بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:45 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-روابط-سیاسی-کردستان-عراق-و-اسرائیل-بعد-از-سقوط-صدام-و-پیامدهای-آن-بر-امنیت-ملی-ایران
بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 1175
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

تعداد صفحات : 163
فرمت : pdf
محقق : سید مجید زمانی
رساله دکتری علوم سیاسی
مناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهش
مناسب برای دانشجویان و محققان رشته علوم سیاسی
کردهای عراق که پس از جنگ، زمان را برای افکارآزادی خواهانه خود مناسب می دیدند، خواهان گسترش تعاملات دیپلماتیک برای خروج از انزوای سیاسی خود بودند، و در این مسیر اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه می تواند هم پیمانی استراتژیک برای کردها بوده و اسرائیل با حضور دراقلیم کردستان عراق اهداف خود را در راستای سیاست خارجی و درحوزه نظامی و امنیتی را دنبال می نماید، و این حضور به عنوان یک چالش امنیتی برای ایران در حال کنونی و آینده تبدیل شده است. لذا کاوش راهبردی و آسیب شناسانه، براساس عوامل موثر بر سیاست خارجی اسرائیل درشمال عراق، و بررسی تاثیرات این سیاستها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این پایان نامه می باشد، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی وتوصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی اسرائیل دراقلیم کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و یا اینکه این سیاست چه پیامدهای مطلوب ویا نامطلوبی را برامینت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در خصوص پایان‌نامه پیش رو علاوه بر مقدمه و لیست منابع در پنج فصل سازماندهی شده است، فصل اول کلیات طرح پروژه و فصل دوم مطالعات نظری وفصل سوم به بررسی تاریخچه روابط سیاسی اسرائیل با کردستان عراق پرداخته شده و در فصل چهارم به بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام پرداخته ودرفصل پنجم به به بررسی پیامدهای امنیت ملی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری انجام گردیده است. این تحقیق بادغدغه یادشده درپایان درپی آن است که بتواند ضمن ترسیم منافع مشترک اقلیم کردستان عراق و اسرائیل ملاحظات امنیتی ج .ا .ا راتبیین نماید. 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: رساله ، علوم ، سیاسی ، روابط سیاسی ، کردستان عراق ، اسرائیل ، سقوط صدام ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:48 ب.ظ

 

کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:43 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
کاربرد-روش-مقایسه-ای-کیفی-در-الگوبندی-رفتار-انتخاباتی-مردم-ایران-در-انتخابات-1392-ریاست-جمهوری
کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات 1392 ریاست جمهوری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 370
حجم فایل: 4168
قیمت: 30000 تومان

بخشی از متن:

کاربرد روش مقایسه ای کیفی در الگوبندی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری اسلامی

تعداد صفحات : 370
فرمت: PDF
نگارنده : حمید عزیزیان شریف آباد
رساله دکتری علوم سیاسی
مناسب برای استفاده به عنوان منبع تحقیق
مناسب برای دانشجویان علوم سیاسی
امکان دانلود متن کامل وجود دارد.

چکیده

مسئله و دغدغه این تحقیق؛ «پیش بینی» رفتار انتخاباتی مردم ایران است. اصولا بررسی رفتار انتخاباتی رای دهندگان کاری بسیار دشوار می باشد، چراکه متغیرهای مستقل بسیاری در حوزه های مختلفی مثل علم سیاست، جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی در جهت دهی به رفتارهای انتخاباتی مردم موثر هستند. تقاطع مجموعه ای از شرایط در زمان و مکان- و نه تاثیرات مجزا و مستقل این شرایط- است که تغییرات کلان یا تصمیمات کلان را می سازند. تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از رهیافت کلان نظری «رئالیسم انتقادی» و روش «جبر منطقی(بول)» و با کاربرد روش مقایسه ای کیفی (qca)، الگویی تحلیلی را بوجود بیاورد که بتواند همزمان رهیافتهای کیفی و کمی را به کار ببندد، تعداد متغیرهای زیاد و با ماهیت های متفاوت را تحلیل نماید، همزمان قابلیت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ریاضیات منطقی برای تحلیل و نرم افزارهای آماری کمی برای سنجش نظریه ها را داشته باشد و نهایتا بتواند از همه این قطعات مجزا استفاده کرده و سیستمی اجرایی و عملیاتی برای پیش بینی نتایج انتخابات را بوجود بیاورد. فرضیه این تحقیق این است که با بررسی عمیق و کیفی یک فرد رای دهنده و مقایسه استقرایی ویژگی های روانی، سبک زندگی و گفتمانی وی با کسانی که در دوره های قبلی انتخابات(1388-1376) مشابه یا متفاوت با وی رای داده اند، می توان به «فرمول هایی» رسید که جهت رای دهی آن رای دهنده را «تبیین» نموده و با تعمیم کمی این فرمول ها به کل جمعیت کشور، انتخابات بعدی را پیش بینی نمود. در این تحقیق؛ این روش در مورد انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد آزمایش قرار گرفت و علیرغم محدودیتهای فراوان، توانست در محدوده خطای تعیین شده آراء اصلاح طلبان، اصولگرایان و آراء خاموش را پیش بینی نماید. مهمتر از آن اینکه با توجه به اینکه تا چند روز مانده به روز انتخابات، نظرسنجی ها از 60 درصد رای دهندگان تصمیم نگرفته گزارش می دادند، توانست جهت رای دهی 59 درصد از این دسته افراد را پیش بینی نماید.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: روش مقایسه ای ، کیفی ، الگوبندی ، رفتار انتخاباتی ، مردم ایران ، انتخابات ، ریاست جمهوری ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:45 ب.ظ

 

رساله دکتری علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:34 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
رساله-علوم-سیاسی-مطالعه-تطبیقی-سیاست-خارجی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-روسیه-در-قبال-سوریه-سال-2010-2012
رساله علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 203
حجم فایل: 1599
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:
رساله دکتری علوم سیاسی مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه سال 2010-2012

تعداد صفحات : 203
فرمت: pdf
مناسب برای محققین علوم سیاسی
جهت استفاده در رساله و پژوهش رشته علوم سیاسی
پژوهشگر : فاطمه خوش رفتاربیاتی
امکان دانلود کامل متن وجود دارد.
روابط خارجی کشورها همیشه موضوع مهمی بوده است تا آنجا که گاه سرنوشت ملتها به طریقه ی برقراری با دول دیگر بستگی دارد و همیشه برقراری روابط خارجی و دیپلماتیک، متاثر از عوامل و فاکتور های مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلتیک ،منافع ملی،ایدئولوژی ،رهبران ونخبگان حاکم،شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا در سالهای اخیر از آغاز جنبش بهار عربی در کشور سوریه و مسائل داخلی و روابط آن با قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای بعنوان یک مسئله ی بین المللی مورد توجه نخبگان و سران و سیاستمداران کشورهای جهان قرار گرفته است .از آن جا هنوز این بحران پایان نیافته است و سرنوشت و سرانجام این کشمکشها مشخص نشده است ، بررسی روابط خارجی سوریه با کشور روسیه و ایران که مهمترین و موثرترین قدرتهای منطقه ای هستند که در تعیین سرنوشت این مناقشات نقش دارند، بسیار حائز اهمیت و درخور توجه می باشد.از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه و بررسی موضع گیری این دو کشور در رابطه با حوادث و وقایع اخیر سوریه با تاکید بر شباهتها و همسو بودن ایران و روسیه در مخالفت با سیاستهای امریکا و ناتو در منطقه ی خاور میانه و دنبال کردن منافع ملی این دو کشور در سوریه ، مورد توجه و بررسی قرار داده ایم. و در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: عمده ترین نقاط اشتراک سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال سوریه در محدوده زمانی 2010 تا 2012 چه می باشد؟

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: رساله دکتری ، علوم سیاسی ، مطالعه تطبیقی ، سیاست خارجی ، جمهوری اسلامی ایران ، روسیه ، سوریه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:37 ب.ظ

 

نحوه تایید درخواست لینک وب شما یا قرار دادن آدرس سایت شما در وب ما

شنبه 15 دی 1397 06:49 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
نحوه تایید درخواست لینک ارجاع به وب شما

برای اینکه لینک وبلاگ یا وبسایت شما در سایت ما قرار گیرد یا درخواست لینک شدن شما تایید شود لازم است که :
1- ابتدا وب ما را با نام بهترین فروشگاه ایران در یکی از قسمت های، پیوندهای روزانه یا لینکدانی یا لینکستان یا پیوندهای سایت خود قرار دهید.
2- درخواست بک لینک شدن سایت خود را بفرستید. در درخواست آدرس صفحه ای که میخواهید در سایت ما قرار گیرد به همراه عنوان مورد نظر ارسال کنید.
3- به جای مرحله 2 می توانید در قسمت نظرات سایت خبر لینک شدن سایت ما را بدهید و آدرس و عنوان صفحه ای که میخواهید در وبلاگ ما قرار گیرد را ارسال نمایید تا در اسرع وقت اقدام به لینک وب شما شود.

با تشکر از بازدید کننده و همکاران محترم

آخرین ویرایش: شنبه 15 دی 1397 07:02 ب.ظ

 

پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک

شنبه 4 آذر 1396 02:28 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
   
       
                       
            نقاشی کودک ، نقاشی کودک است  امّا چنین نیست  نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        قالب و گرافیک                   
                    بازدید ها                                         385                   
                    فرمت فایل                                         rar                   
                    حجم فایل                                         32596 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         130                   
           
               
                                دانلود پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک                                                گزارش تخلف برای پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک                               
           
       
       
           
                پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 316                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

نقاشی کودک ، نقاشی کودک است . امّا چنین نیست . نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است . زمانی می پنداشتند که کودک کاریکاتور بزرگسال است ، درنتیجه همه ی فعالیتهای او را از دیدگاه مقایسه با بزرگسالان تبیین می کردند ، امّا امروزه در پرتو تحقیقات روانشناسانی چون پیاژه ، برونر ، ویگوتسکی و لوریا ثابت شده است کودک موجودی است ویژه که در هر دوره از سن و رشد ، توان ذهنی ، علایق ، خواست ها و نیازهای خاص خودش را دارد. بنابراین زبان و بیان او نیز قانونمندی هایی دارد . نقاشی کودک نیز که برای او نوعی زبان و بیان است از این قاعده مستثنی نیست.

چه چیزها که کودکان می بینند و ما نمی بینیم ! چه چیزها که می دانند و ما نمی دانیم ! چه دنیاهای بزرگی دارند که از نظر ما نامکشوف است و ما اکنون می خواهیم گوشه ای از آن دنیاها را کشف کنیم ، بخشی از آن نادیدنی ها ر ببینیم . راهنمای ما نقاشی کودک است.

از نقاشی کودکان می توان در طراحی لباس ، به ویژه طراحی لباس کودک استفاده کرد و با بررسی هر کدام از این نقاشی ها ، ایده هایی ناب برای طراحی لباس در ذهن طراحان لباس ایجاد می شود . کودکان با داشتن ذهنی خلاق به خلق نقاشی هایی می پردازند که به نوبه ی خود بی نظیر هستند و بدون هیچ تغییری در آن ها می توان به خلق لباس هایی بسیار جدید و زیبا دست زد . در واقع آن ها طراحان لباس کوچکی هستند که بدون هیچ محدودیتی هرآنچه در ذهن دارند بر روی کاغذ می آورند و گاه به شاهکارهایی دست می زنند که از لحاظ فرم و رنگ ، بی نظیر هستند.   
واژگان کلیدی : رواشناسی نقاشی کودک – معرفی نمونه های نقاشی دختر و پسر – تحلیل نقاشی ها – طراحی لباس کودک

           
                   
   

برچسب ها: پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ، طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ، پژوهش طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ،
آخرین ویرایش: شنبه 4 آذر 1396 02:33 ب.ظ

 

طرح به آب اندازی و از آبگیری برای یک شرکت کشتی سازی

شنبه 1 مهر 1396 11:56 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
طرح به آب اندازی و از آبگیری برای یک شرکت کشتی سازی 
این طرح به صورت یک فایل PDF و در 22 صفحه ارائه و همچنین این تحقیق برای دانشجویان مهندسی دریا و مهندسین کشتی سازی بسیار مفید می باشد.خرید و دانلود محصول

1396/06/25

برچسب ها: طرح ، به ، آب ، اندازی ، و ، از ، آبگیری ،
آخرین ویرایش: شنبه 1 مهر 1396 11:57 ق.ظ

 

طراحی روش RT–PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

چهارشنبه 29 شهریور 1396 06:16 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستاندسته: پزشکی 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1034 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 102 

هدف از این رساله بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان می باشد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

رساله دکترای رشته پزشکی

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

چکیده:
سرطان پستان از شایع ترین سرطان های زنان است که سبب مرگ زنان زیادی می شود. موتاسیون های بسیاری نظیر ازدیاد آنکوژن ها و یا حذف ژن های سرکوبگر تومور در این سرطان شناسایی شده اند؛ در بین آنکوژن ها، erb-B2 که به خانواده EGFR (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی) تعلق دارد در 30%-25% تومورهای پستان با منشاء سلول های داکتال ازدیاد پیدا می کند. (80% سرطان های پستان منشا داکتال دارند.)در بیمارانی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده بیماری می تواند تا حدی با استفاده از یک آنتی بادی مونوکلنال انسانی شده علیه محصول پروتئینی ژن erb-B2 به نام هرسپتین مهار شود.از این رو شناسایی تومورها یی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده اهمیت دارد.روش روتین در شناسایی این تومورها ایمونوهیستوشیمی (IHC) می باشد.
در این مطالعه 50 نمونه از بیمارستان دی جمع آوری شد که بر اساس نتایج IHC، 32% نمونه ها ازدیاد آنکوژن erb-B2 را نشان می دادند.جهت مقایسه RT-PCR و IHC، RNA این نمونه ها استخراج شد و RT-PCR برای آن ها انجام شد که در آن دو جفت پرایمر طراحی شده به طور همزمان ژن erb-B2 را به همراه ژن بتاگلوبین به عنوان کنترل داخلی تکثیر می کردند؛ سپس محصولات RT-PCR بر روی ژل آگاروز برده شدند و شدت باند های مربوط به erb-B2 و کنترل داخلی با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت از مقایسه نتایج حاصله از RT-PCR با نتایج IHC مشخص شد که بازده RT-PCR در تشخیص نمونه های با درجه IHC 3+، 100% و در مورد نمونه های 2+، نیز 100% می باشد.   همچنین آزمایش PCR بر روی DNA استخراج شده از بافت توموری و DNA نرمال استخراج شده از بافت فرد سالم انجام گرفت که نتایج مربوط به این آزمایش نیز نتایج بدست آمده از RT-PCR را تایید می کردند. 
کلمات کلیدی:

سرطان

داکتال

آنکوژن ها

موتاسیون

سرطان پستان

سرطان های زنان

مقایسه RT-PCR و IHC، RNA 

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:مقدمه 5
1-1- غدد پستانی 6

1-1-1- ساختار پستان نرمال 6

شکل (1-1 )- ساختار پستان نرمال (55) 7
1-1-2- تغییرات پستان در چرخه زندگی 8

1-2 -کارسینومای پستان 10

1-2-1-کارسینوما 10
1-2-2- ریسک فاکتورها 12

1-2-3- سبب شناسی سرطان پستان 16

1-2-5- سرطان پستان غیر وراثتی 19
1-2-5-1-2- تومور ساپرسورها 21
1-2-5-1-4- مسیرهای بقای سلولی و مرگ سلولی 23
1-2-5-1-4-1- تلومراز 23
1-2-5-1-4-2- ژن های وابسته به آپوپتوز 24

1-2-6-1- طبقه بندی کارسینوماهای پستان بر اساس مطالعات میکرواری (از لحاظ ملکولی) 26

1-2-6-1-1-کارسینوماهای ER- مثبت 26
1-2-6-1-2-کارسینومای های ER- منفی 26
1-2-6-1-3-کارسینوماهای  Basal-like 27
1-2-6-1-4-کارسینوماهای HER2/neu- مثبت 27
شکل 1-3- نمای شماتیک خانواده HER (90) 28

1-2-7- طبقه بندی کارسینوماهای پستان از لحاظ بافت شناسی 31

1-2-7-1- کارسینوما های در جا و تهاجمی(شکل 1-6 ) 31
شکل (1-5) – کارسینوماهای درجا و تهاجمی (85) 32
فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده 34
2-1- تکنیک های سنجش HER2/neu 35
2-1-1- ایمونوهیستوشیمی (IHC) 35
2-1-2- ساترن و اسلات بلات 37
2-1-3-تکنیک FISH 37
2-1-4- تکنیک CISH ) (Chromogenic in situ hybridization 38
2-1-5- تکنیک ( Enzime – linked immunosorbent assay ) ELISA 38
2-2- وضعیت HER2 و پیشگویی پاسخ به درمان با هرسپتین 40
2-3- HER2/neu فسفریله به عنوان یک مارکرپروگنوستیک و پیش گویی بالقوه 41
2-4- سنجش بخش خارج سلولی HER2 در جریان خون به عنوان تومور مارکر 41
2-5- خلاصه 42
2-2- هدف 43
فصل سوم:مواد و روشها 44
مواد و روشها 44
3-1- استخراج RNA ی كل از بافت 45
3-2- بررسی كمی و كیفی RNA ی استخراج شده 50
3-2-1- UV اسپكتروفتومتری 50
3-2-2- الكتروفورز ژل آگارز (106) 52
طرز تهیه محلول ها و بافرهای مورد نیاز در الكتروفورز : 53
محلول اتیدیوم بروماید (10 mg /ml) 54
مواد و وسایل لازم 55
جدول 3-1 – رابطه درصد ژل آگارژ با اندازه مولكول DNA 58
3-3 تیمار RNAی استخراج شده با آنزیم DNase [149] 58
طرز تهیه مخلوط dNTP از هر یك از نوكلئوتیدها 60
3-5- واكنش PCR [2] 63
3-5-1 طراحی پرایمر: 63
3-5-2- آماده سازی پرایمرهای PCR [2] 66

3-7- استخراج DNA از بافت پستانداران با استفاده از Accuprep Genomic DNA Extraction kit (Bioneer) 70

3-7-1- سنجش غلظت DNA 71
3-9- ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemical (IHC) Techniques 73
فصل چهارم:بحث و نتایج 76
بحث و نتایج 76
4-1- نتایج 77
4-1-1- تعیین کیفیت و کمیت RNA ی استخراجی 77
4-1-2- بهینه سازی واکنش PCR 78
4-1-3-  RT - PCR 80
4-2-  بحث و پیشنهادات 84
4-2-1- بحث 84
4-2-2- علت انتخاب RT- PCR 85
4-2-4- پیشنهادات 87
منابع 88

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان ,پایان نامه سرطان پستان , طراحی روش RT – PCR , تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 , شناسایی تومورهای erbB2 ,شناسایی تومورهای erbB2 با ایمونوهیستوشیمی (IHC)


برچسب ها: پایان نامه سرطان پستان ، طراحی روش RT – PCR ، تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 ، شناسایی تومورهای erbB2 ، شناسایی تومورهای erbB2 با ایمونوهیستوشیمی (IHC) ، طراحی روش RT–PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 شهریور 1396 06:18 ب.ظ

 

طراحی روش RT–PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

چهارشنبه 29 شهریور 1396 06:13 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستاندسته: پزشکی 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1034 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 102 

هدف از این رساله بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان می باشد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

رساله دکترای رشته پزشکی

بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان

چکیده:
سرطان پستان از شایع ترین سرطان های زنان است که سبب مرگ زنان زیادی می شود. موتاسیون های بسیاری نظیر ازدیاد آنکوژن ها و یا حذف ژن های سرکوبگر تومور در این سرطان شناسایی شده اند؛ در بین آنکوژن ها، erb-B2 که به خانواده EGFR (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی) تعلق دارد در 30%-25% تومورهای پستان با منشاء سلول های داکتال ازدیاد پیدا می کند. (80% سرطان های پستان منشا داکتال دارند.)در بیمارانی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده بیماری می تواند تا حدی با استفاده از یک آنتی بادی مونوکلنال انسانی شده علیه محصول پروتئینی ژن erb-B2 به نام هرسپتین مهار شود.از این رو شناسایی تومورها یی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده اهمیت دارد.روش روتین در شناسایی این تومورها ایمونوهیستوشیمی (IHC) می باشد.
در این مطالعه 50 نمونه از بیمارستان دی جمع آوری شد که بر اساس نتایج IHC، 32% نمونه ها ازدیاد آنکوژن erb-B2 را نشان می دادند.جهت مقایسه RT-PCR و IHC، RNA این نمونه ها استخراج شد و RT-PCR برای آن ها انجام شد که در آن دو جفت پرایمر طراحی شده به طور همزمان ژن erb-B2 را به همراه ژن بتاگلوبین به عنوان کنترل داخلی تکثیر می کردند؛ سپس محصولات RT-PCR بر روی ژل آگاروز برده شدند و شدت باند های مربوط به erb-B2 و کنترل داخلی با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت از مقایسه نتایج حاصله از RT-PCR با نتایج IHC مشخص شد که بازده RT-PCR در تشخیص نمونه های با درجه IHC 3+، 100% و در مورد نمونه های 2+، نیز 100% می باشد.   همچنین آزمایش PCR بر روی DNA استخراج شده از بافت توموری و DNA نرمال استخراج شده از بافت فرد سالم انجام گرفت که نتایج مربوط به این آزمایش نیز نتایج بدست آمده از RT-PCR را تایید می کردند. 
کلمات کلیدی:

سرطان

داکتال

آنکوژن ها

موتاسیون

سرطان پستان

سرطان های زنان

مقایسه RT-PCR و IHC، RNA

مقدمه:
 در پستان نرمال، داکتها و لوبولها بوسیله دو نوع سلول فرش می شوند یک دسته سلول های مسطح که یک لایه ناپیوسته از سلول های قابل انقباض حاوی میوفیلامان ها هستند (سلول های میواپی تلیال  ) و روی غشای پایه قرار دارند . این سلول ها در خروج شیر در طی دوره شیر سازی همکاری می کنند و نقش مهمی در حفظ ساختار و عملکرد نرمال لوبول ها و غشای پایه دارند (86). لایه دومی از سلول‌های پوششی کف لومن را فرش کرده است ( سلول های لومینال   ). 
داکت های انتهایی و لوبولها شیرتولید می کنند ولی سلول های بخشهای دیگر داکت، در تولید شیر نقشی ندارند.منشأ سلول های لومینال و اپیتلیال ، سلول های بنیادی واقع در ترمینال داکت ها در نظر گرفته  می شود(6). بخش اصلی بستر پستان از بافت پیوندی فیبروس متراکم مخلوط با بافت چربی تشکیل شده است که همان  بستره بین لوبولی  است. لوبولها بوسیله یک بستره ظریف احاطه شده اند که بافت ویژه پستان است و خصوصیات پاسخ دهنده به هورمون دارد و دارای تعدادی  لنفوسیت می باشد  (85).  
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:مقدمه 5
1-1- غدد پستانی 6

1-1-1- ساختار پستان نرمال 6

شکل (1-1 )- ساختار پستان نرمال (55) 7
1-1-2- تغییرات پستان در چرخه زندگی 8

1-2 -کارسینومای پستان 10

1-2-1-کارسینوما 10
1-2-2- ریسک فاکتورها 12

1-2-3- سبب شناسی سرطان پستان 16

1-2-5- سرطان پستان غیر وراثتی 19
1-2-5-1-2- تومور ساپرسورها 21
1-2-5-1-4- مسیرهای بقای سلولی و مرگ سلولی 23
1-2-5-1-4-1- تلومراز 23
1-2-5-1-4-2- ژن های وابسته به آپوپتوز 24

1-2-6-1- طبقه بندی کارسینوماهای پستان بر اساس مطالعات میکرواری (از لحاظ ملکولی) 26

1-2-6-1-1-کارسینوماهای ER- مثبت 26
1-2-6-1-2-کارسینومای های ER- منفی 26
1-2-6-1-3-کارسینوماهای  Basal-like 27
1-2-6-1-4-کارسینوماهای HER2/neu- مثبت 27
شکل 1-3- نمای شماتیک خانواده HER (90) 28

1-2-7- طبقه بندی کارسینوماهای پستان از لحاظ بافت شناسی 31

1-2-7-1- کارسینوما های در جا و تهاجمی(شکل 1-6 ) 31
شکل (1-5) – کارسینوماهای درجا و تهاجمی (85) 32
فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده 34
2-1- تکنیک های سنجش HER2/neu 35
2-1-1- ایمونوهیستوشیمی (IHC) 35
2-1-2- ساترن و اسلات بلات 37
2-1-3-تکنیک FISH 37
2-1-4- تکنیک CISH ) (Chromogenic in situ hybridization 38
2-1-5- تکنیک ( Enzime – linked immunosorbent assay ) ELISA 38
2-2- وضعیت HER2 و پیشگویی پاسخ به درمان با هرسپتین 40
2-3- HER2/neu فسفریله به عنوان یک مارکرپروگنوستیک و پیش گویی بالقوه 41
2-4- سنجش بخش خارج سلولی HER2 در جریان خون به عنوان تومور مارکر 41
2-5- خلاصه 42
2-2- هدف 43
فصل سوم:مواد و روشها 44
مواد و روشها 44
3-1- استخراج RNA ی كل از بافت 45
3-2- بررسی كمی و كیفی RNA ی استخراج شده 50
3-2-1- UV اسپكتروفتومتری 50
3-2-2- الكتروفورز ژل آگارز (106) 52
طرز تهیه محلول ها و بافرهای مورد نیاز در الكتروفورز : 53
محلول اتیدیوم بروماید (10 mg /ml) 54
مواد و وسایل لازم 55
جدول 3-1 – رابطه درصد ژل آگارژ با اندازه مولكول DNA 58
3-3 تیمار RNAی استخراج شده با آنزیم DNase [149] 58
طرز تهیه مخلوط dNTP از هر یك از نوكلئوتیدها 60
3-5- واكنش PCR [2] 63
3-5-1 طراحی پرایمر: 63
3-5-2- آماده سازی پرایمرهای PCR [2] 66

3-7- استخراج DNA از بافت پستانداران با استفاده از Accuprep Genomic DNA Extraction kit (Bioneer) 70

3-7-1- سنجش غلظت DNA 71
3-9- ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemical (IHC) Techniques 73
فصل چهارم:بحث و نتایج 76
بحث و نتایج 76
4-1- نتایج 77
4-1-1- تعیین کیفیت و کمیت RNA ی استخراجی 77
4-1-2- بهینه سازی واکنش PCR 78
4-1-3-  RT - PCR 80
4-2-  بحث و پیشنهادات 84
4-2-1- بحث 84
4-2-2- علت انتخاب RT- PCR 85
4-2-4- پیشنهادات 87
منابع 88

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان ,پایان نامه سرطان پستان , طراحی روش RT – PCR , تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 , شناسایی تومورهای erbB2 ,شناسایی تومورهای erbB2 با ایمونوهیستوشیمی (IHC)


برچسب ها: پایان نامه سرطان پستان ، طراحی روش RT – PCR ، تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 ، شناسایی تومورهای erbB2 ، شناسایی تومورهای erbB2 با ایمونوهیستوشیمی (IHC) ، طراحی روش RT–PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 شهریور 1396 06:16 ب.ظ

 

Link Exchange تبادل لینک

شنبه 25 شهریور 1396 05:06 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
Hello to all friends
Thanks for all the friends who have commented on my blog.
Please insert my blog address in your blog or site in the links section.
By doing this, you have made a great contribution to me.
Please link us with besteshopiran.
Thank you very much.
Besteshopiran blog manager

باسلام خدمت بازدید کننده محترم
لطفا هر کس قصد تبادل لینک با وبلاگ ما را دارد ابتدا آدرس وبلاگ ما را در سایت خود قرار داده بعد از طریق لینکدانی یا ارسال نظر برای تبادل لینک اقدام کند. بدیهی است که قبل از قرارگیری لینک وبسایت شما، ابتدا وجود آدرس وبلاگ ما در صفحه وب شما بررسی می شود و در صورت وجود داشتن آدرس وب ما، وب شما در لینکدانی سایت ما قرار خواهد گرفت
با تشکر مدیریت سایت

لطفا ما را با نام بهترین فروشگاه فایل ایران لینک نمایید

برچسب ها: تبادل لینک ، Link Exchange ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1396 05:32 ب.ظ

 

An important request from respected visitors

یکشنبه 19 شهریور 1396 02:10 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
Hello to all friends
Thanks for all the friends who have commented on my blog.
Please insert my blog address in your blog or site in the links section.
By doing this, you have made a great contribution to me.
Thank you very much.
Besteshopiran blog manager

برچسب ها: respected visitors ، commented ، blog address ، great contribution ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1396 05:19 ب.ظ

 

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

چهارشنبه 4 مرداد 1396 04:23 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
50 حقی که انسان را احاطه نموده است و انسان در هیچ حالی از این حقوق خارج نیست
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

فروشنده فایل

کد کاربری 7363

50 حقی که امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود بر انسان آشکار می کند

شامل : حق الله ، حق انسان بر خودش ،حق زبان ، حق گوش ، حق پا ، حق چشم ، حق دست ف حق شکم ، حق عورت ، حق نماز ، حق روزه ، حق صدقه و ....برچسب ها: حق خدا ، حق انسان بر خودش ، حق زبان ، حق گوش ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 مرداد 1396 05:06 ب.ظ

 

رساله دکتری مهندسی کامپیوتر در زمینه حسگر بیسیم

شنبه 19 دی 1394 03:35 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

رساله دکتری مهندسی کامپیوتر در زمینه حسگر بیسیم 

رساله دکتری مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی و تحلیل مدلی برای تامین کیفیت پوشش ویدئویی در شبکه های حسگر بیسیم است

این محصول برای استفاده به عنوان منبع تحقیقات و دادن دید و ایده به دیگر دانشجویان قرار داده شده است

لطفا در حفظ اثر کوشا باشید و درصورت استفاده از آن ذکر منبع فراموش نشود


آخرین ویرایش: دوشنبه 24 خرداد 1395 09:06 ب.ظ

 

رساله دکتری سخت افزار کامپیوتر

شنبه 19 دی 1394 03:32 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
رساله دکتری سخت افزار کامپیوتر 
رساله دکتری با موضوع بهینه ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
نگارنده: واهه آغازاریان
لطفا با ذکر منبع از اثر استفاده کنید
هدف از قرار دادن این رساله استفاده کردن سایر دانشجویان به عنوان منبع تحقیق و نیز دادن دید و ایده جدید به آنهاست


آخرین ویرایش: دوشنبه 24 خرداد 1395 09:07 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات