بهترین فروشگاه ایران بهترین فروشگاه فایل ایران با نازلترین قیمت در ایران فروش انواع فایل پایان نامه رساله دکتری پروژه کارآموزی طرح توجیهی مقالات سوالات استخدامی کنکوری آزمون ارشد دانلود رایگان خرید و دانلود رایگان فروش http://besteshopiran.mihanblog.com 2018-01-16T11:30:27+01:00 text/html 2018-01-14T15:33:12+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad ثبت نام در سامانه بام بانک ملی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1594 <font size="3">مژده&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مژده</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سامانه بام بانک ملی باز هم خدمتی جدید اضافه نمود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><b><font color="#3333ff" size="3"><div><a href="https://my.bmi.ir/portalserver/signup?code=MTg2MTYxODMyOA%3D%3D" target="_blank" title="سامانه بام بانک ملی">ثبت نام رایگان در سامانه بام</a></div><div><br></div><a href="https://my.bmi.ir/portalserver/signup?code=MTg2MTYxODMyOA%3D%3D" target="_blank" title="سامانه بام بانک ملی"><div></div></a></font></b></div><div><font size="3">سامانه بام بانک ملی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">امکانات سامانه بام :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">1- خلاصه حسابها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند لیستی از حساب‌های متعلق به خود و اطلاعات مختصری از آن‌ها را مشاهده نماید. این اطلاعات شامل مواردی همچون شماره‌حساب، مانده‌های حساب و نوع حساب می‌باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">2-صورتحساب</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند تاریخچه‌ای از لیست تراکنش‌ها و جزییات هریک از آن‌ها تا روز قبل را مشاهده نماید. هم‌چنین امکان مشاهده‌ی تراکنش‌ها با دسته بندی درآمد و مخارج در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهیانه و به صورت نموداری را دارد. ضمناً امکان مشاهده تراکنش های روز جاری به صورت آنلاین نیز در این بخش فراهم می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">3-محاسبه اقساط تسهیلات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند به محاسبه اقساط تسهیلات، بر اساس مقادیر دلخواه خود از قبیل نوع تسهیلات، مدت زمان تسهیلات با نرخ‌های دلخواه یا نرخ‌های موجود در بانک بپردازد. نسبت مبلغ اصل وام به مبلغ کل بازپرداخت را می‌توان به صورت گرافیکی در این برنامک مشاهده نمود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">4-محاسبه سود سپرده‌ها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند به محاسبه سود سپرده‌ها، بر اساس مقادیر دلخواه خود از قبیل نوع سپرده، مدت سپرده‌گذاری و مبلغ سپرده، با نرخ‌های دلخواه یا نرخ‌های موجود در بانک بپردازد. نسبت مبلغ سود سپرده به مبلغ کل اصل سپرده را می‌توان به صورت گرافیکی در این برنامک مشاهده نمود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">5- داشبورد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">با استفاده از امکانات این بخش، کاربر می تواند برنامک های پراستفاده قابل نمایش بر روی صفحهاصلی پرتال بانک راانتخاب نماید. خاطر نشان می سازد که به صورت پیش فرض تعدادی از برنامک ها جهت استفاده بر روی پرتال بانک ملی قرار داده شده اند و کاربران امکان تغییر و ویرایش این موارد را دارا می باشند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">6-مدیریت مالی شخصی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک، امکان انجام عملیات مدیریت مالی برای مشتری فراهم شده است. تخصیص برچسب به تراکنش‌ها، نمایش پای چارت (نمودار دایره ای ) مخارج براساس گروه‌های هزینه‌ای و بودجه بندی از دیگر سرویس‌های این برنامک می‌باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">7- تاریخچه انتقال پول</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می تواند تاریخچه ای از انتقال پول های قبلی خودرا مشتمل بر تارخ انتقال، مبلغ، وضعیت پرداخت و... را مشاهده نماید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><a href="https://my.bmi.ir/portalserver/signup?code=MTg2MTYxODMyOA%3D%3D" target="_blank" title="سامانه بام بانک ملی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><b><font size="3" color="#3333ff">ثبت نام رایگان در سامانه بام</font></b></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">8-مشخصات کاربر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک اطلاعات مشتری از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، تماسی و تاریخ آخرین ورود نمایش داده می‌شود و در صورتیکه نیاز به اصلاح اطلاعات موجود و تغییر رمز ورود باشد، کاربر می‌تواند از این برنامک استفاده نماید. زبان پیش فرض، مانده پیش فرض و نام مورد نظر جهت نمایش در پرتال نیز در این برنامک تنظیم می گردد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">9-پرداخت قبض</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند قبوض را بصورت تکی با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و یا به صورت دسته‌ای از طریق آپلود فایل حاوی اطلاعات قبوض پرداخت نماید. علاوه بر آن کاربر می تواند قبض‌ها را در سیستم ثبت و در زمان مناسب تمامی یا تعدادی از آن‌ها را توسط کارت‌های بانک ملی خود پرداخت نماید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">10- انتقال پول کارت به کارت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از طریق این برنامک امکان انتقال پول کارت به کارت درون بانکی و شتابی برای مشتریان بانک فراهم می باشد. در عین حال در این برنامک جهت سهولت کار امکان انتخاب مقصد تراکنش از دفترچه تماس کاربر نیز فراهم می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">11-انتقال پول</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر می‌تواند انتقال پول بین حساب‌های ملی خود، حساب ملی سایرین، حساب به ملی کارت ، پایا ، ساتنا به صورت آنی یا با امکان زمانبندی پرداخت مستمر را انجام دهد. نوع انتقال به صورت هوشمند توسط سامانه تعیین می-گردد. امکان ویرایش و حذف درخواست های ثبت شده در این بخش از طریق برنامک تأیید انتقال پول قابل انجام می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">12- تعیین مبلغ و تاریخ چک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک امکان تعیین مبلغ و تاریخ چک برای کاربر فراهم می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">13- استعلام وضعیت چک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک امکان استعلام وضعیت چک برای کاربر فراهم می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">14- واحدهای بانک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک امکاناتی همچون جستجوی واحدهای بانکی به تفکیک شعب، خودپرداز یا هردو ، نمایش موقعیت واحدهای بانک بر روی نقشه، نمایش لیست مشخصات واحدهای بانکی و ارائه ترکیبی از امکانات نمایش مشخصات و مسیریابی بر روی نقشه در اختیار کاربر قرار می گیرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">15- دفترچه تلفن</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر امکانات مدیریت مخاطبان خود همچون ثبت و ویرایش مشخصات مخاطبین و انتقال پول به آنها را دارا می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">16- بازخوردها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در راستای کمک به ارتقای سطح خدمات پرتال، در این برنامک کاربر امکان ثبت و ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در قالب بازخورد دارد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">17- گزارش تسهیلات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر امکان انتخاب هر یک از تسهیلات اعطا شده، مشاهده لیست اقساط پرداخت شده و مشاهده نمودار وضعیت باز پرداخت اقساط خود را دارد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">18- نرخ ارز</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این برنامک کاربر امکان جستجو و مشاهده نرخ خرید و فروش ارز ( دلار آمریکا/ یورو/ درهم امارات) و مشاهده نمودار رشد یا نزول نرخ را در بازه ده روز دارد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">19- افتتاح حساب آنلاین و غیرحضوری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">افتتاح حساب غیرحضوری و اینترنتی به صورت آنلاین به سامانه بام اضافه شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">شایان ذکر است برنامک های مختلف به مرور به این سامانه افزوده شده و اطلاعات مربوط به آنها در صفحه اول پورتال قابل مشاهده خواهد بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><font color="#3333ff" size="3"></font></b></p><div><a href="https://my.bmi.ir/portalserver/signup?code=MTg2MTYxODMyOA%3D%3D" target="_blank" title="سامانه بام بانک ملی"><b><font size="3" color="#3333ff">ثبت نام رایگان در سامانه بام</font></b></a></div></div> text/html 2018-01-09T16:01:56+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1 http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1592 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87010-پاورپوینت-تاریخ-ادبیات-ایران-1.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1 </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1 </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-18-تاریخ-و-ادبیات.aspx" rel=nofollow target=_blank>تاریخ و ادبیات</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>54 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>166 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87010">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1" alt="پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1 </STRONG></SPAN></P> <P>هدف كلی این درس آشنایی با ادبیات و تاریخ آن از زمان پیدایش آثار مربوط به آن تا قرن چهارم هجری است. موضوع اصلی این درس تعریف و هدف ادبیات و تاریخ پیدایش آن و بررسی انواع متون ادبی هر دورة تاریخی و پیدا كردن قانون حاكم بر چگونگی پیدایش و تحول آثار ادب فارسی.</P> <P>ادب به همة افعال پسندیده‏ای گفته می‏شود كه از نفس صادر می‏گردد و فرق آن با اخلاق در این است كه اخلاق، هم به افعال پسندیده و هم به افعال ناپسند اطلاق می‏گردد.</P> <P>از دیرباز فنون مربوط به ادب را فنون ادبیه یا علوم ادبیه گفته‏اند و مجموع فنون ادبیه را ادبیات نام داده‏اند. قدما در تعداد فنون ادبی اختلاف دارند. بعضی آن را هشت فن و برخی بیشتر دانسته‏اند.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-تاریخ-ادبیات-ایران-1.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران 1</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-تاریخ-ادبیات-ایران-1.aspx" rel=nofollow target=_blank>تاریخ ادبیات ایران 1</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T16:01:33+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1591 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87009-پاورپوینت-آشنایی-با-علوم-قرآنی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-35-معارف-اسلامی.aspx" rel=nofollow target=_blank>معارف اسلامی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>47 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>198 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87009">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی" alt="پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">هدف كلی : <BR><BR>آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی كه در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان كتاب دینی مسلمانان لازم است و همچنین علومی كه می توان به كمك آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت .</SPAN><BR></STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-آشنایی-با-علوم-قرآنی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-آشنایی-با-علوم-قرآنی.aspx" rel=nofollow target=_blank>آشنایی با علوم قرآنی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-علوم-قرآنی.aspx" rel=nofollow target=_blank>علوم قرآنی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T16:01:10+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت انواع ادبی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1590 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87008-پاورپوینت-انواع-ادبی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت انواع ادبی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت انواع ادبی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-18-تاریخ-و-ادبیات.aspx" rel=nofollow target=_blank>تاریخ و ادبیات</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>71 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>165 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87008">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت انواع ادبی" alt="پاورپوینت انواع ادبی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت انواع ادبی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>انواع ادبی در ردیف سبك‌شناسی و نقد ادبی یكی از اقسام جدید علوم ادبی است. موضوع اصلی آن طبقه‌بندی كردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در گروه‌های محدود و مشخصی است.</STRONG><BR><BR><BR>در انواع ادبی این پرسش مطرح است كه آیا هر اثر ادبی برای خود وجود مجزا و مستقلی دارد و یا می‌توان بین گروه‌هایی از آنها ارتباط و تشابهی یافت.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-انواع-ادبی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت انواع ادبی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-انواع-ادبی.aspx" rel=nofollow target=_blank>انواع ادبی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T16:00:48+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1589 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87007-پاورپوینت-كنترل-گیاه-هرز-به-روش-بیولوژیكی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1602 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>30 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87007">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی" alt="پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود. lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">lدر این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه lماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.</SPAN></STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-كنترل-گیاه-هرز-به-روش-بیولوژیكی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-كنترل-گیاه-هرز-به-روش-بیولوژیكی.aspx" rel=nofollow target=_blank>كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-گیاه-هرز-به-روش-بیولوژیكی.aspx" rel=nofollow target=_blank>گیاه هرز به روش بیولوژیكی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T16:00:25+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت یونجه http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1588 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87006-پاورپوینت-یونجه.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت یونجه </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت یونجه </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>229 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>18 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87006">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت یونجه" alt="پاورپوینت یونجه" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت یونجه </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>•ظاهراً ارزش یافتن گیاهان علوفه ای همزمان بااهلی كردن حیوانان وحشی بوده است.هرچه بشر بیشتر به فراورده های دامی احتیاج پیدا می كرد اهمیت اقتصادی نباتات علوفه ای بارزتر می شد. تا آنجا كه این بخش امروز در زراعت اساسی ترین قسمتها راتشكیل میدهد وشناسائی آن همانطور كه گفته شد بااستفاده از حیونانات شروع می شود.</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>•تاریخ كشت یونجه به دوران مادها وهخامنشی ها می رسد.این علوفه درموقع حمله خشایارشاه ازایران به یونان برده شد واز آنجا به ایتالیا وبالاخره سایر كشورهای اروپایی منتقل گردید. •یونجه در دوره سلسله ماد ها جزو علوفه اسب محسوب می شد بهمین جهت ریشه گیاه شناسی آن Hema media كه به معنی مادها می باشد .</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-یونجه.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت یونجه</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-یونجه.aspx" rel=nofollow target=_blank>یونجه</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T16:00:02+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت نازل سمپاشها http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1587 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87005-پاورپوینت-نازل-سمپاشها.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت نازل سمپاشها </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت نازل سمپاشها </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>7855 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>78 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87005">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت نازل سمپاشها" alt="پاورپوینت نازل سمپاشها" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت نازل سمپاشها</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>•نازل دارای روزنه كوچكی است كه محلول سم ازآن با فشـــارعبور كرده وبه قطرات كوچك شكسته شده وبعدازطی فاصله ای كوتاه روی یك سطح پراكنده می شود . •پخش قطرات سم بیشتر توسط جریان باد صورت می گیرد. •مقدار محلول سمپاشی شده نسبت به نازل سنجیده می شود . •نازل ازمهمـترین قسـمتهای دسـتگاه سمپاشی می باشـدكه اغلب به آن توجهی نمی شود . •نازل برای ایجاد یك طیف خاص از قطرات(از نظر اندازه)طراحی شـده اند. •كیفیت سمپاشی در سر نازلها شكل می گیرد. • • •</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-نازل-سمپاشها.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت نازل سمپاشها</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-نازل-سمپاشها.aspx" rel=nofollow target=_blank>نازل سمپاشها</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-سمپاشها.aspx" rel=nofollow target=_blank>سمپاشها</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:59:40+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1586 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87004-پاورپوینت-معرفی-برخی-از-گیاهان.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1104 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>18 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87004">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان" alt="پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>ایار سلام زرد nCyperus esculentus nYellow nutsedge nگیاهی است دائمی به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر كه توسط بذر، ریزوم و غده یا بنه تكثیر می شود. دارای ساقه های سه گوش سخت و توپر است. برگها باریك و كشیده با رگبرگ موازی، سطح فوقانی برگها شیاردار یا دارای فرو رفتگی است. غلافها به هم پیوسته یا بدون شكاف. گل آذی</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>علف باغ nDactylis glomerata nOrchard grass nگیاهی است دائمی، بصورت ایستا، به ارتفاع 60 تا 120 سانتی متر كه توسط بذر تكثیر می شود. دارای ساقه های متراكم، صاف و بدون كرك است. برگها باریك و نوك تیز بدون كرك به رنگ سبز مایل به آبی با حاشیه چین خورده یا موج دار، دارای زبانك بزرگ غشایی و بدون گوشوارك اس</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-معرفی-برخی-از-گیاهان.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-معرفی-برخی-از-گیاهان.aspx" rel=nofollow target=_blank>معرفی برخی از گیاهان</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:59:18+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1585 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87003-پاورپوینت-کامل-وجامع-مرغ-بندواش.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>900 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>54 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87003">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش" alt="پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>گیاهی است چندساله و چهار كربنه كه توسط بذر،ریزوم و استولون تكثیر می یابد.از خانواده poaceae كه به ان پنجه مرغی و بندواش نیز می گویند.علفی با ریزومهای فلسی كه قسمتهای هوایی از ریزوم ها خارج میشود و زمین را مثل چمن میپوشاند این گیاه در برابر لگدكوبیها مقاومت زیادی دارد.ارتفاع ساقه های مرغ بین10تا30سانتیمتر و طول برگهای ان به10تا20سانتیمتر میرسد.برگها به رنگ خاكستری تا سبز مایل به ابی هستند.<BR><BR>گل آذین پنجه مرغی سنبله چندتایی به طول14تا30سانتیمتر است كه حاوی4تا6سنبله متصل به هم بوده كه در قسمت انتهایی ساقه قرار دارند.بذر این گیاه بسیار كوچك است.در هر كیلوگرم بذر مرغ بین3میلیون تا4میلیون و گاهی تا بیش از این مقدار دانه وجود دارد قدرت جوانه زدن بذر مرغ غالباً ضعیف است</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع-مرغ-بندواش.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مرغ بندواش</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-مرغ-بندواش.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت مرغ بندواش</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مرغ-بندواش.aspx" rel=nofollow target=_blank>مرغ بندواش</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:58:56+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1584 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87002-پاورپوینت-کامل-وجامع--مدیریت-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1464 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>46 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87002">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز" alt="پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>کشت آسان</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>منبع غذایی اصلی انسان </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>توانایی تولید عملکرد بالا</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است. در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند. نسبت به علفکشها مقاوم می شوند. در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند. از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند. بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند.</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع--مدیریت-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مدیریت علف های هرز</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-مدیریت-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت مدیریت علف های هرز</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مدیریت-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>مدیریت علف های هرز</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:58:33+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1583 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87001-پاورپوینت-کامل-وجامع-مبارزه-بیولوژیکی-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1602 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>31 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87001">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز" alt="پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود. lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">lدر این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه lماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.</SPAN></STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع-مبارزه-بیولوژیکی-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع مبارزه بیولوژیکی علف های هرز</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت--مبارزه-بیولوژیکی-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مبارزه-بیولوژیکی-علف-های-هرز.aspx" rel=nofollow target=_blank>مبارزه بیولوژیکی علف های هرز</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:58:12+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2 http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1582 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87000-پاورپوینت-کامل-وجامع--ماشین-های-کشاورزی-2.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2 </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2 </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1687 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>11 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87000">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2" alt="پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2</STRONG></SPAN></P> <P>ماشینهای تراش گروه TC تولیدی در ماشین سازی تبریز گستره وسیع نیازهای کشور را به این نوع از ماشین آلات پوشش می دهند. استفاده از بستر مایل در استراکچر اصلی ماشین ، به کارگیری دقت های عالی در ساخت قطعات و مجموعه های تشکیل دهنده آن،مراعات آخرین استانداردهای صنعت ماشین سازی در تمام مراحل ساخت اعم از طراحی،تولید و مونتاژ نهایی موجب گردیده است که از ابتدای معرفی این گروه از ماشین آلات تراش سی ان سی به بازار از استقبال وسیع خریداران و استفاده کنندگان بررخوردار شوند.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع--ماشین-های-کشاورزی-2.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت--ماشین-های-کشاورزی-2.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت ماشین های کشاورزی 2</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-ماشین-های-کشاورزی-2.aspx" rel=nofollow target=_blank>ماشین های کشاورزی 2</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:57:48+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1581 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-86999-پاورپوینت-کامل-وجامع-ماشین-های-برداشت-چغندر-قند.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1181 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>66 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=86999">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند" alt="پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>•تكامل ماشین های برداشت چغندرقند در كشور های پیشرفته به قدری با موفقیت همراه بوده است كه امروزه كمتر كشاورزی است كه چغندقند كشت نماید اما فاقد یكی از انواع ماشین های برداشت این محصول باشد . حتی كشاورزانی كه فقط چند هكتار محصول چغندرقند می كارند نیز می توانند مالك یك ماشین برداشت چغندرقند به نیروی كارگری زیادی نیاز دارد ، گواینكه طوقه زدن ها و چغندرقند كن هایی وجود دارند كه می توانند تا حدودی برداشت با دست راآسانتر كنند . اصولا ماشین های برداشت چغندرقند امروزی ، از تكامل همین طوقه زن ها و چغندركنهای ساده به وجود آمده اند</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG><BR></STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع-ماشین-های-برداشت-چغندر-قند.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع ماشین های برداشت چغندر قند</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-ماشین-های-برداشت-چغندر-قند.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-ماشین-های-برداشت-چغندر-قند.aspx" rel=nofollow target=_blank>ماشین های برداشت چغندر قند</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:57:26+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1580 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-86998-پاورپوینت-کامل-وجامع--گیاه-شناسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>573 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>85 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=86998">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی" alt="پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی</STRONG></SPAN></P> <P>مواد آلى ذخیره شده براى شروع رشد ضرورى است. مطالعاتى که روى رشد در تاریکى انجام شده است مشخص کرده است که کربوهیدرات‌‌ها به‌عنوان ذخیره غذائى گیاه عمل مى‌کنند. اسمیت نشان داد که ریشه‌هاى یونجه، نشاسته و قند یعنى کربوهیدرات‌هاى غیرساختمانی، ذخیره مى‌کنند. کربوهیدرات‌هاى غیرساختمانى در طول تاریکى به مصرف سوخت و ساز گیاه مى‌رسند. درصورتى‌که همى‌سلولز و دیگر اجزاء مواد خشک )کربوهیدرات‌هاى ساختمانی( به مصرف سوخت و ساز گیاه نمى‌رسند.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع--گیاه-شناسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع گیاه شناسی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-گیاه-شناسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت گیاه شناسی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-گیاه-شناسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>گیاه شناسی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-01-09T15:53:09+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1579 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-86997-پاورپوینت-کامل-وجامع-گلها-و-گیاهان-داروئی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-106-کشاورزی-و-زراعت.aspx" rel=nofollow target=_blank>کشاورزی و زراعت</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>ppt </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1435 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>64 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=86997">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی" alt="پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی</STRONG></SPAN></P> <P>قسمتی از متن <STRONG>(گیاه ترشک)</STRONG></P> <P>این گیاه در مناطق معتدل كشور ما رویش دارد و از قدیم الایام به عنوان یك سبزی مفید و مؤثر از آن استفاده می شده است. گرچه در رابطه با مسائل غذایی از آن استفاده های فراوانی می شده ؛ ولی اكنون این استفاده كاهش یافته است و در عوض موارد درمانی این گیاه افزایش پیدا كرده و در همه زمینه ها از آن استفاده می شود و هیچگونه عارضه ای ندارد.</P> <P>در میان عشایر مرسوم است كه از دانه های این گیاه استفاده می كنند. طریقه استفاده ی آن هم به این ترتیب است كه دانه های این گیاه را می كوبند و بعد از مرطوب كردن در محل درد و مفاصل می گذارند و به عنوان مُسَكن از آن استفاده می كنند.</P> <P>گیاه ترشك منبع ویتامین C است. بنابراین كسانی كه كمبود ویتامین C دارند این گیاه می تواند برای آنها منبع ویتامین C باشد. علاوه بر آن، این گیاه دارای آهن و فسفر كافی نیز می باشد.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-کامل-وجامع-گلها-و-گیاهان-داروئی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پاورپوینت-گلها-و-گیاهان-داروئی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پاورپوینت گلها و گیاهان داروئی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-گلها-و-گیاهان-داروئی.aspx" rel=nofollow target=_blank>گلها و گیاهان داروئی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR>