بهترین فروشگاه ایران بهترین فروشگاه فایل ایران با نازلترین قیمت در ایران فروش انواع فایل پایان نامه رساله دکتری پروژه کارآموزی طرح توجیهی مقالات سوالات استخدامی کنکوری آزمون ارشد دانلود رایگان خرید و دانلود رایگان فروش http://besteshopiran.mihanblog.com 2018-03-24T14:44:08+01:00 text/html 2018-02-25T22:38:51+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1742 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87184-پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-شخصیتی-NEOFFI.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>15 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>7 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87184">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI" alt="پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #993300"><STRONG>پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتیNEO-FFI</STRONG></SPAN></P> <P>پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI که برای نخستین بار در سال (1985)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (1992) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،1992).</P> <P>این پرسش نامه شامل 60 گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، 12 ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس 5 درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت 0،1،2،3،4(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-شخصیتی-NEOFFI.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-استاندارد-ویژگی-های-شخصیتی-NEOFFI.aspx" rel=nofollow target=_blank>استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-استاندارد-ویژگی-های-شخصیتی-NEOFFI.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:38:29+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS) http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1741 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87183-پرسشنامه-آلکسی-تیمیای-تورنتو-TAS.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS) </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS20) </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>628 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>2 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87183">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)" alt="پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)</STRONG></SPAN></P> <P class=s>مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی،پاركرو تیلور،1994،به نقل از بشارت،1390)یك آزمون 20 سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسائی احساسات (شامل 7ماده)،دشواری در توصیف احساسات(شامل 5 ماده)،و تفكر عینی(شامل 8 ماده)را در اندازه های 5 درجه ای لیكرت از نمره ی 1 (كاملا مخالف) تا نمره 5 ( كاملا موافق) می سنجد. یك نمره كامل نیز از جمع نمره های 3 زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی كلی محاسبه می شود. منظور از ناگویی هیجانی نمره‌ای است كه آزمودنی از پاسخ به مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو اخذ می‌كند و از 20 تا 100متغیر است؛ نمره‌ی بالاتر به معنای ناگویی هیجانی بیشتر است. </P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-آلکسی-تیمیای-تورنتو-(TAS).aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-آلکسی-تیمیای-تورنتو-(TAS).aspx" rel=nofollow target=_blank>آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-ناگویی-هیجانی-تورنتو-(FTAS20).aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS20)</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:38:06+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه رضایت شغلی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1740 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87182-پرسشنامه-رضایت-شغلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه رضایت شغلی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه رضایت شغلی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>14 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>3 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87182">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه رضایت شغلی" alt="پرسشنامه رضایت شغلی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه رضایت شغلی </STRONG></SPAN></P> <P>این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-رضایت-شغلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه رضایت شغلی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-رضایت-شغلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>رضایت شغلی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-رضایت-شغلی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس رضایت شغلی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:37:44+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1739 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87181-پرسشنامه-استاندارد-شده-فرهنگ-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>10 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>2 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87181">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی" alt="پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی</STRONG></SPAN></P> <P>این پرسشنامه توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دستة دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند. پرسشنامه شامل 25 سؤال است. این پرسشنامه با تو جه به پنج بعد فرهنگ سازمانی سوالات 9-1 مولفه مرد گرایی، زن گرایی؛ 14-10 مولفه جمع گرایی، فرد گرایی؛ 19- 15 مولفه ابهام گریزی و سوالات 25-20 مولفه فاصله قدرت از نظر پرو فسور هافستد سا خته شده است این پرسشنامه برای هر آیتم از مقیاس پنج درجه ای لیكرت استفاده می كند خیلی كم تا خیلی زیاد كه به ترتیب امتیاز یك تا پنج به آنها تعلق می گیرد. پس از اینكه نمره ی كل پرسشنامه محاسبه شد بین 25 تا 125 میانگین نمرات نمونة آماری محاسبه می شود. جویانی (1386) در پژوهش خود پایایی درونی این پرسشنامه را 86/0 محاسبه كرد. همچنین زمینی و همکاران (1390) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ85/0 بدست آوردند. در این پژوهش اعتبار و پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 75/0 بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظر برای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-استاندارد-شدة-فرهنگ-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-استاندارد-شدة-فرهنگ-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>استاندارد شدة فرهنگ سازمانی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-استاندارد-شدة-فرهنگ-سازمانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس استاندارد شدة فرهنگ سازمانی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:37:21+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad کتاب خوشنویسی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1738 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87180-خوشنویسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کتاب خوشنویسی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب خوشنویسی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-39-هنر-و-گرافیک.aspx" rel=nofollow target=_blank>هنر و گرافیک</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>zip </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>5733 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>112 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87180">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب خوشنویسی" alt="کتاب خوشنویسی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4766.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب خوشنویسی/رشته های گرافیک/صنایع دستی/چاپ دستی/گروه تحصیلی هنر/ زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3434/(112 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-خوشنویسی.aspx" rel=nofollow target=_blank>خوشنویسی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:36:58+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1737 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87179-پرسشنامه-سبك‌های-دلبستگی-سیمپسون-AAI.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>7 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>2 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87179">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)" alt="پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #333300"><STRONG>پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (</STRONG>AAI<STRONG>)</STRONG></SPAN></P> <P>این پرسشنامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله در مقیاس لیكرتی است كه آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یكی از گزینه های طیف 5 درجه‌ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب كند. از این 13 جمله، 5 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی ایمن، 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی اجتنابی و 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی دوسوگرای اضطرابی می‌باشد. سیمپسون به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون، 1990) و مقیاس وابستگی برشید و فی (1997) استفاده كرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 22/0، 22/0- و 12/0- بود. همبستگی بین مقیاس وابستگی برشید و فی با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 26/0، 28/0 و 12/0- به دست آمد. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده (1385) برای بررسی روایی این آزمون از سه سوال محقق ساخته استفاده نمودند كه همبستگی برای این سه سوال با سبك دلبتسگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 59/0، 54/0 و 24/0- به دست آمد. پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای كرونباخ و اجرای مجدد در فاصله‌های زمانی یك هفته تا دو سال حدودا 70/0 برآورد شده است. سیمپسون (1992). عطاری و همكاران (1385)، آلفای كرونباخ و ضریب تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب 70/0 و 62/0 به دست آوردند . در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 87/0 محاسبه شد.<STRONG> </STRONG></P> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-سبك‌های-دلبستگی-سیمپسون-(AAI).aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-سبك‌های-دلبستگی-سیمپسون-(AAI).aspx" rel=nofollow target=_blank>سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-سبك‌های-دلبستگی-سیمپسون-(AAI).aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-دلبستگی-نوجوانان-نیوفلد.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:36:36+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1736 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87178-پرسشنامه-سازگاری-نوجوانان-دبیرستانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>11 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>2 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87178">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی" alt="پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی</STRONG></SPAN></P> <P>این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383). این آزمون با این هدف ساخته شد تا نوجوانان 14 تا 18ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی از یکدیگر تشخیص دهد. این پرسشنامه شامل 60 گویه (در هر حوزه 20 گویه) است و به صورت بلی – خیر پاسخ داده می شود. در نمره گذاری به پاسخ های بلی نمره صفر تعلق می گیرد که بیانگر سازگاری بالاست و به پاسخ های خیر نمره یک داده می شود که بیانگر سازگاری خیلی ضعیف است.</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-سازگاری-نوجوانان-دبیرستانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-سازگاری-نوجوانان-دبیرستانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>سازگاری نوجوانان دبیرستانی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-سازگاری-نوجوانان-دبیرستانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس سازگاری نوجوانان دبیرستانی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:36:14+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1735 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87177-پرسشنامه-عملکرد-خانواده-FAD.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD) </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>12 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>7 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87177">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)" alt="پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008080"><STRONG>پرسشنامه عملکرد خانواده(</STRONG><STRONG>FAD</STRONG><STRONG>)</STRONG></SPAN></P> <P>این مقیاس توسط اپشتاین، لارنس، بالدوین و بیشاب در سال 1980 تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملكرد خانواده بر اساس الگوی مك مستر است. این الگو خصوصیا ت ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملكرد خانواده را مشخص می كند. همچنین توانایی خانواده در سازش با حوزه ی وظایف خانوادگی را بر روی یك مقیاس چهار درجه ای كیلرت به صورت كاملاً موافقم(1)، موافقم(2)، مخالفم (3) و كاملاً مخالفم(4) مشخص می نماید.</P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-عملکرد-خانواده(FAD).aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-عملکرد-خانواده(FAD).aspx" rel=nofollow target=_blank>عملکرد خانواده(FAD)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-عملکرد-خانواده(FAD).aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس عملکرد خانواده(FAD)</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:35:50+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1734 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87176-پرسشنامه-سازگاری-دانش-آموزان-دبیرستانی-سینها-سینگ.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>13 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>5 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87176">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)" alt="پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (</STRONG><STRONG>AISS</STRONG><STRONG>)</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال).</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-سازگاری-دانش-آموزان-دبیرستانی-سینها-و-سینگ-(AISS).aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-سازگاری-دانش-آموزان-دبیرستانی-سینها-و-سینگ-(AISS).aspx" rel=nofollow target=_blank>سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-سازگاری-دانش-آموزان-دبیرستانی-سینها-و-سینگ-(AISS).aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:35:29+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad کتاب کارگاه چاپ دستی (1) http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1733 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87175-کارگاه-چاپ-دستی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کتاب کارگاه چاپ دستی (1) </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب کارگاه چاپ دستی(1) </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-39-هنر-و-گرافیک.aspx" rel=nofollow target=_blank>هنر و گرافیک</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>zip </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>6013 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>120 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87175">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب کارگاه چاپ دستی (1)" alt="کتاب کارگاه چاپ دستی (1)" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4766.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب کارگاه چاپ دستی(1) رشته های گرافیک/نقاشی/چاپ دستی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس3464/(120 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-کارگاه-چاپ-دستی.aspx" rel=nofollow target=_blank>کارگاه چاپ دستی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:34:42+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1732 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87173-پرسشنامه-خلاقیت-سازمانی-رندسیب.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>12 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>4 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87173">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب" alt="پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG>توسط رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است که بر اساس یک طیف لیکرت پنج درجه&shy;ای (کاملاً موافقم: 5، موافقم: 4، بی&shy;نظم: 3، مخالفم:2، کاملاً مخالفم:1) درجه&shy;بندی شده است. و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد</STRONG></SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-خلاقیت-سازمانی-رندسیب.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-خلاقیت-سازمانی-رندسیب.aspx" rel=nofollow target=_blank>خلاقیت سازمانی رندسیب</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-خلاقیت-سازمانی-رندسیب.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس خلاقیت سازمانی رندسیب</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:34:21+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه رفتار رانندگی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1731 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87172-پرسشنامه-رفتار-رانندگی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه رفتار رانندگی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه رفتار رانندگی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>18 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>7 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87172">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه رفتار رانندگی" alt="پرسشنامه رفتار رانندگی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه رفتار رانندگی</STRONG></SPAN></P> <P>پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر در سال ١٩٩٠ و در ساختمان روان شناسی دانشگاه منچستر، به وسیله ریسن و همكارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس، در كشورهای مختلفی مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابی شده است و بر این ایده اساسی قرار دارد كه خطاها و تخلفات، دارای علل روان شناختی و شیوه های اصلاح متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد(به نقل از عریضی و حقایق، 1388).</P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-رفتار-رانندگی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه رفتار رانندگی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-رفتار-رانندگی.aspx" rel=nofollow target=_blank>رفتار رانندگی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-رفتار-رانندگی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس رفتار رانندگی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-رفتار-رانندگی-منچستر.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:33:57+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1730 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87171-پرسشنامه-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبری.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>12 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>3 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87171">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری" alt="پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری</STRONG></SPAN></P> <P>آزمون هوش هیجانی مورد استفاده در این تحقیق توسط برادبری و گریوز (2004) ساخته شده است و توسط گنجی (1384) ترجمه و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل 28 ماده است كه بر اساس مقیاس 6 درجه ای لیكرت نمره گذاری می شود، و چهار مولفه خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه را می سنجد و یك نمره كلی هوش هیجانی نیز به دست می دهد. نمره بالاتر از 80 نشان دهنده هوش هیجانی بالا و نمره پایین تر از 60 نشان دهنده هوش هیجانی پایین است. </P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبری.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبری.aspx" rel=nofollow target=_blank>هوش هیجانی گریوز و برادبری</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبری.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس هوش هیجانی گریوز و برادبری</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-هوش-هیجانی.aspx" rel=nofollow target=_blank>هوش هیجانی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-گریوز-و-برادبری.aspx" rel=nofollow target=_blank>گریوز و برادبری</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:33:13+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه ویژگی های شخصیت http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1729 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87170-پرسشنامه-ویژگی-های-شخصیت.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه ویژگی های شخصیت </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه ویژگی های شخصیت </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>16 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>6 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87170">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه ویژگی های شخصیت" alt="پرسشنامه ویژگی های شخصیت" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه ویژگی های شخصیت</STRONG></SPAN></P> <P>پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نخستین بار برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی افراد سالم ساخته شد و هنجار اصلی آن نیز بر روی نمونه‌هایی از افراد بهنجار تهیه گردید (كاستا و مك‌ری، 1985). اما پژوهش‌های بعدی نشان داد كه این آزمون می‌تواند در موارد دیگری از جمله مشاوره و بررسی وضعیت روانی نیز كاربرد داشته باشد (فاگان و همكاران، 1991، میلر ، 1991؛ موتن، 1991؛ حق‌شناس، 1378).</P> <P>آزمون پنج عاملی شخصیت فرم تجدید نظر شده نیز توسط گروسی (1380) در ایران به زبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده است و یکی از پرسشنامه های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدید ترین آزمون ها در این زمینه می باشد. این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را می سنجد. این دو جنبه یعنی پنج عامل اصلی و سی رویه آن ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارایه می دهد .</P> <P></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-ویژگی-های-شخصیت.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه ویژگی های شخصیت</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-ویژگی-های-شخصیت.aspx" rel=nofollow target=_blank>ویژگی های شخصیت</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-ویژگی-های-شخصیت.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس ویژگی های شخصیت</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> text/html 2018-02-25T22:32:51+01:00 besteshopiran.mihanblog.com esmaeil bolbolnejhad پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی http://besteshopiran.mihanblog.com/post/1728 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://bolbol.sellu.ir/product-87168-سازگاری-فردی-اجتماعی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی </DIV> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://bolbol.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" rel=nofollow target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>docx </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>17 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>9 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A style="BORDER-BOTTOM: #0014a6 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #0014a6 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #2591d6; MARGIN: 5px auto; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 110px; PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: inline-block; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #ffffff !important; FONT-SIZE: 22px; BORDER-TOP: #0014a6 1px solid; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-RIGHT: #0014a6 1px solid; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: 1px 1px 0px #1570cd; border-radius: 6px" href="http://bolbol.sellu.ir/card.aspx?productid=87168">دریافت فایل</A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی" alt="پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی" src="http://bolbol.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4674 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://bolbol.sellu.ir/user-products-4674.aspx" rel=nofollow target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی </STRONG></SPAN></P> <P>در این پژوهش برای سنجش ساز گاری فردی اجتماعی نوجوانان از پرسشنامه روانی کالیفرنیا CPI استفاده شده است . کلارک و همکاران در سال 1953 این آزمون را به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه کرده اند ، که 180 سوال دو گزینه ای بله یا خیر دارد . این آزمون دارای 12 خرده مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی هستند ، ( عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، 1389 ) .</P> <P>این پرسشنامه شامل 180 سوال با گزینه های آری یا نه است. جواب شما نشان دهنده چگونگی تفكر احساس یا عمل شما در مقابل عوامل خارجی است . به هر سؤال باید با دقت و سرعت هر چه تمام تر جواب دهید .</P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-پرسشنامه-سازگاری-فردی-–-اجتماعی.aspx" rel=nofollow target=_blank>پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-سازگاری-فردی-–-اجتماعی.aspx" rel=nofollow target=_blank>سازگاری فردی – اجتماعی</A><A href="http://bolbol.sellu.ir/key-مقیاس-سازگاری-فردی-–-اجتماعی.aspx" rel=nofollow target=_blank>مقیاس سازگاری فردی – اجتماعی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR>