................................................... 148 -6
نتیجه گیری . .......................................................................................... 150 -7
فصل ششم: افغانستان سرزمین ناآرامی ........................................................... 151
مقدمه . ................................................................................................ 152
افغانستان ......................................................................................... 153 -1
گفتار اول: تغییر در ارزش ها . ................................................................... 153
حكومت امیر عبدالرحمان و امیر حبیب الله . ......................................... 153 -2
حكومت امیر امان الله خان ............................................................. 155 -3
حكومت محمد نادر شاه .............................................................. 159 -4
حكومت محمد ظاهر شاه ................................................................... 161 -5
جمهوری اول ...................................................................................... 164 -6
گفتار دوم: تغییر در ساختارها . .................................................................. 165
جمهوری دوم و كودتای ثور . .............................................................. 165 -7
جهاد در افغانستان ................................................................................. 169 -8
6-8 
اسامه بن لادن ........................................................................... 169 -1
6-8 
طالبان .................................................................................... 170 -2
نتیجه گیری ........................................................................................... 173 -9
فصل هفتم: نتیجه گیری و ارائه راه كارها .......................................................... 175
ح
منابع ومأخذ ........................................................................................ 188
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
5: 
پیكر بندی دینی جامعه هند بریتانیا ........................................... 122 - جدول 1
5: 
دین و تفاوت های مذهبی در پاكستان ......................................... 125 - جدول 2
128 ................... 5: 
وابستگی، تعداد و درصد مدارس دینی سال 2000 - جدول 3
فهرست شكل ها
عنوان صفحه
2:
جایگاه جنبش های اجتماعی در مقایسه با سایر رفتارهای جمعی در جامعه . 9 - شكل 1
4: 
جایگاه و موقعیت نیروهای نظامی عربستان نسبت به خاندان سعودی . ......... 111

 

 

پدیده بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه اگر چه به صورت همزمان با تجدید حیات مذهب در عرصه عمومی و سیاسی در سطح بین المللی همراه بوده است اما علاوه جنبه منطقه ای آن، از آنجا كه این پدیده بر رقابت میان قدرت های بین المللی بر سر حوزه منافع و نفوذ آنها تاثیر گذاشته است،دارای بعد بین المللی نیز هست
همانطور كه اشاره شد این كشورها در زمره كشورهای جهان سوم هستند و از این روی معادلات و مسائل امنیتی مطرح شده در منابع مربوط به مطالعات امنیتی در كشورهای توسعه یافته نمی تواند مسائل و مشكلات این كشورها را به درستی مورد مطالعه قرار دهد چرا كه دارای پیش فرضهای متفاوت نسبت به واقعیات موجود در جوامع این كشورهاست. 

3 -1: قلمروی پژوهش 
برای درك فرآیندی كه سبب شد تا نیروهایی مانند القاعده در كشورهای اسلامی به وجود آیند باید به بررسی خط فكری پرداخت كه خود حاصل از آشفتگی دوران گذار از سنت به مدرنیته در كشورهای اسلامی است. چهار كشور مصر، عربستان سعودی، پاكستان و افغانستان از آن جهت انتخاب شدهاند كه در سه كشور مصر، عربستان سعودی و پاكستان هسته های اصلی این تفكر شكل گرفته و در افغانستان به قدرت رسیده است. 

4-1: هدف و انگیزه از تحقیق 
همانطور كه حادثه11 سپتامبر بر اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل تاثیر گذاشت، سوال مهمی كه در ذهن پژوهشگر ایجاد شد آن بود كه چرا انسان ها به سمت چنین ایدئولوژی های رادیكالی تمایل پیدا كرده و اصولاً این ایدئولوژیها در چه شرایطی به وجود می آیند؟ در واقع این پژوهش پاسخ به این پرسشهای شخصی است، دغدغه دیگر پژوهشگر برای انجام این پژوهش پیدا كردن راه حلی برای زدودن زنگارهایست كه به دلیل اعمال این گروه ها بر چهره اسلام نشسته است، چرا كه این رفتار سبب شده تا در عرصه افكار عمومی جهان، اسلام به معنای تروریسم، كشتار تصور شود. 
جدا از انگیزه شخصی محقق، موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده است تا در شرق با دو كانونبحران از یك سو و در جنوب با عربستان به عنوان یكی از مهم ترین صادركنندگان این نوع اندیشه مواجه باشیم. لذا شناخت هر چه بهتر بنیادگرایی اسلامی سبب می شود تا راهكار های بهتری نیز ارائه شود، این پژوهش سعی بر آن دارد تا به افزایش شناخت و رفع كمبود منابع به زبان فارسی در این زمینه یاری رساند. 

5-1: پیشینه ادبیات تحقیق 
در مورد بروز پدیده بینادگرایی اسلامی كتب و مقالات زیادی منتشر شده است در اینجا فقط به گوشه ای از این مقالات و كتب می توان اشاره كرد: 
جان اسپوزیتو در مقاله خود با عنوان »بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه و جنوب شرق آسیا«، از میان عوامل اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و فرهنگی-مذهبی، معتقد است: شكست ملی گرایی سكولار اعم از ملی گرایی لیبرال، ملی گرایی عربی و سوسیالیسم در ایجاد یك هویت ملی قوی كه از تاثیر خارجی مصون باشد. دولت های دوران استقلال از آن جهت كه دولت های غیر انتخابی، استبدادی و امنیتی-از آن جهت كه به شدت به نیروهای امنیتی خود وابسته هستند- موفق به ایجاد یا تقویت مشروعیت خود نمیشوند. این دولت ها به سبب عدم دستیابی به اهداف اقتصادیی چون خودكفایی یا شكوفایی اقتصادی و افزایش شكاف بین فقیر و غنی، جلوگیری از گسترش فساد، آزاد سازی فلسطین، مقاومت برابر هژمونی سیاسی و فرهنگی غرب مورد انتقاد قرار میگیرند. انتقاد صرفاً محدود به دولت ها نمانده و دامن گیر نهادهای مذهبی نیز میشود. منتقدین نهادهای مذهبی باور دارند كه رهبران مذهبی كه حمایت و كنترل مساجد، دانشگاهها و نهادهای دینی را برعهده دارند با دولت هایی كه قدرت را بر دین و عدالت اجتماعی برتری داده اند همكاری می كنند (Espodito 2001, 
.)3
او در مقاله »اسلام سیاسی« نیز شماری از وقایع را كه به عنوان عامل شتاب زای این اندیشه عمل كرده اند ارائه می كند: 

1. شكست اعراب در جنگ شش روزه 
2. جنگ داخلی پاكستان بنگلادش 1971-1972 
3. جنگ داخلی لبنان 1975-1990 
4. انقلاب اسلامی ایران 
5. (Esposito 2000, 50)منازعه اعراب و اسرائیل
برنارد لوئیس، یك قیاس تاریخی بین دوران طلایی اسلامی و وضع امروز جهان اسلام را نیز به این می افزاید (Lewis 2003). 
حسن حنفی علاوه بر شكست ایدئولوژی های سكولاری چون: لیبرالیسم غربی، سوسیالیسم دولتی، ماركسیسم سنتی به عاملی از داخل جهان اسلام نیز اشاره می كند و آن شكست آداب گرایی قبیلهای است. او به بخش فرهنگی این پدیده نیز اشاره كرده و عامل مواجه فرهنگی بین جهان اسلام 
و غرب را نیز مد نظر قرار می دهد. (Hanfi 2000) 
هرایر دكمجیان در اثر معروف خود نیز به تاثیر جهان مدرن بر بروز بنیادگرایی اسلامی می پردازد و آن را پاسخی به بحران های اجتماعی جهان عرب می داند. وی تلاش نمودهاست تا نظریه های غربی را با منطق درونی جهان عرب پیونده زده و چارچوب مفهومی جدیدی را برای درك بنیادگرایی اسلامی ارائه كند (دكمجیان 1384). او معتقد است جنبش های بنیادگرایانه از الگویی دوری پیروی می كنند و در این باره مینویسد:»در طول تاریخ اسلامی وقوع رستاخیز و تجدید حیات بنیادگرایانه، بیشتر همراه 
دورانهای آشفتگی بزرگ بوده كه در اثر آن موجودیت جامعه اسلامی و یا وحدت و انسجام روحی آن در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است.« (دكمجیان 1384, 31). 
اگر چه لوئیس بر قیاس تاریخی، اسپوزیتو و حنفی بر شكست ایدئولوژ یهای سكولار و آداب گرایی قبیله ای تاكید دارند، هیچ یك به بنیادگرایی اسلامی با نگاه فرایند گذار از سنت به مدرنیته ننگریسته اند، و فقط به برخی از عوامل شتابزای این روند اشاره كردهاند. دكمجیان نیز اگر چه با نگاهی فرایندی به بروز این پدیده نگریسته ، اما او به الگویی دوری اشاره می كند كه با روند تكاملیگذار مخالف است. 

6-1: سوال های تحقیق 
سوال اصلی: شرایط اجتماعی- فرهنگی دوران گذار از سنت به مدرنیته در عربستان، مصر، پاكستان و افغانستان چه تاثیری بر روند بروز ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی در كشورهای خاورمیانه داشته است؟ 
سوال فرعی: مهم ترین عامل تغییر اجتماعی در این كشورها چه بوده است؟ 7 -1: فرضیه های تحقیق 
فرضیه اصلی: عدم ثبات ارزشهای فرهنگی در ساختار اجتماعی در كشورهای مصر، عربستان، پاكستان و افغانستان ناشی از دوران گذار بر بروز ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی كمك كرده است. 
فرضیه فرعی: دولت مدرن در كشورهای مورد مطالعه یكی از مهمترین عوامل ایجاد تغییر اجتماعی است. 

8 -1: متغیرهای پژوهش 
با توجه به سوال و فرضیه اصلی كه بیان شده است، متغیر مستقل در این تحقیق عبارت است از: شرایط دوران گذار از سنت به مدرنتیه، از سوی دیگر متغیر وابسته این تحقیق نیز روند بروز بنیادگرایی اسلامی افراطی خواهد بود. 9 -1: تعریف مفاهیم 
تعریف بنیادگرایی اسلامی 
در فرهنگ لغات سیاسی اكسفورد از بنیادگرایی اسلامی برای توصیف هر حركتی كه خواهان اجرای كامل و بی چون و چرای آموزه های قرآن و شریعت استفاده شده است (McLean, 251) و در ذیل توضیحات اصطلاح بنیادگرایی مسیحی اشاره كرده است كه پس از انقلاب اسلامی ایران این اصطلاح(بنیادگرایی اسلامی) ظهور كرده و بنیادگرایی به عنوان علامت و مظهر ستیزه جویی، عصبیت و عدم تحمل برای بسیاری در جهان غرب تبدیل شده است (Ibid, 251). برخلاف بنیادگرایی مسیحی كه از قرن نوزده در پی واكنش پروتستانها به قرائتهای مدرن از انجیل كه حقیقت تحت الفظی فصول مافوق طبیعی و معجزه آسا از تاریخ انجیلی و جایگاه كتاب مقدس به عنوان وحی مستقیم و غیر قابل چالش كلام خداوند را به چالش می كشید (Ibid, 251) بنیادگرایی در اسلام فقط از قرن بیستم به بعد اهمیت یافته و اساساً این بنیادگرایی شامل 3 حركت مجزاست: وهابیت یا سلفیگری و اخوان المسلمین در جهان سنت و در جهان شیعه ،شیعه گری انقلابی (Oliveti 2002, 15) از سوی دیگر بنیادگرایان مسلمان بر خلاف گروه های پروتستان كه نامشان به آنها منتقل شده است بر اساس سوالاتی از الهیات و تفسیر متون مقدس از بدنه اصلی جدا نشدهاند، بلكه انتقاد آنها، در وسیعترین مفهوم، اجتماعی است از منظر آنها جهان اسلام چرخشی اشتباه داشته است (Lewis 2003, 24).. 
فولر بنیادگرایی اسلامی را این چنین تعریف می كند:»من اصطلاح بنیادگرایی اسلامی را نیز استفاده می كنم اما فقط برای اشاره به آن دسته از اسلامگرایانی كه از قرائت خشك و متعصبانه ای از قرآن و سنن پیامبر پیروی می كنند، كسانی كه معتقدند تنها درك صحیح از سلام منحصر به آنهاست و دیگران متفاوت را تحمل نمی كنند. بسیاری از بنیادگرایان بر برتری مطلق كاربرد تمامی قوانین اسلامی به عنوان تنها سنگ محك مشروعیت اسلامی اصرار می ورزند.« (Fuller 2003, XII)؛ وی بنیادگرایی را به عنوان بخشی از اسلامگرایی و نه تمام آن میداند:» همه بنیادگرایان اسلامگرایند، اما همه اسلامگرایان بنیادگرا نیستند ...« (Ibid, XII)، وی همچنین معتقد است كه بنیادگرایی اسلامی رابا سنت گرایی اسلامی یكسان نیست و زمانی بنیادگرایی اسلامی را رادیكال در نظر میگیرد كه از وضع موجود درك سنتی اسلامی عدول كرده و در حقیقت به دنبال اجرای تغییر از طریق رویكرد »بازگشت به ریشه ها« باشد (Ibid, p XII). 
شاید از میان تعاریف فوق، تعریفی كه گراهام فولر برای مفهوم بنیادگرایی اسلامی ارائه داده است به آنچه در واقعیت با آن روبرو هستیم تطابق بیشتری داشته باشد. از این رو در این پژوهش مفهوم مورد نظر از بنیادگرایی اسلام مطابق تعریف فولر خواهد بود. 
تعریف مدرنیته 
حسینعلی نوذری در كتاب»مدرنیته و مدرنیسم:مجموعه مقالاتی در سیاست، فرهنگ و نظریه های اجتماعی« در توصیف مدرنیته این چنین می نویسد: »مدرنیته را در بهتربن وجه می توان عصری توصیف كرد كه ویژگی شاخص آن تحولات دائمی است- لیكن عصری آگاهی از این ویژگی شاخص خود؛ عصری كه اشكال حقوقی خود، آفرینشهای مادی و معنوی خود، دانش و اعتقادات خود را به مثابه جریاناتی سیال، گذار، متغیر، غیر ثابت و غیر قطعی تلقی می كند.جریاناتی كه صرفاً باید تا »اطلاعیه بعدی« به انها باور داشت و عمل كرد، و جریاناتی كه در نهایت ارزش و اعتبار خود را از دست داده و جای خود را به جریاناتی جدید و بهتر می سپارند.« (نوذری 1378, 27) 
پیتر آزبورن معتقد است كه »مدرنیته عبارت است از نوعی حالت یا كیفیت و ویژگی»مدرن«، نوعی تجربه »مدرن« یا دوره»مدرن«. ایده مدرنیته بیانگر تازگی، بداعت، نو بودن زمان »حال« به عنوان گسست یا انقطاع از »گذشته« و ورود به »آینده« ی سریعاً در حال ظهور و در عین حال نامطمئن و ناپایدار است. مدرنیته در معنای كلی و گسترده آن با فكر یا ایده نوآوری، ابداع، ابتكار، تازگی، خلاقیت، پیشگامی، پیشرفت، ترقی، توسعه رشد، تكامل سیلقه و مد همراه و هم آواست.«(همان منبع, 
(65
آزبورن با نگاهی جامعه شناختی به مدرنیته، بیان می كند این مفهوم بدواً با مفاهیمی چون صنعتی شدن، دنیاگرایی، یا غیر دینی شدن ، بوروكراسی(دیوان سالاری) و مفهوم شهر و شهرنشینی همراه است.(همان منبع, 66) 
با توجه به تعاریف فوق و در نظر گرفتن اجزای مشترك بین آنها شاید بتوان این تعریف از مدرنتیه را به دست داد كه، مدرنیته بیانگر تازگی، بداعت، نو بودن زمان »حال« به عنوان گسست یا انقطاع از »گذشته« و ورود به »آینده« ی سریعاً در حال ظهور و در عین حال نامطمئن و ناپایدار است. مدرنیته در معنای كلی و گسترده آن با فكر یا ایده نوآوری، ابداع، ابتكار، تازگی، خلاقیت، پیشگامی، پیشرفت، ترقی، توسعه رشد، تكامل سلیقه و مد همراه و هم آواست و بدواً با مفاهیمی چون صنعتی شدن، غیر دینی شدن، بوروكراسی(دیوان سالاری) و مفهوم شهر و شهرنشینی همراه است. 
تعریف سنت 
در مقابل مفهوم مدرنیته، مفهوم سنت قرار دارد، كه می توان آن را از طریق نگاه سلبی به تعریف مدرنیته و خصوصیات آن به دست آورد. به عبارت دیگر آنجا كه مدرنیته بر گسست و انقطاع از گذشته تاكید دارد، سنت بر استمرار آنچه در گذشته موجود بوده است مصر است. هنگامی كه مدرنیته به آینده می نگرد، نگاه سنت به گذشته است. زمانی كه سنت سعی دارد تا خود را با دین یكی كند و هویت خود را مقدس گرداند، مدرنیته سعی از جدا شدن از دین دارد و به دنبال تقدس زدایی است. 

قیمت پایان نامه فقط 58000 تومان می باشد برای پرداخت و دانلود بر روی لینک زیر بزنید.

خرید پایان نامه


برچسب ها: مدرنیته سیاسی ، بنیادگرایی ، بنیادگرایی اسلامی ، بنیادگرایی رادیکال ، بنیادگرایی دینی ، پایان نامه ، ارشد علوم سیاسی ،
آخرین ویرایش: شنبه 26 تیر 1395 11:48 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات