مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

جمعه 30 فروردین 1398 03:22 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-رضایت-از-زندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 120
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

تعداد صفحات : 52

فرمت : word

پیشینه تحقیق : دارد (بین سال های 1389 تا 1397)

منابع فارسی و انگلیسی به روز

مبانی نظری بسیار کامل

پاورقی و ارجاعات کاملا استاندارد.

فاقد غلط املایی و نگارشی.

بخشی از متن :

رضایت از زندگی:

   برخی كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت از زندگی آورده‌اند یعنی این كه افراد بطور كلی از زندگیشانرضایت داشته باشند. كاتر[1] ( 1985) كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌كند كه نیازها خواست‌هاو ترجیحات سبك زندگی و سایر عوامل ملموس را كه بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیردارند در بر می‌گیرد( غفاری، 1388؛5) اینگلهارت رضایت از زندگی را به عنوان مهم‌ترینشاخص سازنده بر می‌شمارد( اینگلهارت، 1373؛44). كمپل[2] و همكارانش كیفیتزندگی را رضایت از زندگی[3] در حیطه‌های خاصی می‌دانستندآنها حیطه‌های كار، مسكن، سلامتی، همسایگی، دوستی‌ها، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطحتحصیلات و پس‌انداز را مولفه‌های كیفیت زندگی قلمداد می‌كنند( فتوت، 1390؛158) واحساس رضایت از زندگی شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی اركان كلی رضایت از زندگی می‌باشد.همچنین سینیتا و هایندس[4] كیفیت زندگی رابرداشت و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خصوصیات زندگی خود و میزان رضایت كلی خود اززندگی می‌دانند(‌همان، 159) .غلامرضا غفاری (1388؛4)در اثر خویش تحت عنوان « كیفیتزندگی شاخص توسعه اجتماعی» ضمن بر شمردن رضایت زندگی به عنوان مولفه اصلی كیفیتزندگی به چهار نوع رضایت از زندگی اشاره دارد:

رضایت ناشی از داشتن[5]: كه متاثر از میزانبرخورداری افراد از امكانات می‌باشد.

رضایت ناشی از ارتباط[6]: كه معطوف به روابطاجتماعی است.

-رضایت ناشی از بودن[7]: پنداشت فرد نسبت بهخویشتن و تعریف از كیستی خود كه دلالت بر  معناداری و كنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

   - رضایت ناشی ازاقدام و عمل[8]: كه بیشتر معطوف بهچگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات فراغت می‌شود.

 بطور كلی رضایت از زندگی مبتنی بر درك فرد از وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی ومحیطی خود و احساس رضایت‌مندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می‌باشد و براساستلقی كلی از خشنودی و یا ناخرسندی از زندگی و بر اساس ارضاء نیازهای اساسی و هم‌‌چنینتناسب بین اهداف شخص و وسایل دستیابی به آن اهداف مفهوم‌پردازی می‌شود. لذا رضایتزندگی بعد ذهنی كیفیت زندگی است و سازه كیفیت زندگی مقوله‌ای عام‌تر از كیفیتزندگی می‌باشد.

سعادتمندی:

    یكی دیگراز مفاهیمی كه به مفهوم كیفیت زندگی بسیار نزدیك است و بعضاً سبب تداخل مفهومی باسازه كیفیت زندگی می‌شوداحساس سعادتمدنی[9] می‌باشد كه به چگونگی ارزیابی فرداز زندگی اشاره داردودربرگیرندهمتغیرهایی ازقبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از كار ومتغیرهای روانشناختی چون فقدان افسردگی واضطراب و وجودعواطف و خلقیات مثبت می‌شود.احساس رضایت از زندگی بسیار نزدیك با این مفهوم می‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهنیكیفیت زندگی اشاره دارندوآن رابایدبعنوان یكی ازمعرفهای احساس  سعادتمندی به حساب آورد[1]-Cutter

[2]-Campel

[3]-Life satisfaction

[4]-Synthia&hinds

[5]-Having

[6]-Relating

[7]-Being

[8]-Action

[9]-Well- being

....................................................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از پیشینه تحقیق :

آهنچیان و همکارانش (1396) در تحقیقی باعنوان "تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجیرضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد" به این نتیجه رسیدند که تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت اززندگی معنادار است ولی با شادکامی ذهنی معنادار نمی باشد. همچنین رضایت شغلی نقشمیانجی در تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، رهبریاخلاقی به صورت مستقیم و با واسطه رضایت شغلی بر رضایت از زندگی پرستارانتأثیرگذار بود. بنابراین اخلاقیات و رهبری اخلاق مدار در بیمارستان، ضمن بهبودمحیط و بستر سازمانی، باعث افزایش رضایت از زندگی پرستاران می شود.

رضاپورفردیان و همکارانش (1397) درتحقیقی با عنوان "مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ورضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی" به این نتیجه رسیدند که میزان حمایت اجتماعی ادراک شده میانافراد مبتلا به بی قراری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد متفاوت است، اما میزان رضایتاز زندگی میان این افراد، تفاوت معناداری ندارد. همچین میزان حمایت اجتماعی ادراک شدهازطرف خانواده و دوستان و نیز رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی کهدوره درمان تغییر جنسیت را تمام کرده اند، بیشتر از سایر آزمودنی هاست. بر اساس اینیافته ها، عمل جراحی تغییر جنسیت برای این افراد پیشنهاد می شود، البته با توجه بهمحدودبودن نمونه، تعمیم دادن نتیجه ها باید با احتیاط صورت بگیرد.

................

......

..

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از منابع :

آرمان، فاطمه(1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در شهروندان، پایان‌نامهكارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران.

رضاپورفردیان و همکارانش(1397)، مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلابه بی قراری جنسیتی. جامعه شناسی کاربردی، دوره 29, شماره 3، صص 87-100.

خانجانی و همکارانش (1397)، بررسی تاثیربرنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش بینیو رضایت از زندگی زنان بی سرپرست. روان پرستاری، دوره 6, شماره 2، صص 1-10.

آهنچیان و همکارانش (1396). تأثیررهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستانهای خصوصی شهر مشهد. پژوهش های مدیریت عمومی, دوره 10, شماره 38،صص 171-196.

حیدری، مرضیه (1396)، بررسیروابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت زندگیزناشویی زنان متاهل شهرستان آباده.زن و جامعه، دوره 8، شماره 4، صص 205-228.

عرب زاده، مهدی, نعیمی، قادر, پیرساقی، فهیمه(1396)، پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامیو هوش معنوی. رویش روانشناسی، دوره 6، شماره 1،صص 25-44.

..........................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، رضایت از زندگی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic