مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش بازاریابی

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 09:06 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-هوش-بازاریابی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش بازاریابی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 142
قیمت: 24000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش بازاریابی

تعداد صفحات : 42
فرمت : word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
پیشینه تحقیق دارد.
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.

بخشی از متن فایل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش بازاریابی
بازاریابی [1]
جوامع بشری ،خصوصا جهان امروز ، تامین تمامی نیازهای خود را مرهون دانش و مهارتهای  بازاریابی است. بازاریابی به عنوان یک علممراحل تکامل خود را از دهه های نخست 1900 میلادی با الهام از مکتب اقتصادی آلمانطی نموده است، ولی آن قسمت از بازاریابی که صرفا کانون توجه خود را بهشناخت نیازهای بشر اختصاص داده تقریبا از سال 1950 به بعد آغاز گردیده است.بازاریابی در ادبیات معاصر چیزی جز شناسایی نیازها و و خلق ایده های نو در جهترهیافت به تامین آنها درزمان و مکان مناسب نیست. امروزه حیطه و برد بازاریابیبسیار وسیع و گسترده شده و در کلیه حوزه های صنعتی  ، خدماتی ، سیاسی ، سیاحتی و ..... به عنوانعاملی تعیین کننده به شمار می رود . ظهور علوم مختلف و کاربرد علم بازاریابی درآنها ، این رشته علمی را بسیار مهیج نموده ودر کانون توجه قرار داده است . طبقتعریف انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی عبارتست از « فرآیند برنامه ریزی و اجراییک مفهوم ، قیمت گذاری ،ترفیع و توزیع ایده ها ،کالاها و خدمات برای ایجاد مبادلهدر جهت برآورده کردن اهداف سازمانی و فردی ». (علیپور 1391 :12)
 
هوشمندی [2]
 بنابر اعتفاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوشتوانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری باموقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیصحالات و کیفیات محیط است شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید کسلرروانشناس آمریکایی پیشنهاد شده باشد    کهبیان میکند :
هوش یعنی تفکرعاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط (لون [3]  1958 به نقل ازتارخ : 25)
هوشمندی، عبارتیاست در جهت تشریح ویژگی های حافظه و موارد مرتبط با آن از قبیل توانایی استدلال ،طرح ریزی ، حل مسائل ، تخیل ، درک ایده ها و یادگیری .
تعاریف مختلفیبرای هوشمندی ارائه شده است ، برخی از تعاریف شامل ویژگی هایی مانند خلاقیت ، دانشو خرد می شوند، در حالیکه روانشناسان ترجیح می دهند که از بکار بردن چنینویژگیهایی در تعریف هوشمندی خودداری کنند (داوسون ، 1997 به نقل از تارخ: 24)
ریشه لاتین هوشمندیبه معنی فهم بکار برده میشود،  با اینپیشینه ، هوشمندی تفاوت مشخصی با باهوش بودن و زیرکی را داراست.  حداقل دو تعریف همه گیر از هوشمندی تاکنونارائه شده است نخستین تعریف از منبع "شناخته ها و ناشناخته های هوش " درقالب گزارشی توسط انجمن روانشناسان آمریکا در سال 1995  گرد آوری شده است .
تفاوت فردی از فرددیگر در توانایی آنها در فهم ایده های پیچیده ، وفق یافتن با محیط یاد گیری ازتجربه ها ، بکارگیری روشهای مختاف و رد کردن موانع با فکر کردن را هوشمندی گویند،این تفاوتها می تواند ذاتی باشد در حالیکه این تفاوتها همواره ثابت نخواهد بود،زیرا که افراد مختلف در موقعیتهای مختلف و در موارد مختلف عکس العمل ها و رفتارهایمختلفی خواهند داشت .
مفهوم هوشمندیتلاش میکند تا تمامی این عبارتهای پیچیده را در یک کلمه بیان کند، در نتیجه اثباتهوشمندی در بعضی موارد قابل انجام بوده و در بسیاری از موارد دیگر هنوز پرسشهای بیپاسخی را روبروی خود می بیند.  درواقعاگراز دوجین چهره برجسته بخواهید هوشمندی را تعریف کنند ، شما دو جین تعریف متفاوتخواهید داشت (اشلینگر[4]   ،2003 به نقل از تارخ : 25)
دومین تعریفهوشمندی با امضای 52 محقق در زمینه هوشمندی در سال 1994 در قالب تیم پیشتاز علمهوشمندی بدین ترتیب بیان شده است :
یک استعداد عمومیذهنی که شامل توانایی استدلال ، طرح ریزی ، حل مسائل ، تخیل ، درک ایده ها ،یادگیری سریع و یادگیری از تجربه ها می شود .
هوشمندی فقط شاملیادکیری از کتابها یا مهارتهای دانشگاهی یا زکاوت در آزمایشها نیست بلکه مفاهیمعمیق تری مانند درک بیشتر و ریزبینی در ادراک موقعیتها و تصور آنچه می خواهد انجامدهد را در بر   می گیرد .(نیسر[5]،1997 به نقل از تارخ: 26)
به نظر می رسدهوشمندی یک مفهوم نسبی باشد که ناشی از تفاوتهای دو فرد در محیط های یکسان وموقعیتهای مشابه است ، به طور مختصر شاید بتوان هوشمندی را وجه تماییز دو موجود درانطباق با محیط و موقعیت یکسان و توانایی واکنش مناسب در لحظه مناسب در مقابلکنشهای محیطی موقعیتی دانست که به طور ذاتی یا به کمک یادگیری شخصی رخ میدهد .(الوداری،1385: 235)
اطلاعات و هوشمندییکسان نیستند، در حقیقت تفاوتهای عمده ای در این زمینه وجود دارد. اطلاعات عبارتنداز داده های یک بعدی و یک سری واقعیات نرم (ساده) . هوشمندی عبارت است از تعبیرواقعیات ، یکپارچه سازی اطلاعات و پرسش و پاسخ به این سؤالات که چگونه می توان بریک شرکت تاثیر گذاشت و هوشمندی را برای آن ایجاد نمود.هوشمندی از اطلاعات متفاوتاست ، همانطور که رمان از دیکشنری متفتاوت است، بدون دیکشنری امکان نوشتن رماننیست . رمان و دیکشنری هر دو به وسیله لغات به رشته تحریر درآمده اند ، اما خواندنرمان لذت بخش تر است، چرا که داستان را با همان لغات بهتر بیان می کند، هوشمندیشبیه رمان است و فواید آن عبارت است  از،اطلاعات جامع از شرکت ها و مشتریانی که حریص داده هایی از جمله اخبار ، گزارشها ،تحلیل های اقتصادی و ارزیابی تکنولوژیکی ، تصمیمات حقیقی و قانونی ، بررسی هایمشاوران یا سیستم اطلاعات مشتریان می باشد (میکا[6]2005 به نقل از تارخ : 30)
اطلاعات به سوالاتگذشته پاسخ می دهد، ولی هوشمندی مشتاق است تا در ارتباط با آنچه در اینده صورت میگیرد و اینکه چگونه شرکت می تواند موقعیت خود را در قبال نتایج بالقوه بهبود ببخشد،پاسخ میدهد . برای پاسخ به این سوال که «فردا چه چیزی را به ارمغان خواهد اورد ؟»نیاز به تفکر در مورد «چه می شد اگر» است که ممکن است از دنیای کیفی تحلیل اطلاعاتبه دست آید . (دوگال[7] 1998 نقل ازتارخ : 31)
  
2-10 هوش بازاریابی [8]
 
آنچه در دهه های اخیر در دنیای کسب و کار بیش از پیش خودنمایی کرده است افزایششدت رقابت میان شرکتها برای بقا در بازار و کسب سهم بازار بیشتر بوده است، بطوریکهاین رقابت گاه به قیمت کنار رفتن تعدادی از رقبا از دور رقابت منجر می شود. توسعهبازارها از یکسو انگیزه های بیشتری را برای ورود به بازار کسب و کار برای شرکتهافراهم آورده است و از سوی دیگر بالا رفتن انتظارات مشتریان و افزایش تعداد رقباموجب الزامات بالای باقی ماندن در این بازارهای شدیداً رقابتی شده است.
در این بازارهای شدیداً رقابتی، کسب اطلاعات و دانشدرباره عوامل بازار تبدیل به یک سلاح استراتژیک بسیار مهم برای شرکتها شده است.شرکتها همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات اساسی در حوزه های مختلف از جملهبازار، مشتریان، رقبا و ... می باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و بهتری با توجهبه شرایط مختلف بازار بگیرند.  دراکر(1990) عنوان کرد که شروع قرن بیست و یکم، احتمالاً به عنوان مبداء عصر دانش دراذهان خواهد ماند. در این محیط‌های شدیداً رقابتی و پیچیده، دانش تبدیل به یکدارایی کلیدی و مزیت رقابتی برای بیشتر سازمانهای عملیاتی شده است.


[1] Marketing

[2]  Intelligence

[3] leone

[4] Eshlinger

[5] Neiser

[6] Micka

[7] Dugal

[8] Marketing Intelligence

.............................................

بخشی از منابع

منابع فارسی

1- ال دفت،ریچارد،  1389 ، مبانی تئوری و طراحیسازمان، مترجم علی پارسائیان، چاپ ششم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران ،ص 14 55 و 393- 408

2- الوداری،حسن،   1385 ،بازاریابی و مدیریت بازار،چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، ص 151-158

3- اعرابی ، محمد ،ایزدی داود ، 1383 ، استراتژی بازاریابی ، انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی

4- ببی،ارل. 1387، روش های پژوهش در علوم اجتماعی، مترجم رضا فاضل ،نشرسمت،چاپ پنجم: تهران، ص 230 - 339.

5- تارخ،محمد جعفر،1390،هوش رقابتی، چاپ اول، انتشاراتدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران، ص5-40

6- حافظ نیا، محمدرضا،  1387،مقدمه ای بر روش تحقیق در علومانسانی،چاپ چهاردهم، انتشارات سمت،تهران،ص30 -45

7حسینی ،رضا،1392، بررسی سیستم های اطلاعات بازاریابی و عناصر آن در فرآیند تصمیم گیری مدیرانبانک های زنجان ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

8-درگی،پرویز،1389، هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی،چاپ اول،انتشاراترسا،تهران،ص 38-151

9 - دهدشتی،بحرینیزاده، زهره، منیجه،1389، تحقیقات بازاریابی،انتشارات سمت،تهران،ص 5-23.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مفهوم ، تاریخچه ، هوش بازاریابی ، مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 09:07 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی راهبردی

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:03 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-برنامه-ریزی-راهبردی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی راهبردی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 129
قیمت: 24000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی راهبردی

تعداد صفحات : 62
فرمت : word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
دارای پیشینه داخلی و خارجی دارد.
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
بخشی از متن فایل:
برنامه­ ریزی راهبردی
مفهوم استراتژی
فرهنگ وبستر[1]استراتژی را این چنین تعریف می‌کند:
«علم و هنری که فرمانده نیروهای نظامی در هنگام مواجهه بادشمن جهت بهره گیری از موقعیت‌ها و امکانات بکار می‌بندد».
واژه استراتژی[2]از ریشه یونانی استراگما به معنای فرمانده ارتش، مرکب از دو کلمه ارتش و رهبرگرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازینیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد. سپس تئوریسین‌های علممدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص منابع کمیاب، جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریفکردند (فروزنده دهکردی،1394)، در زمان پریکلس (450 ق، م)، به معنای مهارت­هایمدیریتی (اداره، رهبری، قدرت و سخنرانی) اطلاق می‌شد. در زمان اسکندر مقدونی (330ق، م)، به معنای مهارت‌های استفاده از نیروها در غلبه بر دشمنان و مخالفان و ایجادیک سیستم واحد حکومت بر جهان به کار می‌رفت. استراتژی به حیله‌ها و تدابیر فرماندهنظامی اطلاق می‌شد و این قدیمی ترین تعریف استراتژی است. در زمان ناپلئون استراتژیتعریف دیگری پیدا کرد: «علم حرکات و طرح‌های نظامــی» (همان).
مفهوم استراتژی سال­های سال به عنوان یک مفهوم نظامی بکاربرده شده است. و در کشور ما هم از کلمه معادل سوق الحبیشی در این مورد استفاده می‌شودکه به طور مستقیم به عملیات نظامی مربوط است و به عنوان: لشکر کشی، تعبیه سپاه،علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است (توتونچی افشار، 1382،12).
‌اندروز[3] در سال 1971 استراتژی را چنین تعریف می‌کند، استراتژیعبارتست از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی‌های اصلی و طرح‌های جهت دستیابیبه اهداف (دیوید،1394).
هنری مینتزبرگ استراتژی را به پنج مفهوم به کار برده است.که عبارت از طرح، تمهید، الگو، موقعیت، دیدگاه و چشم‌انداز (ابراهیمی نژاد، 1379،14).
استراتژی عبارت از الگو یا طرحی که هدف‌ها، سیاست‌ها وزنجیره‌های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یک دیگر ترکیب می‌کند.اساساً استراتژی مجموعه‌ای از قواعد تصمیم گیری برای جهت دادن به رفتار سازمانی است(فرد،1393).
استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و مدیریت در نیمهدوم قرن بیستم میلادی توسط هنری فایول و پیتر دراکر آغاز شده است (فروزندهدهکردی،1394).
استراتژی یک مفهوم سیستمی است که به رشد یک سازمان پیچیدههمخوانی و جهت می‌دهد (مت و ذکریا، 2015). از این رو باید از رویکرد سیستمی برایشناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها، موقعیت ها، تهدیدها و تنگناهای محیط بیرونی وجنبه‌های مثبت و منفی درونی سازمان استفاده کرد (حمیدی زاده، 1380، 4).
استراتژی عبارتست از تلاش برای درک این مطلب که در جهانامروزی، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده ایم، و نپرداختن به این موضوع که آرزوداشتیم در چه جایگاهی می‌بودیم. بطور کلی می‌توان گفت استراتژی یک طرح عمومی وگسترده در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت است. استراتژی‌های سازمانی معمولاًبرابعاد مختلفی چون بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و روابط عمومیمتمرکز هستند (داوری، 1390، 35).
استراتژی را می‌توان از سه دیدگاه مهم بررسی کرد:
1. تدوین استراتژهای (ایجاد استراتژی های)
2. اجرای استراتژی‌های (به عمل در آوردن استراتژی)
3. کنترل استراتژی (اصلاح و تعدیل استراتژی) (ابراهیمینژاد، 1379، 12).
بطور کلی می‌توان گفت: اگر چه استراتژی در سازمان‌ها بهصورت­های متنوع و متمایز تعریف و تعبیر می‌گردد و نمی‌توان تعریف ویژه‌ای را ازاستراتژی در بین کلیه مدیران اجرا نمود، اما می‌توان به لحاظ فرهنگی و مفهومی آن،بهره مناسب بر کاربری در هر مقطع را فراهم نـــمود (فرد،1393).
2-3.تعاریف استراتژی
تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمهگرفته متفاوت می‌باشد. تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه می‌توان مطرح ساخت کهعبارتند از (مینزبرگ، 1988):
1-                   استراتژی به عنوان طرح[4]
2-                   استراتژی به عنوان نیرنگ[5]
3-                   استراتژی به عنوان الگو[6]
4-                   استراتژی به عنوان موقعیت[7]
5-                   استراتژی به عنوان نگرش[8]
شایان ذکر استواژه استراتژی در طول سالیان دراز، براساس دیدگاه‌ها وتئوری­های مختلف مدیریت وبرنامه‌ریزی به طرق مختلفی تعریف و تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
استراتژی به عنوان طرح
 عبارت از نوعیکارآگاهانه و یا مجموعه‌ای از رهنمودها است که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادیخاص در آینده پیش­بینی می‌شود.
استراتژی به عنوان نیرنگ
 علاقمندان به اینتعریف معتقدند که استراتژی ضمن اینکه مفاهیم مطرح در تعریف قبل را دارا می‌باشد،دارای ویژگی خاص است که منجر به نیرنگ و مانوری زیرکانه در مقابل رقبا می‌شود.
استراتژی به عنوان الگو
 براساس این تعریفبه دنبال توسعه استراتژی که می‌تواند هم به صورت طرح و یا نیرنگ باشد، مهمترین گاممحقق سازی استراتژیها است. لذا در این تعریف استراتژی الگویی در جریان تصمیمهااست.
استراتژی به عنوان موقعیت
 چهارمین تعریف ایناست که استراتژی یک موقعیت است، خصوصاً وسیله‌ای برای قرار دادن سازمان در جایی کهنظریه پردازان سازمانی مایلند آن را «محیط» بنامند. براساس دیدگاه برخی صاحبنظران، استراتژی با این تعریف به یک نیروی میانجی یا هماهنگ کننده بین سازمان ومحیطش، یا به عبارتی، بین موقعیت درونی و بیرونی تبدیل می‌شود.
استراتژی به عنوان نگرش
 تعریف چهارماستراتژی (موقعیت) سعی دارد محلی را برای سازمان در محیط خارج آن بیابد و موقعیتآن را مستحکم کند، در حالی که تعریف پنجم (نگرش) به درون سازمان می‌نگرد.

[1]- Webster
[2]- Strategy
[3]- Andrews
[4] - plan
[5] - ploy
[6] - .pattern
[7]- .position
[8]- perspective
..............
منابع:
1.  آکر، د.، 1391،مدیریت استراتژیک بازار. ترجمه صفرزاده ح. تهران، انتشارات پویش. چاپ ششم. صص111-116.
2.       اعرابی، م.، 1385. اسناد برنامهریزی استراتژیک. تهران. دفتر پژوهش­های فرهنگی.
3.     برایسون، ج.، 1386. برنامه.ریزیاستراتژیک برای سازمان.های دولتی و غیرانتفاعی با اصلاحات و اضافات.منوریان.ع.(مترجم). تهران: انتشارات.مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
4.  تمپورال، پ.، 2012، امكان­سنجی توسعه نام تجاری در افزایش جذابیت نقشه­هایاپراتور موبایل، سومین کنفراس  بین­المللیحسابداری و مدیریت، مرکز همایش­های بانکوک. تایلند. 
5.      جعفر پیشه، خ.،1390، اسرار نام و نشان تجاری.اصفهان، انتشارات آموخته. چاپ اول. ص 82-89.
6.  رابینز،ا.،1393، تئوری سازمان. مترجمین الوانی س. و دانایی فرد ح. تهران انتشارات صفاراشراقی. چاپ هشتم. ص، 112-117.
7.  روشن، ا.، 1389،بهینه‌یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزیدر آموزش عالی، شماره 58.
8.  وظیفه دوست، م.،و حریری خ.، 1391، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗأﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن در ﺣﻮزه ﺗﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﺼﺮف و  ﺧﺪﻣﺎت. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 17.
9.  فروزنده دهکردی،ل.،1393، مدیریت استراتژیک. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم. ص 132-151.
10. فروزنده دهکردی، ل.،1394، مدیریتاستراتژیک. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم. ص 118-162.
11. فرد، ا.،1392، مدیریت استراتژیک. مترجمین اعرابی س. وپارسائیان ع. تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم. ص،89 -96.
.............................

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، برنامه ریزی راهبردی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:04 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد پیش بینی و مدل های پیش بینی

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:56 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-پیش-بینی-و-مدل-های-پیش-بینی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد پیش بینی و مدل های پیش بینی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 199
قیمت: 18000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد پیش بینی و مدل های پیش بینی
تعداد صفحات : 42
فرمت : word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
دارای پیشینه داخلی و خارجی دارد.
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.

پیش بینی و مدل­های پیش ­بینی

   تعریف پیش ­بینی

در یک تعریف کلی، فرایندپیشگویی شرایط و حوادث آینده را پیش­بینی نامیدهو چکونگی انجام این عمل را پیش­بینی کردننامیده می­شود (بوکوتا، 2002).

هر سازمانی جهت تصمیم­گیریآگاهانه باید قادر به پیش­بینی کردنباشد. از آنجایی که پیش­بینی وقایع آینده در فرآیندتصمیم­گیری در سازمان نقش عمده ای را ایفا می کند، پیش­بینی کردن برای بسیاری از سازمانها و نهادها حائز اهمیتبالقوه­ای است. بنابراین بیشتر تصمیمات مدیریت در تمام سطوح سازمان به طور مستقیمو یا غیر مستقیم به حالتی از پیش­بینی آیندهبستگی دارد.

در مدیریت استراتژیک، پیش­بینی شرایط عمومی اقتصاد،نوسانات قیمت و هزینه­ی تغییرات تکنولوژی، رشد بازار و امثال آن در ترسیم آیندهبلند­مدت شرکت موثر است. به همین دلیل است که کنترل هر فرایند، منوط به پیش­بینی رفتار دوره فرآیند در آیندهاست. برای مثال ممکن است که در یک دوره فرآیند دستگاهی بیش از حد معین کار کند وتعداد اقلام معیوب تولید شده افزایش یابد. بنابراین برای شناسایی به موقع این نقصباید از روش های مناسب پیش­بینیاستفاده نموده و نسبت به تصحیح و یا حذف آن با توجه به شرایط موجود اقدام نمود(ریفنس، 1997).

   مدل ­های پیش ­بینی

ابزارهای عینی و ریاضی که برایپردازش و تجزیه و تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار می­گیرند مدل­های پیش­بینینامیده می­شوند. به عبارت دیگر، الگویی از یک واقعیت که ساده و کوچک شده و روابطبین متغیرهای آن واقعیت یا سیستم را نشان می­د­هد، مدل خوانده می­شود. بنابراین،هنگامی که متغیرهای مورد نظر به صورتی منظم، ساده و قابل فهم در جهت اهداف پیش­بینیدر کنار یکدیگر قرار گرفتند و الگویی از روابط را بوجود آوردند، یک مدل پیش­بینیشکل می­گیرد.

    سری ­های زمانی[1]

به روند مقادیر یک متغیر درطول زمان که به صورت دوره­های زمانی با فواصل معین و یکسان تنظیم شده­اند سریزمانی گفته می­شود. در تحلیل سری زمانی وضعیت تغییرات یک متغیر در گذشته موردبررسی قرارگرفته و به آینده تعمیم داده می­شود. به طور کلی مدل­هایی که در تحلیلسری­های زمانی مورد استفاده قرار می­گیرند به دو دسته مدل­های خطی و غیر­خطی تقسیممی­شوند.

مدل­های خطی مانند مدل­هایباکس ـ جنکینز[2] و یکنواخت سازی نمایی برایسری­های زمانی خطی مناسب هستند، ولی در مدل­سازی سری­های زمانی مالی و غیر­خطی بامشکل مواجه می­شوند.

مدل­های غیر­خطی از قبیل مدل­هایغیر­کاهنده آستانه­ای، یک تابع غیر­خطی خاص و از پیش تعیین شده را پیش­بینی می­کنند. به عبارتی تابعخطی مورد استفاده در این روش­ها مشخص است. نوع دیگر مدل­های غیر خطی شبکه­های عصبیمصنوعی هستند که می توانند هر تابعی را تخمین بزنند و فرایندهای با رفتار ناشناختهرا مدل نمایند.

سری­های زمانی بدنبال مقادیریک صفت متغیر در طول زمان هستند. مشاهدات عموما باید در تاریخ­های معین یعنی درفواصل زمانی تقریبا ثابت به عمل آیند. مقادیر یک صفت متغیر ممکن است مربوط به یکلحظه زمانی و یا مربوط به یک فاصله یا دوره زمانی باشد. که در حالت اول سری زمانیرا لحظه­ای و در حالت دوم سری زمانی را دوره­ای و یا فاصله­ای می­نامند. قیمت سهامشرکت­ها در آخرین روز ماه و ماه­های متوالی و همچنین تعداد بهره برداری­هایکشاورزی در سال­های متوالی از نوع سری­های زمانی لحظه­ای است و حجم بازرگانی خارجیدر سال­های متوالی و تعداد نامه­های پست شده در ماه­های متوالی و یا سال­هایمتوالی از نوع سری­های زمانی دوره­ای یا فاصله­ای می باشند.

مطالعه سری­های زمانی در اکثررشته­ها مانند جامعه شناسی، بازرگانی، زیست­شناسی، زمین­شناسی و به خصوص زمینهمسائل اقتصادی پیشرفت فراوان داشته و از نظر آمارشناسان اقتصادی نه تنها تشریح وضعفعلی درباره مسائل اقتصادی، ضروری است، بلکه پیش­بینی وضع برای آینده نزدیک و دور نیز ضروری است. بدیهی استهیچ پیش­بینی بدون اطلاع از گذشته نمی­تواندبه عمل آید و تهیه سری­های زمانی به منظور تامین اطلاع و آشنایی نسبت به گذشتهاست.

مدل باکس ـ جنکینز[3]

مدل باکس ـ جنکینز یا آریما[4] عبارتست از برازاندن یک الگویمیانگین متحرک[5] تلفیق شده با خود­رگرسیو[6] به مجموعه داده­ها و بدستآوردن الگوی ریاضی شرطی در یک سری زمانی است. یک مدل آریما سه جزء دارد (خالوزاده،1999).

1-   خود رگرسیو

2-   میانگین یکپارچه[7]

3-   میانگین متحرک

شبکه ­های عصبیمصنوعی

شبکه­های عصبی مصنوعی پدیده­ایجدید هستند که در بسیاری از علوم و مهندسی استفاده می­شود. ساختار این شبکه­ها بهصورتی است که از عملکرد سیستم اعصاب انسان تقلید می­کند و مشابه نرون­های عصبیانسان، داده­ها را دریافت، پردازش و منتقل می­کند. روش­های یادگیری و آموزشی کهبرای شبکه­های عصبی مصنوعی بکار می­رود بر اساس سیستم یادگیری و اعصاب انسان است ودر واقع کاملترین الگو برای ابداع روش­های یادگیری انسان است. شبکه­های عصبیمصنوعی برای اولین بار در سال 1965 میلادی توسط محققین علوم طبیعی معرفی گردید. درمدل بیولوژیکی که توسط آنها ارایه شد در هر نرون محاسبات ریاضی انجام می­شود و درحین آموزش شبکه، مقادیر وزن­های ارتباطی یا پارامترهای محاسباتی تغییر می­کنندبصورتی که نهایتا شبکه عصبی بتواند عمل مورد نظر را بطور صحیح انجام دهد.

در ادامه ابتدا شبکه عصبی و بهطور خاص شبکه عصبی پروسپترون چند لایه و کاربردهای آن و همچنین چگونگی آموزش آنتشریح می­شود.

ساختار کلی شبکه­های عصبی

در حالت کلی یک شبکه­عصبیساختاری مشابه با شکل 2-3 دارد. در این شکل هر گره نماینده یک سلول عصبیمصنوعی است. اطلاعات از طریق گره­های لایه ورودی به شبکه وارد می­شود. این ورودی­هااز طریق رابط­ها به گره­های لایه­های پنهان منتقل شده و بعد از پردازش از طریقلایه­های مختلف از گره­های لایه خروجی خارج می­شوند. یک شبکه عصبی مصنوعی، مجموعه­ایاز نرون­های[1] به هم متصل در لایه­های مختلفاست که اطلاعاتی را برای یکدیگر ارسال می­کنند. اولین لایه در سمت چپ در شکل لایهورودی است و لایه آخر نیز لایه خروجی نامیده می­شود. داده­ها در لایه ورودی واردمی­شود.

تمام لایه­های شبکه عصبی بهجزء لایه ورودی کار پردازش را انجام داده و در نهایت خروجی بدست می­آید.[1]-Neuron


[1] -Time series

[2]-Box-Jenkins

[3] - Box & Jenkins

[4]- Autoregressive- IntegratedMoving Average

[5]- Moving Average

[6]- Autoregressive

[7]-Integrated Average

1.  آذر، عادل؛ افسر، امیر،(1385)، " مدل سازی پیش­بینیقیمت سهام با رویكرد شبكه­های عصبی فازی" ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،40،67-93.

2.  آقایاری، زهره، (1385)،بررسی عوامل موثر بر جذب منابع استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهآزاد اسلامی، دانشکده مدیریت.

3.  احسان، قراچه احمدی، (1385)،"ارایه یک مدل شبکه عصبی برای پیش­بینیقیمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوک­های نفتی" پایان نامه کارشناسیارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

4.  البرزی، محمود ، (1380)، "آشنایی با شیكه‌هایعصبی"، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

5.  بهمند، محمد، بهمنیمحمود، (1374)، بانکداری داخلی 1 ، انتشارات موسسه بانکداری اسلامی.

6.  ابونوری اسماعیل، سپانلوهادی، (1384). "تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذبسپرده بانکی"، دانشوررفتاردانشگاه شاهد، 14، 48-63.

7.  بابایی النا، (1382)"بررسی عوامل موثر بر مانده سپرده­های بانک­های تجاری با تاکید بر سپرده­های بانکملی"، پژوهش نامه اقتصادی، 2، 32-57.

8.  پور كاظمی ، محمد حسین ،افسر ، امیر ، نهاوندی ، بیژن ، (1384)" مطالعه تطبیقی روش­های خطی ARIMA و غیر­خطی شبكه­هایعصبی فازی در پیش­بینی تقاضای اشتراكشهری"، مجله تحقیقات اقتصادی ،71، 52-75.

......................دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، پیش بینی ، مدل های پیش بینی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:58 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:53 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مسئولیت-پذیری-اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 174
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

تعداد صفحات : 57
فرمت : word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
دارای پیشینه داخلی و خارجی جدید (1389-1397)
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
بخشی از مطالب فایل :
مسئولیت پذیری اجتماعی
در زمینه اخلاقیات کار، بیش‌تر تلاش‌ها بر تمایز بین انواع مسئولیتپذیری نهاده شده است. بدین منظور بایستی در خصوص مفهوم مسئولیت پذیری نگرش روشنی ایجادشود. مسئولیت پذیری اغلب به نوعی ارتباط بین افراد و محیط آن‌ها اشاره دارد. درحوزه ارتباطات بین افراد و سازمان‌ها، مسئولیت پذیری به پاسخگویی دلالت دارد؛ پاسخیکه چیزی بیش از فرافکنی است، مثلاً پاسخ‌هایی مانند "این روش کار ماست"یا "عوامل بازار هیچ انتخابی را برای ما باقی نمی‌گذارند" چیزی بیش ازتوجیه کار نیست. در مسئولیت پذیری، نگرش فرد نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد، نیزبخشی از پاسخ او را می‌سازد و این پاسخ ممکن است مورد سؤال واقع شود (Fisscher andNijhof,2005;p157). مستلزم پاسخی است که بر اساسمقاصد و انگیزه‌های اقدامات و فعالیت‌ها ارائه گردد. باونز ، ادعا می‌کند که برایپاسخگو بودن باید فرصت مسئولانه عمل کردن وجود داشته باشد (Bovens,1990). آزادی برای مسئولانه عمل کردن یک پیش شرط کلی، در خصوص مسئولیتپذیری است. این پیش شرط کلی را می‌توان به جنبه‌های مختلفی تقسیم کرد از جمله تمایلبه اقدام، توانایی پیش بینی و دوراندیشی، امکان اقدام کردن و وجود مهارت‌های یکارزیابی آگاهانه.
1-2-2 سطوح مسئولیت پذیری
در بحث اخلاقیات کار، سوالی وجود دارد در خصوص ماهیت افرادیکه باید مسئولیت پذیر باشند. از یک طرف، کارکنان و مدیران یک سازمان مسؤل انجام دادنکارها هستند و از سویی دیگر، علاوه بر این افراد، باید مسئولیت پذیری در سطح جمعی رااز مسئولیت پذیری در سطح فردی متمایز نمود. در این خصوص نیز باید سطوح مختلفی را درنظر داشت از جمله یک گروه، یک واحد سازمانی، یک واحد تجاری یا یک سازمان به طور کل.
در ادبیات مربوط به مسئولیت پذیری سازمانی، توجه زیادی به اینمسئله شده است که آیا یک واحد انتزاعی و مجرد، مانند یک سازمان می‌تواند مسئولیت پذیرباشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان مسئولیت پذیری را به یک واحد انتزاعی مثل یک سازماننسبت داد؟ نقطه آغاز این بحث آن است که در واقع یک سازمان هیچ گونه احساسی و یا هیچگونه آگاهی و اختیاری ندارد و به خودی خود نمی‌تواند فعالیت نماید و ارزش‌ها را درکو مورد سنجش قرار دهد. بر این مبناست که ورهان[1] بحث می‌کندکه عمل سازمان‌ها صرفاً مفهومی ثانویه و فرعی و ضمنی دارد. در سازمان‌ها عاملان اصلیانسان‌ها هستند که در جهت مقاصد سازمان فعالیت می‌کنند. لذا علل فعالیت‌ها توسط سازمانمشخص می‌شوند (Werhane,1985;p112).از این دیدگاه، اقدامات سازمانی ثانویه و فرعی تلقی می‌شوند؛ زیرا از طریق فرمان‌ها،اهداف و جهت گیری‌های سازمان مشروعیت می‌یابند. در مقابل، فرنچ  با استفاده از منطقی مشابه، بر اهمیت ساختار رسمیتصمیم گیری و قواعد شناخته شده تاکید می‌کند. این قواعد بر منافع سازمانی تاکید می‌کنند.بنابراین، یک سازمان دارای تمایلات خاص خود، سوای تمایلات کارکنان می‌باشد. لذا توانایییک جمع برای رفتار مسئولانه، به ماهیت توانایی یک فرد انسانی بستگی (French,1984;p152).
درست همانند تمایلات فردی، تمایلات یک سازمان هم می‌تواند موجببرانگیختن رفتار مسئولانه شود و یا از آن ممانعت به عمل آورد. هرچند تفاوت مهمی بینفعالیت‌ها ی فردی و فعالیت‌های جمعی وجود دارد. زمانی که یک فرد عملی را انجام می‌دهد،می‌تواند تصمیم بگیرد که مسئولانه عمل بکند یا غیر مسئولانه؛ اما در خصوص فعالیت‌هایجمعی، این مطلب چندان صادق نیست. زمانی که افراد با هم کار می‌کنند ممکن است به رغماین که تمامی افراد کار و وظایف مورد نظر را انجام می‌دهند، نتیجه مطلوب حاصل نگردد.در فعالیت‌ها ی جمعی، این پیش شرط که فعالیت‌ها هم جهت با تمایلات افراد است، چنداناعتبار ندارد (Fisscher andNijhof,2005;p159). در عوض، مدیریت سازمان مسئولیت داردفرایندها را به نحوی سازماندهی نماید که تک تک کارکنان بتوانند فراسوی اقدامات خویشرا ببینند و در نتیجه بتوانند از بروز اقدام غیر مسئولانه جلوگیری نمایند.
2-2-2 انواع و دسته‌های مسئولیت پذیری
علاوه بر تمایز بین عاملان مسئولیت، تمایز دیگری نیز درخصوص دسته‌ها و انواع مسئولیت پذیری وجود دارد. اولین دسته مربوط به حمایت از منافعسازمان می‌باشد. پس از این که سازمان برای مدتی به وجود آمد، افراد زیادی به خاطر درآمدهایشان،قراردادهایشان، محصولات سازمان و حتی به خاطر معنای زندگی‌شان به آن وابسته می‌شوند.این مسئله به ایجاد مسئولیت سازمانی منجر می‌شود. کارکنان مجبور می‌شوند که برای ادامهکار سازمان برای کسب سود، برای ایجاد نامی خوب از سازمان و یا دست‌یابی به گواهی‌نامههای ISO سخت بکوشند؛ بنابراین، برای کارکنان سازمان آگاهانه یا ناآگاهانه،مسئولیتی ایجاد می‌گردد که از آن به مسئولیت سازمانی یاد می‌شود. دسته دوم مسئولیتپذیری، به این نکته اشاره دارد که از همه کارکنان انتظار می‌رود به بهتر ین نحو ازمهارت‌ها و تجربه خود استفاده نموده، استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمایند. این دستهمسئولیت حرفه‌ای نام دارد. بسیاری از تصمیمات که توسط حرفه‌ای ها اتخاذ می‌شود، اثراتیبر جامعه برجای می‌گذارد و چون در ثبات، پیشرفت و پایداری جامعه سهیم است، از آن تحتعنوان« مسئولیت اجتماعی » یاد می‌شود، مانند مشارکت در اشتغال زایی و حفظ محیط زیست.دسته آخر به مسئولیت ارتباطی اشاره دارد که بر مبنای رضایت روحی کارکنان، مشتریان وذینفعان سازمان است. در این نوع مسئولیت، مدیران و کارکنان سازمان سعی می‌کنند به بهتریننحو با مشتریان و ذینفعان سازمان ارتباط برقرار نمایند. برای مثال، پزشکی که سعی می‌کندبه بهترین شکل ممکن با بیمارش ارتباط برقرار نماید و استرس او را کاهش دهد، مسئولیتارتباطی را مورد نظر قرار داده است (Guilligan,1982;p88).

[1] Werhane
بخشی از پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

ناندرام[1](2010)در پایان نامه خود رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد کارکنان را مورد بررسی قرارداد. او به این نتیجه رسید که رابطه معناداری بین سه مؤلفه تعهد(تعهد هنجاری،تعهدعاطفی و تعهد مستمر)  و برنامه‌های مشارکتیوجود دارد.
اکبری و فهام (2016) بررسی نقش ارزش های فردی و اخلاق کسب وکار در مسئولیت پذیریاجتماعی شرکتی در بنگاه های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشانداد که ارزش های فردی بر اخلاق کسب وکار (2/0=R) و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (12/0=R) اثر مثبت و معناداری داشت. همچنین، اثر اخلاقکسب وکار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (68/0=R) مثبت و معنادار بود. بر اساس نتایج، افزایشآموزش های اخلاقی در بنگاه ها برای مدیران از قبیل برگزاری دوره های اخلاق کسب وکار،مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، اخلاق حرفه ای و آشنایی با استانداردهای موجود در بخشکشاورزی پیشنهاد شد.
ابراهیمی و علوی (2017) اثر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفادهاز طرح چهارگروهی سالومون مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که بر اساسآزمون پنج گانه روش سالومون به طورکل مسئولیت پذیری اجتماعی برند (ترکیب ابعاد اقتصادی،اجتماعی و محیط زیستی) بر ترجیح برند پگاه اثرگذار است. یافته دیگر نشان داد که ازمیان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بُعد اقتصادی در مقایسه با دو بُعد دیگر تأثیر کمتریبر ترجیح برند پگاه دارد.
شهسواری و سلیمانی (2018) بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها(با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری) مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد کهمسئولیت اجتماعی بالا، ناکارآمدی سرمایه گذاری را تا حدی کاهش و در نتیجه کارایی سرمایهگذاری را افزایش داده است. در واقع این یافته نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعیبا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی،به افزایش کارایی سرمایه گذاری منجر شده است.


[1] Nanderam

..............................

بخشی از منابع :

منابعفارسی

موسوی، سیداحمد، شاه ویسی، فرهاد و رضایی، فرزین(1397). تبیین الگوی ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر کیفیت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره10. شماره 39. صص 167-188.

شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول (1397). بررسی پیامدهایاقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری(، دوره 73، شماره 27. صص 255-240.

ابراهیمی، ابوالقاسم و علوی، سیدمسلم (1396) اثرابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون. چشمانداز مدیریت بازرگانی. دوره 16. شماره 2. صص 13-31.

وکیلی فرد، حمیدرضا و حسین پور، فاطمه. (1396) بررسیاثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت. حسابداری ارزشی و رفتاری.دوره 2، شماره 3. صص 185-214.

اکبری، مرتضی و فهام، الهام. (1395).بررسی نقش ارزش های فردی و اخلاق کسب و کار در مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی در بنگاه های بخش کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران،دوره 2، شماره 1. صص 197-209.

طالبی، ابوتراب و خوشبین، یوسف (1391) مسئولیتپذیری اجتماعی جوانان. فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 1، شماره 59. صص 207-240.

........................


دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، مسئولیت پذیری اجتماعی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:56 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه عصبی فازی

شنبه 31 فروردین 1398 10:35 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-شبکه-عصبی-فازی-مصنوعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه عصبی فازی مصنوعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 662
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه عصبی فازی
تعداد صفحات : 60
فرمت : word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
دارای پیشینه داخلی و خارجی جدید (1389-1397)
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
بخشی از مطالب فایل :
شبکه عصبی فازی
 سیستم فازی
در میان روش‌های مدل سازی نوین، سیستم‌هایفازی جایگاه ویژه ای را کسب نموده اند. این امر را می توان معلول توانایی پیاده سازیدانش بشری با استفاده از مفهوم برچسب‌های زبانی و قواعد فازی، غیر خطی بودن و قابلیتتطبیق پذیری این نوع سیستم‌ها دانست. به طور خلاصه‌یک سیستم فازی‌یک سیستم مبتنی برقواعد منطقی اگر- آنگاه است. نقطه شروع ساخت‌یک سیستم فازی به دست آوردن مجموعه ایاز قواعد اگر- آنگاه فازی از دانش فرد خبره‌یا دانش حوزه مورد نظر است. به دست آوردناین قواعد مهمترین و سخت ترین مرحله کار است. چرا که نیازمند دانش بالای فرد متخصصو پیاده سازی صحیح آن است. داشتن روشی که در کنار دانش بشری بتوان از اطلاعات عادیموجود برای ساخت قواعد استفاده کرد نیز می تواند در این مرحله بسیار مفید باشد(آذرو افسر،1385). در این بخش به طور مختصر به معرفی سیستم‌های فازی که غالبا درمسائلی نظیر پیش‌بینی به طور مکمل استفاده می‌شوند، پرداخته می‌شود. همانطور کهاشاره شد، برای بیان کردن سیستم‌های فازی احتیاج به قوانین اگر-آنگاه است. درسیستم‌های فازی از متغیرهای فازی استفاده می‌شود. متغیرهای فازی به عبارات مورداستفاده در زبان طبیعی برای تشریح مفاهیمی که معمولا دارای ابهام و عدم قطعیتهستند، می گویند(کلیر[1]،1995). برای معرفی سیستم‌های فازی ابتدا باید با منطق فازی و مفاهیم مرتبط با آنآشنا شد.
 
2-3-1-منطق فازی
در منطق دودویی که اولین بار توسط ارسطو مطرح شد، شاهد درنظر گرفتن حالات بصورت قطعی درست‌یا غلط هستیم.‌یعنی می توان وقایع طبیعی رابدرستی و با قطعیت تعریف و اندازه گیری نمود. در حالیکه در کسب وکار، اقتصاد،مباحث مالی و بسیاری از علوم دیگر، حالات طبیعی مبهم بوده و فاصله بین آنچه هست وآنچه نیست به درستی تعریف نشده است. بهرحال، بطور کلی می توان گفت، فازی عبارتستاز عملیات روی اطلاعات نادقیق و تحلیل نا دقیق اطلاعات(بوزادیو[2]،1997). منطق فازی اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه برکلی در مقالهای تحت عنوان" مجموعه‌های فازی" در سال 1965 به دنیا عرضه شد. لیکن نزدیکچندین سال طول کشید تا دانشمندان به کاربردها آن دست‌یافتند و منطق فوق در سیستم‌هایکنترلی مورد استفاده قرار گرفت. این منطق سالها بعد و در اوائل دهه 90 کاربردهایخویش را در عرصه‌های علوم دیگر همانند مدیریت‌یافت و راهی تازه برای تحلیل ومدلسازی مسائل در فضای عدم قطیعت پیش روی محققان قرار داد(وونالتراک[3]،1997). 


[1] Klir
[2] Bojadziev
[3] VonAltrock
2-4- شبکه عصبی فازی
2-4-1- شبکه‌های عصبیمصنوعی
هوش مصنوعی اختصارا روشی است در جهت هوشمند ساختن کامپیوتر.این منظور زمانی برآورد می‌شود که ما قادر باشیم چگونگی تفکرانسان در زمان تصمیمگیری‌یا حل مساله را بررسی کرده و آن را پس از تقسیم بندی به مراحل پایه ای درقالب‌یک برنامه کامپیوتری ارائه نمائیم. هوش مصنوعی وسیله ایست ساده و سازمان‌یافتهبرای طراحی برنامه‌های تصمیم گیری پیچیده. فکر انسان می تواند اطلاعات را بدون تغییر در روند کار مغز و بدون ایجاداختلال در اطلاعات ذخیره شده قبلی جذب نماید.‌یک برنامه هوش مصنوعی نیز مشابه اینروش کار می‌کند. روش‌های هوش مصنوعی اجازه می دهند تا ساختار‌یک برنامه به گونه ایباشد که هر بخش آن مجزا بوده و مشخص کننده‌یک گام به سوی حل‌یک مساله‌یا‌یک سری ازمسائل باشد. هر بخش از برنامه مانند قسمتی از اطلاعات مغز انسان می‌باشد اگر ایناطلاعات دچار اختلال شود، مغز می تواند به طور خودکار رویه تفکرش را به گونه ای تغییر دهد تا واقعیت‌های جدید را تنظیمنماید. برای این کار نیاز نیست تمامی پیش آگاهی‌های‌یک فرد مورد بررسی قرار گیرد.بلکه کافی است تنها اطلاعات بخشهایی که مربوط به این تغییر می‌شوند استفاده گردد.‌یکبرنامه استاندارد می تواند از پس تمامی قابلیت‌های هوش مصنوعی برآید، ولی نمیتواند مثل آن سریع و راحت باشد. هوش مصنوعی در مواردی همچون بازیها، اثبات تئوری‌ها،حل مسائل روزمره و عمومی، ادراک توسط کامپیوتر، فهم زبان طبیعی و حل مسائل خاص وتخصصی کاربر دارد(عربانی،1385). در طی دهه اخیر شاهد حضور موفق شبکه‌های عصبی مصنوعی[1]بوده ایم. ایده آموزش برای حل مسائل شناسایی الگوهای پیچیده با استفاده از دیدگاهعامل‌های داده هوشمند برای محققان دانشگاهی بسیار چالش انگیز شده است. شبکه‌هایعصبی ابزار محاسباتی ساده ای برای آزمون داده‌ها و ایجاد مدل از ساختار داده‌هاست.داده‌هایی که برای ایجاد مدل‌ها استفاده می‌شوند، به داده‌های آموزشی مشهور هستند.هر گاه شبکه عصبی از داده‌های آموزش برای‌یادگیری الگوهای موجود در داده‌هااستفاده کند، می تواند آنها را برای دستیابی به خروجی‌ها و نتایج مختلف به کاربگیرد(سرفراز و افسر،1384). 
 
2-4-2-تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی
مباحثهوش مصنوعی پیش از بوجود آمدن علوم الکتریک، توسط فلاسفه و ریاضی دانانی نظیرارسطو[2]و بول[3]که اقدام به ارائه قوانین و نظریه‌هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود. در سال1943، با اختراع رایانه‌های الکترونیک، هوش مصنوعی دانشمندان را به چالشی بزرگفراخواند. چرا که بنظر می رسید فناوری در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهایهوشمندانه خواهد بود. در سال 1950 آلن تورینگ[4]، ریاضیدان انگلیسی، معیار سنجش رفتار‌یک ماشین هوشمند را چنین بیان داشت: "سزاوارترین معیار برای هوشمند شمردن‌یک ماشین، اینست که آن ماشین بتواند انسانی رابه گونه ای بفریبد که آن را متقاعد کند با‌یک انسان روبروست" . در سال 1956طی جلسه ای در کالج دارتموث[5]آمریکا با حضور و همکاری ماروین مینسکی[6]، جان مککارتی[7]،هربرت سایمون[8]،آلن نیوئیل[9]و غیره، اصطلاح هوش مصنوعی ابداع و اولین برنامه کامپیوتری هوش مصنوعی انتشار‌یافت.با وجود مخالفت گروهی از متفکرین با هوش مصنوعی که با دیده تردید به کارآمدی آن مینگریستند، تنها پس از چهار دهه عرصه علم شاهد تولد ماشینهای شطرنج باز و دیگرسیستم‌های هوشمند در صنایع گوناگون گردید(رعیتی شوازی،5 138). طیچند دهه اخیر، تلاش‌های بسیار جدی جهت طراحی مدارات الکترونیکی که قادر باشند شبکهعصبی  زیستی را همانند سازی کنند صورتگرفته است. شبکه‌های مدل شده که با نام الگوهای شبکه‌های عصبی شناخته شده اند،گسترش‌یافته و مدل سازی شده اند. برخی از این نمونه‌ها به گونه ای بسیار نزدیکعملکرد شبکه عصبی زیستی را همانند سازی کرده اند و برخی دیگر تفاوت بسیاریدارند. 


[1] Artificial Neural Networks
[2] Aristotle
[3] Bool
[4] Alan Turing
[5] Dartmouth College
[6] Marvin Minsky
[7] John McCarthy
[8] Herbert Simon
[9] Alan Newell
.....................................
بخشی از پیشینه داخلی :

در تحقیقی که آیت (1396) تحت عنوان رده بندی نتایج آنژیوگرافیبا تركیب شبكه عصبی- فازی و الگوریتم ژنتیك انجام دادد به این نتیجه رسیدد که از85 درصد داده ها جهت مرحله آموزش شبكه عصبی- فازی و 15 درصد باقیمانده جهت مرحله آزموناستفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی در شاخص های صحت، دقت، حساسیت و اختصاصیت در حالتمیانگین به ترتیب 0.9496، 0.9253، 0.9435 و 0.9569 و در بهترین حالت برای هر شاخص معادلعدد 1 به دست آمده است. در نتیجه استفاده از الگوریتم ژنتیك در فرآیند آموزش شبكه عصبی- فازیموجب بهبود سرعت در این شبیه سازی شد. همچنین بالا بودن شاخص های به دست آمده عملكردمناسب سیستم پیشنهادی در رده بندی و تشخیص افراد مبتلا به بیماری عروق كرونری قلب راتایید می كند.

در تحقیقی که دولت کردستانی و همکاران (1397) تحت عنوان ارزیابیکارایی مدل های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه(مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بهترین پیش بینیبا با ضریب همبستگی 0.96، ضریب کارایی 0.95 و میانگین مربعات خطای 12. 4789 میلی گرمبر لیتر مربوط به الگوی ورودی 2 با متغیر های ورودی دبی جریان روز جاری (Qt) و تاخیر دبی جریانروزانه تا 1 روز قبل از مبدا زمانی پیش بینی (1Qt-) و تاخیر رسوب معلق روزانه تا 1 روزقبل از مبدا زمانی پیش بینی (1St-) می باشد. بررسی نتایج حاصل از مدلهای شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که مدل شبکه عصبی-فازی تطبیقیدر هر سه الگو عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانهداشته است.

...............

......

..

بخشی از منابع :

-       دولت كردستانی مجتبی، نوحه گر احمد و جانی زاده سعید. (1397).ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوبمعلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو). پژوهش های ژئومورفولوژی كمی. سال6. شماره 4. صص 12-130.

-       نساجی زواره مجتبی، قرمزچشمه باقر و رحیم زاده فاطمه. (1395).بازسازی دبی روزانه با استفاده از روش های شبکه عصبی و فازی- عصبی (مطالعه موردی: سرشاخههای حوزه آبخیز کارون). مرتع و آبخیزداری. دوره 69. شماره 2. صص 503-514.

-         الوانی سیدمهدی، معمارزاده طهران غلامرضا و كاظمی حسین. (1392).تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر. مدیریتفرهنگ سازمانی. دوره 11، شماره 3. صص 95-120.

-       افخمی حمیده، طالبی علی، محمدی مژده و فتوحی فرزانه. (1394).بررسی امکان پیش بینی سرعت باد با استفاده از مدل های هیبرید شبکه های عصبی، شبکههای فازی-عصبی و تئوری موجک (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد). مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران. دوره 9. شماره 30. صص 31-40.

-       آیت سیدسعید. (1396). رده بندی نتایج آنژیوگرافی با تركیبشبكه عصبی- فازی و الگوریتم ژنتیك. مجله دانش و تندرستی. دوره 12. شماره 2. صص1-8.

-        انواری رستمی علی اصغر، آذر عادل و نوروزی محمد. (1393). مدلسازی پیش بینی EPS  با استفاده از شبکه های عصبی فازی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. دوره 6. شماره 23. صص 1-15.

-        اخباری محمد،اخباری مهدی. (1390). کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل‌سازی اقتصاد غیر رسمی درایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. سال نوزدهم. شماره 59. صص 167-131. 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، شبکه عصبی ، فازی ، مصنوعی ، شبکه عصبی فازی ،
آخرین ویرایش: شنبه 31 فروردین 1398 10:41 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی

جمعه 30 فروردین 1398 03:29 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-مدیریت-استراتژیک-منابع-انسانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 334
قیمت: 25000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تعداد صفحات : 89
فرمت : 
word (قابل ویرایش)
کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت
دارای پیشینه داخلی و خارجی جدید (1388-1396)
دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید
فاقد غلط املایی و نگارشی.
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
بخشی از مطالب فایل :
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

ما اغلب از نظر منابع نظیر سرمایه، زمین، انرژی، تجهیزاتو... با محدودیت رو به رو هستیم ولی با داشتن منبع عظیم و نامحدود چون قدرت خلاقیتو نوآوری می توان برگ برنده ای در بازارهای رقابتی داشت و بر پایه آن دنیای بهتریرا ساخت. لذا مدیریت منابع انسانی قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشكیلمی دهد كه با نگرشی استراتژیك به آن به یك اندیشه آینده نگر، ‌نوآور و تحول گرادست پیدا خواهیم كرد و بر نقش وظایف منابع انسانی در جذب و تامین منابع انسانی، ‌پرورشو بهسازی، ‌حفظ و نگهداری و بالاخره به كارگیری بجا و موثراین منبع مهم استراتژیكبیش از پیش پی خواهیم برد. پس باید به سطح فعالیت منابع انسانی توجه زیادی داشت تاسازمانها دراین موقعیت حساس رقابتی حفظ شوند و آن را از وظایف اداری به سوی همسوشدن (‌شریك شدن) با سطح استراتژی كسب و كار و به عنوان یك تصمیم گیرنده مهم ارتقاداد. فلسفه مدیریت منابع انسانی، اجرای مأموریت سازمان و كامیابی آنرا در گرو وجود كاركنان به مثابه ارزشمندترین عنصر سازمان، پیوند بین سیاستها و فرآیندهایمنابع انسانی با هدفها و طرحهای استراتژیك، حاكمیت فرهنگ و ارزشهای سازمانی وسرانجام، هدفهای مشترك و یك پارچه در میان همگان می داند.

 

2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابعانسانی، مدیریت انسانها را درحدود رابطه کارمند-کارفرما مدنظردارد. این مدیریتعموما بایکی ازدو منظور" استفاده کارا ازانسانها دردستیابی به اهدافاستراتژیک سازمان" یا " ارضای نیازهای فردی کارکنان " صورت می گیرد(نوری، 1381).

مدیریت منابعانسانی را شناسایی‌، انتخاب، ‌استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظورنیل بهاهداف سازمان تعریف كرده اند (سعادت، 1390).

هم چنین عبارتستاز مدیریت واداره استراتژیک وپایدار با ارزشترین دارایی های شرکت یا سازمان یعنیکارکنانی که در یک جا کار می کنند ومنفرداً در کنار هم به سازمان در وصول بهاهدافش کمک می کنند. استوری[1] معتقد است که باید بین جنبه های سخت وجنبه های نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قایل شد (آرمسترانگ، 1381).

 

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی[2]

این جنبه هابروجوه کمی محاسباتی و تجاری به شیوه های عقلایی همانند سایرعوامل اقتصادی تاکیدمیکنند.جنبه سختمدیریت منابع انسانی با فلسفه مبتنی برکسب و کار[3] سازگار است وتاکید می کند کارکنان راباید مدیریت و هدایت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود تا بنابراینبتوان برای شرکت مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان راسرمایه ای اساسی می داند که می توان با سرمایه گذاری روی آنها و توسعه و آموزشآنان، سود بدست آورد. فامبرن[4] و برخی دیگر از صاحب نظران به صراحتکارگران را یک منبع کلیدی دیگر می دانند که باید به خوبی از آنها بهره برداری نمود(آرمسترانگ، 1381).

 

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی[5]

جنبه های نرممدیریت منابع انسانی از مفاهیمی چون مکتب روابط انسانی، تاکید بر ارتباطات، انگیزشو رهبری، ریشه و نشات گرفته است. همان طور که استوری می گوید: جنبه های نرم مدیریتمنابع انسانی عبارتست از با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار کردن، تعهد،سازگاری و مهارتهای آنها را موجب و نبع مزیت رقابتی شرکت دانستن. این نگرش بهمدیریت منابع انسانی بر بدست آوردن و جلب تعهد، قلب وفکرکارکنان ازطریق مشارکتدادن آنها، ارتباطات ودیگر روشهای مناسب تاکید می کند (آرمسترانگ، 1381).

 

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی

در نخستین سالهایدهه 1900 دایره پرسنل (دایره منابع انسانی)، وظیفه استخدام و اخراج کارکنان را ازدست سرپرستان گرفت و امور مربوط به حقوق را بر عهده گرفت و برنامه های مربوط بهپاداش و مزایا را به اجرا در آورد. بیشتر این کارها به گونه ای بود که طبق مقرراتو رویه های مشخص انجام می شد. چون در این زمینهها فناوری پیشرفت نمود و اموری چون گرفتن آزمون و مصاحبه نمودن داوطلبان شغلمطرح شد، دایره پرسنل دامنه فعالیت های خود را گسترش داد و در زمینه گزینش، آموزشو ارتقای کارکنان نیز عهده دار فعالیتهای تازهای شد.

 در دهه 1930قوانین مربوط به اتحادیه ها به تصویب رسید و مدیریت منابع انسانی وارد مرحله دومفعالیتهای خود شد و دررابطه متقابلی که با اتحادیه های کارگری برقرار کرد، بر حمایت از کارکنان تاکیدزیادی نمود. در دهه 1960 و 1970 قوانین مربوط به تبعیض به تصویب رسید و این مدیریتوارد سومین مرحله فعالیت خود شد. از آنجا که مراجعه به دادگاهها می توانست جریمههای سنگینی را بر شركت ها تحمیل نماید بنابراین شیوه کار این دایره اهمیت بیشتریپیدا کرد. دایره پرسنل، در این مرحله از فعالیت خود (همانند مرحله دوم) در زمینههای چون کارمند یابی، گزینش و آموزش افراد تخصصهای ویژه ای پیدا کرد و از سوی دیگربر دامنه نقشی که ایفا می نمود، افزود. باید توجه کرد که این دایره، از نظر مراجعیکه با اتحادیه های کارگری داشت در تضمین رعایت اصل برابری در استخدام افراد توانستبه شهرت به سزایی دست یابد، ولی کوشید تا مانع از بروز مسائلی در سازمانها شود ودر زمینه رقابتی که شرکت ها با آن رو به رو بودند نقشهای مثبتی ایجاد نمود (دسلر،1378).

در زمان کنونی،اداره کارگزینی(پرسنل) وارد چهارمین مرحله فعالیت خود می شود، یعنی فعالیتهایی راکه در زمینه حمایت یا گزینش افراد انجام می داده است، کم می شود و نقش یک برنامهریز یا عامل تغییر را بر عهده می گیرد. این تحول (تبدیل شدن دایره پرسنل به مدیریتمنابع انسانی) بازتابی از این واقعیت است که در سازمانهای کنونی به افرادی نیازاست که از آموزش بالایی برخوردار بوده و تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند(همان منبع).[1] Storey

[2] Hard version of hrm

[3] Business orientedphilosophy

[4] fomburn

[5] Soft version of hrm

......................................................

بخشی از پیشینه تحقیق

در تحقیقی که رستمزاده و همکارانش (1395) تحت عنوان "بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانیبر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهر ارومیه)"انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت ومعناداری بر جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی در بین کارکنان بانک کشاورزیشهرستان ارومیه دارد.

در تحقیقی که ذبیحیخرق و همکارانش (1396) تحت عنوان "کشف عوامل اقتضاییمدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی" انجامدادند به این نتیجه رسیدند که دو دسته از عوامل اقتضایی برون و درون سازمانی هستند.در مجموع تعداد 8 عامل اقتضایی برون سازمانی و تعداد 14 عامل اقتضایی درون سازمانیشناسایی شد. در بخش کمّی تحقیق عوامل اقتضایی و اقدامات اثربخش منابع انسانی اولویتبندی گردیدند.

.....................

بخشی از منابع :

1. ذبیحی خرق، علیرضا، کفاش پور، آذر، فراحی، محمدمهدی ورحیم نیا، فریبرز. (1396) . " کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانیو شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی". پژوهش های مدیریت عمومی، دوره 10،شماره 38. صص 89-116.

2. رستم زاده، رضا، بوداقی خواجه نوبر، حسین و سلطانی،زینب. (1395)، "بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشتو توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهر ارومیه)". آیندهپژوهی مدیریت، دوره 27، شماره 107. صص 13-31.

حسنی، رفیق و نعمتی، فرشاد. (1394). " رابطهساده و چندگانه بین برنامه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان". پژوهشهای مدیریت راهبردی، دوره 21، شماره 57. صص 33-56.

3. آذر، عادل. (1387) ." آمار وکاربرد آندر مدیریت". تهران: انتشارات سمت. صص 210-183

4. آذر،عادل و مریم دانشور (1386)، " مروری بر روشهای ارزیابی عملکرد شعب بیمه"، فصلنامه صنعت بیمه،سال بیست و دوم، شماره2، صص125-123.

5. آراسته، محمد(1391)" تبیین عملکرد شرکتبا استفاده از بازارگرایی، نوآوری ومزیت رقابتی در شرکت های تولیدی استان گیلان" پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رشت.

6. آقاحسینی اشکاوندی، مصطفی، رضایی دولت آبادی،حسین و نیلی پورطباطبایی، سیداكبر. (1394). "شناسایی و اولویت بندیمولفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک، مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی درسازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و AHP". آینده پژوهی مدیریت، دوره 26، شماره 102. صص 55-68.

7 . رنجبر، مختار و پوركیایی،مسعود. (1393). " ارایه الگوی مناسب مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکردقابلیت ایجاد دانش سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران". مدیریت توسعه و تحول،دوره 6، شماره 16. صص 51-59.

..........................

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، یشینه تحقیق ، مدیریت استراتژیک ، منابع انسانی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:32 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت

جمعه 30 فروردین 1398 03:27 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-فراشناخت
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 61
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت

تعداد صفحات : 41

فرمت : word (قابل ویرایش)

کاملترین و به روزترین در سطح اینترنت

دارای پیشینه داخلی و خارجی جدید (1388-1397)

دارای منابع فارسی و انگلیسی جدید

فاقد غلط املایی و نگارشی.

رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.

بخشی از متن فایل :

فراشناخت
مفهومفراشناخت نخستین بار توسط فلاول مطرح شد. وی فراشناخت را هر گونه دانش یا کنششناختی تعریف می کند که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است. فراشناخت با شناختتفاوت دارد. فراشناخت به دانش فرد درباره کلیه ی فرایندهای شناختی یادشده و نیزنحوه به کارگیری آنها جهت تحقق اهداف یادگیری اطلاق می شود (فلاول (1976) به نقلاز صادقی و محتشمی، 1389). در فراشناخت تأکید عمده بر آگاهی موجود انسانی از نظامشناختی خود است. افراد دارای قدرت بالای فراشناختی در فهم و روابط بین واقعیات مسئلهدقّت می کنند، راه حل انتخابی خود را بررسی می نمایند، مسائل پیچیده را در قالبمراحل جزئی تری تحلیل می نمایند و با سؤال کردن از خود، جریان تفکرشان را کنترل میکنند (پانائورا [1](2003)،نقل از صادقی و محتشمی، 1389).
اصطلاحفراشناخت به دانش ما درباره ی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه ازآنها برای رسیدن به هدف های یادگیری گفته می شود (بایلر[2]و اسنومن[3]،1993). به سخن دیگر فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او یا دانشدرباره دانستن است. دانش فراشناختی ما را یاری می دهد تا، به هنگام یادگیری ودانستن امور، پیشرفت خود را در نظر بگیریم. همچنین این دانش به ما کمک می کند تانتایج تلاش هایمان را ارزیابی کنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده ایمبسنجیم. نخستین بار هارلو[4](1949) مفهوم یادگرفتن یادگیری را در یک رشته آزمایش که با میمون ها انجام دادمطرح ساخت. در ای آزمایش میمون ها وادار می شدند تا مسائلی را که به آنها داده میشد حل کنند. یافته جالب هارلو این بود که میمون ها هر چه مسائل بیشتری را حل میکردند در حل مسائل تواناتر می شدند.یعنی میمون ها یاد گرفتند که چگونه یاد بگیرند.روانشناسان پیرو رویکرد خبر پردازی در دهه اخیر، به جای مفهوم یاد گرفتن یادگیریهارلو، از اصطلاح فراشناخت استفاده کرده اند. هم یاد گرفتن یادگیری و هم فراشناختبه این واقعیت اشاره می کنند، که بر اثر پیشرفت یادگیری یادگیرندگان نه تنها دانششناختی کسب می کنند بلکه بر چگونگی شناخت خود نیز آگاه می شوند یعنی به دانشفراشناختی نیز دست می یابند.
پیتر[5]و دی گروت[6](1990) فراشناخت را اولین مؤلفه مهم در یادگیری خود گردان دانسته اند و آن را شاملراهبردهای برنامه ریزی[7]،بازبینی[8]و اصلاح شناخت[9]یا راهبردهای شناختی معرفی کرده اند. فلاول (1976) فراشناخت را به عنوان آگاهی ازشناخت و فرایندهای شناختی و کنترل، تنظیم و بازبینی فعالانه شناخت تعریف کرد.متکالفه[10]و شیمامورا[11](2008) فراشناخت را وسیله دستکاری و نظم بخشی فرایندهای شناختی می دانند( نقل ازصفری و محمد جانی، 1390). براون (1985) فراشناخت را به دو صورت آگاهی فرد ازفعالیت ها یا فرایندهای شناختی خود و روش های به کار رونده برای تنظیم فرایندهایشناختی بیان می کند. رابطه مفهوم فراشناخت به عنوان مفهومی متداول در تعلیم وتربیت با فرایند یادگیری انکارناپذیر است. محققان و متخصصان تعلیم و تربیت به طورگسترده به نوع و سطح دانش مورد نیاز فراگیران علاقه مند هستند و این مستلزم تأکیدنظام های آموزشی بر آموزش فراشناختی و یادگیری "چگونه یاد گرفتن" است تافراگیران بتوانند در برخورد با مسائل گوناگون به طور مستقل بیاندیشند. فراشناخت بهاستعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می شود و نقش بسیار مهمی در بهبود وگسترش عملکردهای شناختی دارد و می تواند مهارت های یادگیری فراگیران را توسعهبخشد. فراشناخت نقش اساسی در یادگیری موفقیت آمیز ایفا می کند و هر چه توانایی هایشناختی فراگیر بالاتر باشد، فرایند یادگیری موفقیت آمیز تر خواهد بود. به عبارتیفراگیر باید در یادگیری خود نقش فعال ایفا کند و یاد بگیرد که یادگیری خود راارزیابی کند و اگر راهبردهای یادگیری اش موفق نبود، از راهبردهای جدید استفادهکند(نقل از صادقی و محتشمی، 1389).
اندرسون[12]( 1995 ) با بررسی پژوهش های انجام شده در باب یادگیری و آموزش فراشناختی 14 اصلرا در یك آموزش موفق ذكر می كند كه عبارتند از :
1.     اصل فرایند (تاكید برفرایند ها نه بر نتایج )
2.     اصل تعمق آگاهی ازراهبردهای یادگیری و مهارت های خود تنظیمی
3.     اصل هیجانی: تعامل بینشناخت، فراشناخت و اجزای هیجانی
4.     اصل عمل كردی: هوشیاریبه عمل كرد دانش و مهارتهای خود تنظیمی
5.     اصل انتقال: انتقال وتعمیم مطالب
6.     اصل زمینه ای: كاربردراهبردهای یادگیری و مهارت خود تنظیمی در زمینه ها و زمان های مناسب
7.     اصل خود تشخیصی: خودتنظیمی یادگیری و تشخیص توان خود
8.     اصل فعالیت: ایجاد تعادلمطلوب بین كمیّت و كیفیت
9.     اصل چهارچوب بندی: تفویضمسئولیت های یادگیری به دانش آموزان
10. اصل نظارت: ارتباط باناظران خارجی برای نظارت بر فعالیت دانش آموزان
11. اصل مشاركت
12. اصل هدف: تاكید برفرایندهای شناختی عمیق تر
13. اصل بیش مفهومی: مفاهیمجدید براساس دانسته های قبلی فرا گرفته می شوند.
14. اصل مفهوم یادگیری:یادگیری بایستی بر اساس مفاهیم فعلی دانش آموزان طراحی شود.
معلمانباید مهارت های برنامه ریزی، بازنگری، ارزشیابی و تجدید نظر را مورد توجه قراردهند و بر اساس الگوی موجود مسئولیت ها را به دانش آموزا ن تفویض كنند و پس از جمعآوری اطلاعات، درگیر برنامه ریزی و ساخت مدل فراشناختی شوند و مدام پیشرفت خود راارزشیابی و راهبردهای لازم برای رسیدن به هدف را انتخاب كنند. این همان مفهومفراشناخت در مدرسه است (نقل از عبدوس،1380).
پژوهشهای مربوط به فراشناخت نشان می دهد که "برنامه ی مطالعه" راهبردهای یادگیری و نظارت بر مؤثر بودن راهبردهایمورد استفاده تأثیری مهم بر فرایند یادگیری فراگیران دارد و مشکلات فراگیران دریادگیری را ناشی از ضعف مهارت های فراشناختی آنها می داند (ونگ[13]،1985 و باکر[14]،1982). با توجه به اهمیت مهارت های فراشناختی در یادگیری فراگیران، برخی از صاحبنظران برنامه درسی (بروان، 1998) سعی کرده اند تا برنامه هایی را طراحی کنند کهمهارت های آموزشی نظیر پیش بینی، کنترل، خلاصه کردن و نظارت بر یادگیری را بهفراگیران آموزش دهند تا در ارتقای آگاهی فراشناختی آنها مؤثر باشد. همچنین باکر(1982) مهارت های فراشناختی را به اندازه ی مهارت های شناختی با اهمیت می داند،چون باعث بهبود عملکرد فراگیران در تکلیف شان می شود. سراو[15](1998)راه های تقویت تفکر را در ارائه ی الگوهای تفکر فراشناختی یا کنترل و تنظیمافکار به وسیله معلم می داند. دو رویکرد که برای تقویت راهبردهای فراشناختی مهمتلقی می شود، راهبردهای پرورش و ایجاد محیط اجتماعی حمایت کننده و نوع محتوا کهیکی دانش درباره ی حوزه ای خاص و دیگری دانش درباره ی خود، به عنوان یادگیرنده میباشد (واتکینز[16]،2005).
 
2-21. مهارت فراشناخت
برخی از مهارت هایفراشناختی عبارتند از:
1.     تجزیه و تحلیلمراحل  دستیابی به نتیجه ی مورد نظر
2.     نقد محتوا و متن درس
3.     استدلال بر انتخاب هایگوناگون
4.     استدلال و عمل کردن براساس معیارهای صحیح
5.     برقراری ارتباط میانرویدادها، واقعیت ها، مفاهیم و اصول مطرح شده در درس ها
6.     گفتگو درباره ی ماهیتدانش یا مهارت مورد یادگیری
7.     عرضه ی چشم اندازهایمتعدد و متفاوت برای حل مسائل
8.     نقد و بررسی راه حل هایمورد استفاده برای حل مسائل (سلیمانپور، 1388).
2-22. ضرورت آموزش مهارت فراشناخت
هدف اساسی آموزش فراشناختی، خودکنترلی[17]و خودآموزی[18]است تا فراگیران یادگیرندگان مستقلی شوند که بتوانند فرآیندهای شناختی و یادگیریشان را در جهت اهداف تعیین شده خود، هدایت، نظارت واصلاح کنند(فلاول، 1988). بسیاراز مشکلات یادگیری و انتقال یادگیری ناشی از فقدان مهارت ها و راهبردهای فراشناختیاست. مهارت ها و راهبردهای یاد شده به فرد امکان انتخاب، کنترل، نظارت، مدیریت ودر نتیجه بهبود فرآیندهای شناختی را می دهد. بنابراین لازم است فراگیران در زمینهمهارت هایی از قبیل نظام دهی، نظارت بر خود، برنامه ریزی و تعیین هدف، آموزش لازمرا ببینند تا بر راهبردهای شناختی تصمیم یافته مسلط شوند و پایه یادگیری های جدیدایجاد شود. در غیر این صورت حل تکالیف جدید که قبلا با آن مواجه نشده اند، برایشانمشکل است. آموزش چنین راهبردهایی یعنی آموزش فراشناختی از آموزش شناختی متمایز است(پالینسکار[19]و براون، (1984) نقل از مصر آبادی،1380). آموزش شناختی مستلزم آموزش راهبردهایویژه تکالیف است، در صورتی که آموزش فراشناختی بر آموزش فنون نظارت، ارزیابی ونحوه استفاده از راهبردهای شناختی تاکید دارد (لاپر[20]،1982). برای شناخت این دو نوع آموزش به تفاوت آموزش فعّال و انفعالی اشاره می شود.آموزش انفعالی به عنوان رویکردی در آموزش مهارتهای شناختی مطرح می شود که رویمحتوا انجام می گیرد. با این آموزش فراگیران از اهمیت و کارآمدی راهبردهای مورداستفاده خود اطلاعی ندارند و بر کارکرد آنها نظارت نمی کند. به عنوان مثال بهفراگیر آموزش داده می شود که حاشیه نویسی و یا خط کشی زیر مطالب را انجام دهد،بدون اینکه این کار را به او بگویند (پالینسکار و بروان، 1984).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت
...............................................
بخشی از پیشینه تحقیق فراشناخت :

درتحقیقی که مهبد و یوسفی (1396) با موضوع بررسی رابطه فراشناخت و خودناتوان سازی باواسطه گری خودکارآمدی عمومی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مدل پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش مناسبی دارد. فراشناخت به نحو مستقیم توانست خودناتوان سازی راپیش بینی کند. یافته ها نشان دادند که فراشناخت از طریق واسطه گری خودکارآمدی عمومی،به نحو غیرمستقیم نیز خودناتوان سازی را پیش بینی می کند. نقش واسطه ای خودکارآمدیعمومی با استفاده از آزمون بوت استراپ معنادار بود.

در تحقیقی که دروگر و فتحی آشتیانی (1397) با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فراشناخت بازی های آنلاین انجامدادند به این نتیجه رسیدند که مدل سه عاملی برای این پرسشنامه از برازش قابل قبولیبرخوردار است. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مقیاس بازی های آنلایناز روایی پیش بین قابل قبول برای پیش بینی نمره اعتیاد به اینترنت برخوردار است. باتوجه به میزان روایی و اعتبار مشاهده شده در این پژوهش مقیاس بازی های آنلاین ابزاریاست که می تواند برای سنجش فراشناخت های مربوط به بازی های آنلاین مورداستفاده درمانگران،محققین و دست اندرکاران آموزش و پژوهش قرار بگیرد.
..................................................
بخشی از منابع :

·       دروگر، الهه و فتحی آشتیانی،علی. (1397)، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فراشناخت بازی های آنلاین. اندازهگیری تربیتی، دوره 8، شماره 31. صص 151-166.

·       شریعتی، مرضیه، طالب نیا،قدرت اله و رویایی، رمضانعلی. (1397)، بررسی اثر میانجی خود رهبری بر ارتباط بینفراشناخت و رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت. حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره3، شماره 5. صص 101-129.

·       منجم، عارفه و ابراهیمی،مرضیه سادات. (1396)، رابطه باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی و پذیرش و عمل با سلامتعمومی دانشجویان. طب انتظامی، دوره 6، شماره 1. صص 31-42.

·       مهبد، مینا و یوسفی، فریده.(1396)، بررسی رابطه فراشناخت و خودناتوان سازی با واسطه گری خودکارآمدی عمومی،راهبردهای شناختی در یادگیری، دوره 5، شماره 8، صص 39-59.

·       راجزی اصفهانی، سپیده وهمکاران. (1395)، کاربرد فراشناخت درمانی در کاهش نشانه ها و افزایش سطح عملکرددر اختلال وسواس اجبارمقاوم به درمان دارویی: مطالعه موردی، طب توانبخشی، دوره 5،شماره 2، صص 40-51.

·       اصولی، اعظم، شریعتمدار،آسیه و كلانترهرمزی، آتوسا. (1395)، بررسی رابطه باورهای فراشناخت با خود-تنظیمیتحصیلی و تعارض والد-نوجوان، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 7 ، شماره 27.صص 83-104.

·       سوری، احمد، آزادمرد، شهنام،زاهدی، امید و عاشوری، جمال. (1394)، تاثیر فراشناخت درمانی و آموزش مولفه های هوشمعنوی بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران،دوره 3 ، شماره 4، صص 349-359.

·       بیرامی، منصور و طباطبایی،سیدمحمد. (1394)، پیش بینی سبك های تفكر بر اساس مولفه های فراشناخت، مجله روانشناسی،دوره 19 ، شماره 1. صص 71-87.

·       محمدی فر، محمدعلی، كافیاناركی، ملیكا و نجفی، محمود. (1393)، نقش فراشناخت و هیجانات منفی در پیش بینیرفتار سوء مصرف مواد. اعتیاد پژوهی، دوره 8 ، شماره 29. صص 65-76.

·       زارع، حسین و محمدی احمدآبادی،ناصر. (1390)، تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان، رهیافتینو در مدیریت آموزشی، دوره 2 , شماره 3، صص 161-175.

·       دل آور، بهارك، دولتشاهی،بهروز و پورشهباز، عباس. (1391)، نقش فراشناخت در تبیین علائم و نشانه های اضطراب،پژوهشهای روان شناختی. دوره 15 , شماره 2. صص 88-100.

·       شاه قلیان، مهناز، آزادفلاح،پرویز، فتحی و آشتیانی، علی. (1391)، مقایسه مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختیبر اساس ابعاد شخصیتی. مجله علوم رفتاری، دوره 6 ، شماره 2. صص125-130.

...........................................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، فراشناخت ، فراشناختی ، درمان فراشناخت ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:28 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-اعتماد-اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 124
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

فرمت: doc , word
تعداد صفحات : 40
پیشینه داخلی و خارجی دارد (از 1390 تا 1397).
دارای منابع جدید و به روز
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.
فاقد غلط املایی.
آماده چاپ و ارئه.
بخشی از متن فایل :

اعتماد اجتماعی

مفهوم اعتماد

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیرییک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماداساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابرپیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا بهعملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختیدارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوفبه نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخصاز آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان.اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی کهفعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برایاعتماد نه فقدان قدرت، بلکهکمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

به طور کلی روانشناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردیتوصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانیفرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت ورفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلیبرای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ایاست که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجامآن است. (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به عنوان انتظاراتکلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم،تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این کهکاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردارنیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود بهکار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش دادو در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همهافراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندیسازمانی[2] ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضوو توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد بهعنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بینعاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند.(بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک[3] یک سازمان را قادر می سازد کهتوانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیشبینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیرباشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند وچنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است.(وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی ورهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است.از جمله این نظریات می توان به تئوری Xو Y مکگریگور، سیستم‌های مدیریتی لیکرت، نظریات آرجیس، مطالعات دانشگاه میشیگان، مدلفیدلر، تعامل رهبر - اعضا[4] ، مدلرهبر - مشارکت وروم و یتون[5] ، رهبری کاریزماتیک و رهبری تحول گرا اشارهنمود. متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود دارد که در آنها سازه اعتماد به شکلمحسوسی تاثیرگذار است و یا این متغیرها بر متغیر اعتماد تاثیر گذار هستند. از جملهاین متغیرها می توان به ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، شهروندی، مدیریت ریسک،کنترل، رضایت شغلی، استرس، فرهنگ سازمانی، یادگیری و ادراک اشاره نمود. اعتمادانتظار مثبتی[6] است كه دیگران در برابر آن فرصت طلبانه[7] عمل نمی‌كنند(روسیاو، 1988، 393-404). مهم ترین عناصری كه در این تعریف به چشممی‌خورد آشنایی و ریسك می‌باشد. عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آشنایی و شناختنسبت به طرف مقابل را یاداوری می‌كند. اعتماد یك فرایند وابسته به تاریخ است ومبتنی بر نمونه‌های مربوط ولی محدود تجارب ما می‌باشد (رمپل،1985، 96). واژه فرصت طلبی نیز منوطبه هرگونه خطر ذاتی و آسیب پذیری در یك رابطه توام با اعتماد است(روتر،1980،96).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتماد اجتماعی

[1]Rotter

[2]rganization citizenshipbehavior

[3]Riskmanagement

[4]Leader-Member Exchange Theory

[5]Victor Vroom & Phillip Yetton

[6]Positive expectation

[7]opportunistically

..........................

.............

.....

پیشینه پژوهش :

رنجبر و همکاران (1397) در تحقیقی با عنوان" رابطه اعتماداجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله" به این نتیجهرسیدند كه اعتماد اجتماعی مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات قصد آمادگی و قصد آمادگیواسطه میان ارتباط اعتماد اجتماعی با رفتارهای واقعی آمادگی در مردم تهران است. تغییردادن رفتار آمادگی در برابر زلزله با توجه هم زمان به ویژگیهای فردی و روابط موجوددر شبکه های اجتماعی اعضای جامعه امکان پذیر است؛ بنابراین، یکی از راههای مؤثر درجهت افزایش مطلوب قصد و رفتار آمادگی مردم در برابر زلزله، ارتقای سطح اعتماد در جامعهاست.

سبحانی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان" کارکردهایاجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی" به این نتیجه رسیدند كه میانگیناعتماد اجتماعی در حالت کلی آن برای افراد شرکت کننده در ورزش همگانی (2.96) بیشتراز میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکت کننده در آن (2.84) می باشد و این تفاوت ازنظر آماری معنادار است، بدین معناکه می توان گفت شرکت در ورزش همگانی با میزان اعتماداجتماعی جوانان مورد پژوهش هم بستگی دارد. همچنین، در بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی مشخصگردید که تفاوت میانگین دو گروه در مورد متغیرهای اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافتهاز نظر آماری معنادار می باشد، اما در مورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تاثیر معناداریمشاهده نمی شود.

..............................................

منابع و ماخذ

منابع فارسی

- سبحانی، بهمن و هاشمی، سیدضیا(1396) ، کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی. مطالعاتمدیریت ورزشی، دوره 9 , شماره 42، صص 185-202.

- بیدل، پریناز (1395). رابطه اعتماداجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی، انتظام اجتماعی, دوره 8 , شماره 1. صص59-88.

- پیشوایی، ملیحه، ادهمی، عبدالرضا، پوریوسفی،حمید، عطاردی، علیرضا، پیشوایی، زینب و باقری، پژمان (1393). اعتماد اجتماعی و عواملموثر بر آن در بین دانشجویان، پژوهش و سلامت، دوره 4، شماره 3. صص 760-769.

- رنجبر، مریم، سلیمانی، علی اكبر، صالح،صدق پور بهرام, محمدی شاه بلاغی، فرحناز, پیتون، داگلاس, نوروزی، مهدی (1397). رابطهاعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله، رفاه اجتماعی.دوره 18، شماره 79. صص 249-278.

- ابتكاری، محمدحسین, احمدی، سیروس, بوستانی،داریوش (1397). تاثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحیروستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 5، شماره1. صص 135- 166.

....................

........

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، اعتماد اجتماعی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:25 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

جمعه 30 فروردین 1398 03:22 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-رضایت-از-زندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 120
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

تعداد صفحات : 52

فرمت : word

پیشینه تحقیق : دارد (بین سال های 1389 تا 1397)

منابع فارسی و انگلیسی به روز

مبانی نظری بسیار کامل

پاورقی و ارجاعات کاملا استاندارد.

فاقد غلط املایی و نگارشی.

بخشی از متن :

رضایت از زندگی:

   برخی كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت از زندگی آورده‌اند یعنی این كه افراد بطور كلی از زندگیشانرضایت داشته باشند. كاتر[1] ( 1985) كیفیت زندگیرا به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌كند كه نیازها خواست‌هاو ترجیحات سبك زندگی و سایر عوامل ملموس را كه بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیردارند در بر می‌گیرد( غفاری، 1388؛5) اینگلهارت رضایت از زندگی را به عنوان مهم‌ترینشاخص سازنده بر می‌شمارد( اینگلهارت، 1373؛44). كمپل[2] و همكارانش كیفیتزندگی را رضایت از زندگی[3] در حیطه‌های خاصی می‌دانستندآنها حیطه‌های كار، مسكن، سلامتی، همسایگی، دوستی‌ها، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطحتحصیلات و پس‌انداز را مولفه‌های كیفیت زندگی قلمداد می‌كنند( فتوت، 1390؛158) واحساس رضایت از زندگی شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی اركان كلی رضایت از زندگی می‌باشد.همچنین سینیتا و هایندس[4] كیفیت زندگی رابرداشت و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خصوصیات زندگی خود و میزان رضایت كلی خود اززندگی می‌دانند(‌همان، 159) .غلامرضا غفاری (1388؛4)در اثر خویش تحت عنوان « كیفیتزندگی شاخص توسعه اجتماعی» ضمن بر شمردن رضایت زندگی به عنوان مولفه اصلی كیفیتزندگی به چهار نوع رضایت از زندگی اشاره دارد:

رضایت ناشی از داشتن[5]: كه متاثر از میزانبرخورداری افراد از امكانات می‌باشد.

رضایت ناشی از ارتباط[6]: كه معطوف به روابطاجتماعی است.

-رضایت ناشی از بودن[7]: پنداشت فرد نسبت بهخویشتن و تعریف از كیستی خود كه دلالت بر  معناداری و كنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

   - رضایت ناشی ازاقدام و عمل[8]: كه بیشتر معطوف بهچگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات فراغت می‌شود.

 بطور كلی رضایت از زندگی مبتنی بر درك فرد از وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی ومحیطی خود و احساس رضایت‌مندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می‌باشد و براساستلقی كلی از خشنودی و یا ناخرسندی از زندگی و بر اساس ارضاء نیازهای اساسی و هم‌‌چنینتناسب بین اهداف شخص و وسایل دستیابی به آن اهداف مفهوم‌پردازی می‌شود. لذا رضایتزندگی بعد ذهنی كیفیت زندگی است و سازه كیفیت زندگی مقوله‌ای عام‌تر از كیفیتزندگی می‌باشد.

سعادتمندی:

    یكی دیگراز مفاهیمی كه به مفهوم كیفیت زندگی بسیار نزدیك است و بعضاً سبب تداخل مفهومی باسازه كیفیت زندگی می‌شوداحساس سعادتمدنی[9] می‌باشد كه به چگونگی ارزیابی فرداز زندگی اشاره داردودربرگیرندهمتغیرهایی ازقبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از كار ومتغیرهای روانشناختی چون فقدان افسردگی واضطراب و وجودعواطف و خلقیات مثبت می‌شود.احساس رضایت از زندگی بسیار نزدیك با این مفهوم می‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهنیكیفیت زندگی اشاره دارندوآن رابایدبعنوان یكی ازمعرفهای احساس  سعادتمندی به حساب آورد[1]-Cutter

[2]-Campel

[3]-Life satisfaction

[4]-Synthia&hinds

[5]-Having

[6]-Relating

[7]-Being

[8]-Action

[9]-Well- being

....................................................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از پیشینه تحقیق :

آهنچیان و همکارانش (1396) در تحقیقی باعنوان "تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجیرضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد" به این نتیجه رسیدند که تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت اززندگی معنادار است ولی با شادکامی ذهنی معنادار نمی باشد. همچنین رضایت شغلی نقشمیانجی در تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، رهبریاخلاقی به صورت مستقیم و با واسطه رضایت شغلی بر رضایت از زندگی پرستارانتأثیرگذار بود. بنابراین اخلاقیات و رهبری اخلاق مدار در بیمارستان، ضمن بهبودمحیط و بستر سازمانی، باعث افزایش رضایت از زندگی پرستاران می شود.

رضاپورفردیان و همکارانش (1397) درتحقیقی با عنوان "مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ورضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی" به این نتیجه رسیدند که میزان حمایت اجتماعی ادراک شده میانافراد مبتلا به بی قراری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد متفاوت است، اما میزان رضایتاز زندگی میان این افراد، تفاوت معناداری ندارد. همچین میزان حمایت اجتماعی ادراک شدهازطرف خانواده و دوستان و نیز رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی قراری جنسیتی کهدوره درمان تغییر جنسیت را تمام کرده اند، بیشتر از سایر آزمودنی هاست. بر اساس اینیافته ها، عمل جراحی تغییر جنسیت برای این افراد پیشنهاد می شود، البته با توجه بهمحدودبودن نمونه، تعمیم دادن نتیجه ها باید با احتیاط صورت بگیرد.

................

......

..

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

بخشی از منابع :

آرمان، فاطمه(1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در شهروندان، پایان‌نامهكارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران.

رضاپورفردیان و همکارانش(1397)، مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلابه بی قراری جنسیتی. جامعه شناسی کاربردی، دوره 29, شماره 3، صص 87-100.

خانجانی و همکارانش (1397)، بررسی تاثیربرنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش بینیو رضایت از زندگی زنان بی سرپرست. روان پرستاری، دوره 6, شماره 2، صص 1-10.

آهنچیان و همکارانش (1396). تأثیررهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستانهای خصوصی شهر مشهد. پژوهش های مدیریت عمومی, دوره 10, شماره 38،صص 171-196.

حیدری، مرضیه (1396)، بررسیروابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت زندگیزناشویی زنان متاهل شهرستان آباده.زن و جامعه، دوره 8، شماره 4، صص 205-228.

عرب زاده، مهدی, نعیمی، قادر, پیرساقی، فهیمه(1396)، پیش بینی رضایت از زندگی در دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامیو هوش معنوی. رویش روانشناسی، دوره 6، شماره 1،صص 25-44.

..........................

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت از زندگی

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، رضایت از زندگی ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 فروردین 1398 03:23 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:25 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-ارتباط-كلسیم-با-لیپیدها-و-لیپوپروتئین‏-ها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 47
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت
  • دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

بخشی از متن :

ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها

Bell و همكاران (29) در سال 1992در ایالت مینسوتا آمریكا برای بررسی تأثیر مكمل كربنات كلسیم بر سطح كلسترول سرم بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی، در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوكور به شكل ضربدری،56 بیمار مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط را 8 هفته تحت رژیم كم چرب و كم كلسترول (step Ι) قرار دادند و سپس برای 6هفته تحت مكمل یاری با كلسیم ( 1200 میلی‏گرم در روز) یا دارونما قرار دادند سپس بیماران یك دوره 6هفته‏ای دیگر به شكل ضربدری تحت مكمل یاری با كلسیم یا دارونما در گروه بعدی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد كه در دوره دریافت مكمل كلسیم 4/4درصد كاهش در كلسترول LDL، 1/4% افزایش در كلسترول HDL و 5/6% كاهش در نسبت كلسترول LDL/HDL پدید آمده امّا تغییر معنی‏داری در فشارخون، تری گلیسرید و ApoB یا كلسیم سرمی این بیماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتیجه ‏گیری كردند كه كربنات كلسیم تاثیری متوسط در درمان بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی خفیف تا متوسط دارد.

Denke و همكاران (25) در سال 1993در ایالت تگزاس برای بررسی تأثیر كلسیم دریافتی بر دفع اسیدهای چرب مدفوع و لیپیدهای سرم در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 13مرد سالم مبتلا به هیپركلسترولمی متوسط، رژیم كم كلسیم (410 میلی گرم در روز) را با رژیم غنی شده از مالات - سیترات كلسیم به همراه 2 مكمل 500 میلی گرمی کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقایسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربی‏های اشباع شده و دفعی در روز از 6% به 13% در افرادی كه رژیم غنی شده را رعایت كرده بودند افزایش یافت، امّا تغییری در اسیدهای صفراوی دفع شده مشاهده نشد. رژیم غنی از كلسیم به شكل معنی‏داری كلسترول تام را 6% كلسترول LDL را 11% و ApoBرا 7% در مقایسه با رژیم كم كلسیم كاهش داد، امّا تغییری در كلسترول HDL و ApoA-I مشاهده نشد. نتیجه اینكه غنی‏سازی كلسیم در كاهش كلسترول تام و كلسترول LDL به عنوان عاملی كمكی بر پروفایل لیپیدی می‏تواند مؤثر باشد.

Karanja و همكاران (59) در سال 1994اثر افزایش كلسیم رژیم غذایی را بر مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین‏های پلاسما در افراد مبتلا به افزایش فشارخون و افراد سالم بررسی كردند. داوطلبان در 3گروه با دریافت غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد (111 نفر) تقسیم شدند. بررسی مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا دریافت كلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین Dكمتری از افراد سالم داشتند (05/0=p). همچنین كلسترول HDL آنها پائین‏تر (014/0=p) و كلسترول LDL آنها بالاتر (01/0=p) بود. در این پژوهش بعد از 12هفته هیچ تغییری در سطح لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها مشاهده نشد.

Herman و همكاران (60) در سال 1993ارتباط دریافت مواد معدنی و لیپیدهای سرم را در 43فرد 60سال و بالاتر مورد بررسی قرار داده و سطح كلسترول تام، تری گلیسرید، كلسترول LDL و HDL سرم افرادی كه كمتر از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند را با افرادی كه بیش از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏كردند مقایسه كرده و مشاهده كردند كه گروهی كه كلسیم كمتری دریافت می‏كردند كلسترول LDL سرمی بالاتری داشتند.

Shahkhalili و همكاران (24) در سال 2001 در ایالات متحده آمریكا در یك كارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوكور، بر روی 10مرد، اثر شكلات كاكائویی غنی شده با 9/0 گرم كلسیم را بر جذب روده‏ای چربی و سطح چربی‏های خون طی دو دوره دو هفته‏ای به شكل ضربدری بررسی كرده و مشاهده كردند غنی كردن شكلات با كلسیم موجب افزایش چربی مدفوع تا دو برابر و 13% جذب كمتر كره كاكائو می‏شود و انرژی قابل جذب شكلات را تا 9% كاهش می‏دهد، به علاوه این مكمل یاری موجب 15% كاهش در كلسترول LDLپلاسما گردید.

Reid و همكاران (31) در سال 2002در شهر Aucklandنیوزیلند برای تعیین تأثیر مكمل یاری كلسیم به شكل سیترات كلسیم بر غلظت لیپیدهای خون، تعداد 223 زن یائسه را برای 1سال تحت دریافت مكمل كلسیم ( 1گرم كلسیم عنصری به شكل سیترات كلسیم) یا دارونما قرار داده و مشاهده كردند بعد از این مدت، كلسترول HDL و نسبت كلسترول HDL به كلسترول LDL در گروه دریافت كننده كلسیم نسبت به گروه دارونما بیشتر افزایش یافته است. امّا كاهش معنی‏داری در تری گلیسرید و كلسترول LDL مشاهده نشد. پژوهشگران نتیجه گرفتند كه مكمل یاری كلسیم در زنان یائسه روی لیپیدهای خون تأثیر مطلوب داشته و نباید كم اهمیت تلقی شود.

..................

...........

....

منابع و مأخذ:

1) Hammond KA. Dietary and clinical assessment in: Mahan LK, Escott-Stumps S, editors. Krause's food, nutrition and diet Therapy. 10th edition. Philadelphia: Saunders 2004. P.424.

2) International Obesity Task Force. WHO. Controlling the global obesity epidemic [serial Online] 2005 [cited 2005 jan 23 ]; Availible from: URL:http://www.who.int/nut/obs.htm

3) Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. public Health Nutrition. 2002; 5: 145-155.

4) Mokdad AH, Ford E, Bowman BA. Prevalence of obesity, diabetes and obesity related health risk factors. JAMA. 2001; 289: 76-79.

5) نقوی، محسن. سیمای مرگ در چهار استان كشور، سال .1378تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، 1379.

6) Finkelstein EA, Fiebelkorn IC, wang G. National medical spending attributible to overweight and obesity: how much, and who's paying? Health Affairs. 2003; 219-226.

7) Jacqmain M, Doucet E, Despres J, Bouchard C, Tremblay A. Calcium intake, body

composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults. Am J clin Nutr. 2003, 77: 1448-1452.

8) McCarron DA, Morris CD, Henry HJ, stanton JL. Blood presure and nutrient intake in the United States. 1984, 224: 1392-1398.

9) Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. Ragulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 2000; 14: 1132-1138.

10) Buchowski MS, Semenya J, Johnson AD. Dietary calcium intake in lactose meldigesting intolerant and tolerant African-American woman. J Am Coll Nutr. 2002; 21: 47-54.

11) میر میران پ، اسماعیل زاده ا، آزادبخت ل، عزیزی ف. رابطه معكوس بین مصرف شیر با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1382، سال پنجم (2): 81-73.

12) Zemel MB, Thompson W, Milstead A, Morris K, Campbell P. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults.Obes Res. 2004; 12 (4): 582-90.

13) Loss Ruth JF, Rankinen T, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C. Calcium intake is associated with adiposity in black and white men and white women of the HERITAGE family study. J Nutr. 2004; 134: 1772-1778.

14) Lin Y, Lyle RM, McCabe LD, McCabe GP, Weaver CM. Dairy calcium is related

to changes in body composition during a two-year exercise intervention in young women. J Am coll Nutr. 2000; 19(6): 754-760.

15) Lovejoy JC, Champagan CM, Smith SR, de Jonge L, Xie H. Ethinic differences in dietary intakes, physical activity, and energy expenditure in middle-aged, premenopausl woman: the healthy transitions study. Am J Clin Nutr. 2001; 47: 90-5.

16) Rossel M, Johansson G, Berglund L, Vessby B, de faire U, Hellenius ML. Association between the intake of dairy fat and calcium and abdominal obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28 (11): 1427-34.

17) Saors MJ, Binns C, Laster L. Higher intakes of calcium are associated with lower BMI and waist circumference in Australian aduts: an examination of the 1995 national nutrition survey. Asia Pac J clin Nutr. 2004, 13 (suppl): S85.

18) Sun X, Zemel MB.Calcium and dairy products inhibit weight and fat regain during adlibitam consumption following energy restriction in ap2-agouti transgenic mice. J Nutr. 2004; 134 (11): 3054-60.

19) Levolics Z. Relation between calcium and magnesium intake and obesity. Asia Pac J clin Nutr. 2004; 13 (suppl): S144.

20) Skinner JD, Bounds W, Carruth BR, Ziegler P. Longitudinal calcium intake is negatively related to children's body fat indexes. J Am Diet Assoc. 2003; 103 (12): 1626-31.

21) Carruth B, Skinner J, Coletta F. Does dietary Calcium have a role in body fat mass accumulation in young children. Scond J Nutr. 1994; 43 (suppl 34): 45S.

22) Novotny R, Daida YG, Acharya S. Dairy intake is associated with lower body fat and soda intake with greater weight in adolescent girls. JNutr. 2004; 134 (8): 1905-90.

23) Tanasescu M, Ferris AM, Himmelgreen DA. Biobehavioral factors are associated with obesity in Puertorican children. J Nutr. 2000; 130: 1734-1742.

24) Shahkhalili Y, Murset C, Meirim I, Duruz E, Guinchard S, CavadiniC, Acheson K. Calcium supplementation of chocolate: effect on cocoabutter digestibility and blood lipid in human: Am J Clin Nutr. 2001; 73: 246-52.

25) Denke MA, Fox MM, Schulte MC. Short-term dietary calcium fortification increases fecal saturated fat content and reduces serum lipidsin men. J Nutr. 1993; 123: 1047-1053.

26) Groot PHE, Grose WFA. The effect of oral calcium carbonate administration on serum lipoproteins of children with familial hypercholestrolemia. Eur J Pediatr. 1980; 135: 81-84.

27) Koskinen P, Inkovora J, Ala-kailak k. Effect of calcium P-cholorophenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hypercholestrolemia. Am J Clin Res. 1977; a: 335-41.

28) Karanja V, Moriss CD, Illinorth DR, Plasma lipids and hypertention: response to calcium supplementation. Am J Clin Nutr. 1987; 45: 60-65.

29) Bell L, Halstenson CE, Halstenson CG. cholesterol-lowering effects of calcium Carbonate in patients with mild to moderate hypercholestrolemia. Arch Intern Med. 1992; 152 (12): 2441-40

30) Papakonstantinou E, Flatt WP, Huth PJ, Harris RBS. High dietary calcium reduces body fat Contet, digestibility of fat, and vitamin D in rats. obes Res. 2003; 11: 387-394.

31) Reid IR, Mason S, Horne A, Ames R, Clearwater J, Bava U,Orr-Walker B, Wu F, Evans MC, Gamble GD. Effects of calcium supplementation on Serum lipid Concentration in normal older women: a randomized controlled trial. Am J Med. 2002; 112 (5): 343-7.

32) انتظاری م، طالبان ف، كیمیاگر س، سیاسی ف، محرابی ی، حوادبی ا، وفا م، بررسی تأثیر مصرف مكمل كلسیم بر سطح لیپوپروتئین‏های سرم در زنان سالم 30-18ساله. علوم پیراپزشكی. 1382؛ سال اول: 50-42.

33) Shapses SA, Hashka S, Heymsfield SB. Effect of calcium supplementation on weight and fat loss in women. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89: 632-637.

34) Mitchell WD, Fyfe T, Smith DA. The effect of oral calcium on cholesterol metabolism. J Atherosclerosis Res. 1968; 8: 913-22.

35) كلانتری ن، غفارپور م. طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه‏ای كشور. گزارش ملی .81-1379. تهران: انیستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی كشور، 1383.

36) Anderson JJB. Minerals. In: Mahan LK, Escott-stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. philadelphia: Saunders 2004. P. 120-163.

37) عزیزی ف. مطالعه قند و لیپید تهران. تهران. مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، 1380.

38) Nieves JW. Osteoporosis: the role of micronutrients. Am J Clin Nutr. 2005; 81 (5): 1232S-1239S.

39) Miggiano GA, Gagliardi L. Diet, nutrition and bone health. Clin Ter. 2005; 156 (1-2): 47-56.

40) Weaver CM. Calcium requirements of physically active people. Am J Clin Nutr. (Suppl): 579S-84S. 2 2000, 72 )

41) Zozaya JL. Nutrition factors in high blood pressure. J Hum Hyperten. 2000, 14 suppl 1: S100-40.

42) Cappuccio FP, Kalaitzidis R, Duneclifts F, Eeastwood JB. Kidney stones and bone metabolism. J Nephrol. 2000; 13 (3): 169-77.

43) Atallah AN, Hofmeyr GJ, Duley L. Calcium supplemetation during pregnancy for Preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviwes. 2000: CD001059.

44) Bergel E, Belizan JM. A deficient maternal calcium intake during pregnancy increases blood pressure of the offspring in adult rats. Am J Obsetet Gynecol. 2002; 109: 540-545.

45) Belizan JM, Villar J, Repke J. The relationship between Calcium intake and pregnancy induced hypertention: up-to-date evidence. Am J Obstet Gynecol. 1988; 158: 898-902.

46) Wahl C, Hess B. Kidney Calciuli is nutrition a trigger or treatment? Ther Umsch. 2000; 57 (3): 138-45.

47) Presne C, Monge M, Bataille P, Esper N, Choukroun G, Fouriner A. Randomized trials in the prevention of recurrent calcium oxalate stones. Nephrologie. 2003; 24 (6): 303-7.

48) Taylor EN, Curhan GC. Role of nutrition in the formation ofcalcium-Containing

Kidney Stones. Nephron Physiol. 2004; 98 (2): 55-62.

49) Hess B. Nutritional aspects of stone disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2002; 31 (4): 1017-30.

50) Ahmed FE. Effect of diet, life style, and otherenviromental/chemopreventive factors on Colorectal cancer development,and assessment of the risks J Environ Sci Health C Environ Carcing Ecotoxical Rev. 2004; 22 (2): 91-147.

51) Chan JM, Gann PH, Giovannucci EL. Role of diet in prostate cancer development and progression. J Clin Oncol. 2005; 23 (32): 8152-60.

52) Gross MD. Vitamin D and Calcium in the prevention of prostate and Colon Cancer: new approaches for the identification of needs. J Nutr. 2005; 135 (2): 326-31.

53) Moorman PG, Terry PD.Composition of dairy products and the risk of breast cancer a reviwe of the litriture. Am J Clin Nutr. 2004; 80 (1): 5-14.

54) شهبازی پ، ملك نیا ن. بیوشیمی عمومی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1378.

55) Krummel DA: Medical nutrition therapy in cardiovascular disease. In: Mahan LK, Escott-Stump S, editors. Krause's food, nutrition and diet therapy. 10th ed. Philadelphia: Saunders 2004. p. 860-990.

56) هنری، جان برنارد. تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‏ها به كمك روش‏های آزمایشگاهی، آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی. ترجمه مژگان عسكری، رویا ستاره شناس، نریر آزموده اردلان، نسرین شایانفر، [تهران]: موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع، 1381.

57) Mann J. Diseases of the heart and circulation: the role of dietary factors in aetiology and management. In: Garrow Js, James WPT, Ralph A. Human nutrition and dietetics. 10th ed. London: Churchill Livingstone; 2000. p. 689-714.

58) Rifal N, Bachorik P, Alberts JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burits CK, Ashwood ER. Titz fundamentals of clinical chemistry. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2001. P. 462-493.

59) Karanja N, Morris CD, Rufolo P, Snyder G, Illingworth DR, McCarron DA. Impact of calcium in the diet on nutrient consumption, Plasma lipids, and lipoproteins in humans. Am J Clin Nutr. 1994; 59: 900-7.

60) Herman J, Arquitt A, Hanson C. Relationships between dietary minerals and plasma lipids and glucose among older adults. J Nutr Elder. 1993; 12: 1-14.

61) Bostick RM, Fosdick L, Grandits GA, Grambsch P, Gross M, LouisTA. Effect of calcium supplementation on serum cholesterol and blood pressure: a randomized, double blind, placebo-controlled, Clinical trial. Arch Fam Med, 2000, 9 (1): 31-8.

62) Vaskonen T, Mervaale E, Sumuvuori v, seppanen-Laakso T, KarppanenH. Effect of calcium and plant steroles on serum lipids in obese Zucker rats on a low-fat diet. Br J Nutr. 2002, 87 (3): 239-45.

63) Azizi F, Mirmiran P, Azadbakht L. Predictors of cardiovascular risk factors in Tehranian adolescents: Tehran lipid and glucose study. Int J Vitam Nutr Res. 2004; 74 (5): 307-12.

64) Ditscheid B, Keller S, Jahreis G. Cholesterol metabolism is affected by calcium phosphate supplementation in humans. J Nutr. 2005; 137 (7): 1678-82.

65) Biong AS, Muller H, Seljeflot I, Veierod MB, Pedersen JI. A comparison of the effects of cheese and butter on serum lipids, haemostatic variables and homocystein. Br J Nutr. 2004; 92 (5): 791-7.

66) Davies KM, Heaney RP, Recker RR, Lappe JM, Barger-Lux J, Rafferty K, Hinders S. Calcium intake and body weight. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85: 4635-4638.

67) Melanson EL, Sharp TA, Schneider J. Relation between calcium and fat oxidation in adult humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27: 196-203.

68) Ilich JZ. A lighter side of Calcium: role of Calcium and dairy foods in body weight. Arch Hig Rada Toksikol. 2005; 56 (1): 33-80.

69) Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehraniane adults. Am J Clin Nutr. 2005; 82 (3): 523-30.

70) Venti CA, Tataranni A, Salbe AD. Lack of relationship between calcium intake and body size in an obesity-prone population. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 1401-1407.

71) Marques-Vidal P, Goncalves A, Dias CM. Milk intake is inversely related to obesity in men and in young women: data from the portuguese health interriew surrey 1998-1999. In J Obes. 2006; 30 (1): 88-93.

72) Dixon LB, Pellizzon MA, Jawad AF, Tershakovec AM. Calcium and dairy intake and measures of obesity in hyper-and normocholestrolemic children. Obes Res. 2005; 13: 1727-1738.

73) Paradis S, Cabananc M. Calcium deficiency can not induce Obesity in rats. Physiol Behav. 2005; 85 (3): 259-64.

74) Thompson WG, Rostad Holdman N, Janzow DJ, Slezak JM, MorrisKL, Zemel MB. Effect of energy-restricted diets high in dairy products and fiber on weight loss in obese adults. Obes Res. 2005; 13 (8): 1344-53.

75) Zemel MB, Richards J, Mathis S, Milstead A, Gebhardt L, Silva E. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes. 2005; 29 (4): 388-90.

76) Jacobsen R, Lorenzen JK, Tourbos, krog-Mikkelsen I, Astrup A. Effect of short-term high dietary calcium intake on 24-h energy expenditrue, fat Oxidation and fecal fat excretion. Int J Obes. 2005; 29 (3): 292-301.

77) Reid IR, Horne A, Mason B, Ames R, Bava U, Gamble GD. Effect of Calcium supplementation on body weight and blood pressure in normal older women: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 3824-3824.

78) Harvey-Berino J, Casey Gold B, Louber R, Starinsk A. The impact of calcium and dairy product consumption on weight loss. Obes Res. 2005; 13 (10): 1720-1726.

79) Zemel MB, Richards J, Milstead A, Campbell P. Effect of calcium and dairy on body composition and weight loss in african-american adults. Obes Res. 2005; 13 (7): 1218-1225.

80) World Health Organization (WHO). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Tech. Rep. Ser. # 854. Geneva: 1995.

81) Dumin JVGA, Wormersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurments on 481 men and women aged from 16-72 years Br J Nutr. 1974; 32: 77.

82) Freidwald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of LDLc in plasma, without use of the preprative ultracentrifuge. Clin Chem. 1972; 18: 499-502.

83) موحدی آ، روستا ر. جدول تركیب مواد غذایی. تهران: انیستیتو تحقیقات و صنایع غذایی كشور، 1379.

84) غفارپور م، هوشیار راد آ، كیانفر ه. راهنمای مقیاس‏های خانگی، ضرایب تبدیل و درصد خوراكی مواد غذایی. تهران: نشر علوم كشاورزی، 1378.

85) Willett W, Giovannucci E. Epidemiology of diet and cancer risk. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Causins RJ, editors. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott wilkins 2006. p. 1267-89.

86) Renaud S, Ciavatti M, Thevenon C, Ripoll JP. protective effects of dietary calcium and magnesium on platelet function and atherosclerosis in rabbits fed saturated fat. Atherosclerosis. 1983; 47: 187-98.

87) Dougherty RM, Iacono JM. Effects of dietary Calcium on blood and tissue Lipids, tissue phospholipids, calcium and magnesium levels in rabbits fed diets containing beef tallow. J Nutr 1979; 109: 1934-45.

88) Diersen-Schade DA, Richard MJ, Jacobson NL. Effects of dietary calcium and fat on cholesterol in tissues and feces of young goats. J Nutr 1984; 114: 2292-300.

89) Foley MK, Galloway ST, Luhman CM, Faidley TD, Beitz DC. Influence of dietary calcium and cholecalciferol on composition of plasma lipids in young pigs. J Nutr 1990; 120: 45-51.

90) Koskinen P, Inkovaara J, Ala-Kaila K, Salo M, Nikkari T. Effect of calcium

P-chlorphenoxyisobutyrate and calcium carbonate on plasma lipids and lipoproteins of patients with hyperlipoproteinmia. Ann Clin Res 1977; 9: 335-41.

91) هارپر، هرولد آنتونی. بیوشیمی هارپر. ترجمه الهه نوروزی، منیر میرایی، شقایق عزیززاده. [تهران]: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، 1379.

92) Scheafer EJ. Lipoproteins, nutrition, and heart disease. Am J Clin Nutr 2002: 75: 191-212.

93) Goebel PN, Peter H, Mueller SK, Hand I. Neuroticsm, other personality variables, and serum lipid levels in patients with anxiety disorders and normal controls. Int J Psychiatry Med. 1998; 28 (4): 449-62.

94) Strauss-Blasche G, Ekmekcioglu C, Marktt W. Serum lipids responses to a respite from occupational and domestic demands in Subjects with varying levels of stress. J Psychosom Res 2003; 55 (6): 521-4.

95) Rajpathak SN, Rimm EB, Rosner B, Willett WC, Hu FB. Calcium and dairy intakes in relation to long-term weight gain in US men. Am J Clin Nutr 2006; 83; 18-23.

96) Gunther CW, Legowski PA, Lyle RM, McCabe GP, Eagan MS, Peacock M, Teegarden D. Dairy products do not lead to alternation in body weight or fat mass in young women in a 1-year intervention. Am J Clin Nutr 2005; 81: 751-756.

97) Barr SI. Increased dairy product or calcium intake: is body weight or composition affected in human? J Nutr 2003; 133: 245S-248S.

98) Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD, Reid IR. Association between primary hyperparathyroidism and increased body weight: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 1525-1530.

99) Sakhaee kh, Maalouf NM. Editorial: Dietary calcium, obesity and hypertention-the end of the road? J Clin Endocrinol Metab 2005; 90 (7): 4411-4413. (Letters to the editor).

100) Lanou AJ. Data do not support recommending dairy products for weight loss. Obes Res 2005; 13 (1): 191. (letters to the editor(.

101) National Institutes of Health. NIH. Supplemental calcium in overweight people. [Serial on line ] 2002 Feb [cited 2006 May]; Available from : URL: http://Clinicaltrials.gov/ct/gui/show/NCT00030238?order=1

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، ارتباط ، كلسیم ، لیپیدها ، لیپوپروتئین ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:31 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره محیط خانواده

دوشنبه 12 فروردین 1398 01:32 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-محیط-خانواده
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره محیط خانواده
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 112
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره محیط خانواده

تعداد صفحات : 30

رفرنس دهی استاندارد

بسیار منظم و بدون غلط املایی

فرمت : docx

رفرنسدهی استاندارد

بخشی از متن:

خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی

خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی به شما میرود. نظریه پردازان در زمینه این نهاد بنیادی چارچوب های نظری گوناگونی ارائهنموده اند. از جمله این چارچوب های نظری تئوری سیستمی[1]،تئوری تبادلی[2]،تئوری تعارض[3]،تئوری ساختاری-کارکردگرایی[4]و تئوری نمادین[5]هستند. پایه ها و اصول هر یک از این چارچوب های نظری با یکدیگر متفاوت می باشند.

در دیدگاه سیستمی، خانواده مجموعه ای ازعناصر به شمار می رود که در این مجموعه هر یک از عناصر دارای نقش های تعریف شده ودر عین حال پویا می باشند(اولسون، 1999) که در راستای دستیابی به هدفهای مشخص درکنش و واکنش درون سیستمی و برون سیستمی هستند.

در دیدگاه تبادلی که نوعی دیدگاه اقتصادیدر زمینه خانواده به شمار می رود، محور اصلی، تبادل امکانات برای ارتقای خود دیگراعضای خانواده است. در دیدگاه تعارض، تمرکز بر عوامل موثر بر بروز مشکلات زناشویی و خانوادگی میباشد(اینگولدسبای، اسمیث، میلر، 2004؛ اسپری، 1969). در دیدگاهساختاری-کارکردگرایی، ساختارهای گوناگون خانواده از نظر ترکیب اعضا مورد بررسیقرار می گیرند. اما در دیدگاه نمادین که ریشه در باورهای روان تحلیلگران در بارهخانواده دارد، کنش ها و هدفهای خانواده در چارچوب نمادهای جهان شمول تعریف میشود(کلاین و وایت، 1996).

بر پایه دیدگاه تعارض، یکی از عوامل موثردر بروز مشکلات زناشویی و خانوادگی، ناتوانی اعضای خانواده و بویژه والدین درفرآیندهای خانوادگی می باشد باشد(اینگولدسبای، اسمیث، میلر، 2004). مراد ازفرآیندهای خانوادگی کارکردهایی هستند که خانواده را در سازگاری با شرایط گوناگونیاری می رسانند. به بیان دیگر فرآیندهای خانوادگی به کنش هایی گفته می شود کهسازماندهی خانواده را در پی دارند(سامانی، 2005).

مشکلات خانوادگی(بلس، 1996)، رضایتمندی ازخانواده(کلارک و اسوالد، 1996) و شیوه همسرگزینی(باس و بارنز، 1986) از مواردی هستند كه از كیفیت كاركردهای خانواده تأثیر می پذیرند؛ از این رو پژوهشگران می كوشند تا با تقویت این كاركرد ها و فرآیندها در خانواده، سلامت خانواده را افزایش دهند. با توجه به اهمیت ت أثیر ف رآیندهای خانوادگی بر كیفیت عملكرد خانواده، شناسایی مهم ترین فرآیندهای خانوادگی برای پژوهشگران در زمینه روانشناسی خانواده و جامعه شناسی دارای اهمیت خواهد بود.

در مجموع خانواده به عنوان یک پدیدهاجتماعی و فرهنگی افزون بر عملکردهای جهانشمول دارای عملکردها و کنش های ویژه ووابسته به فرهنگ نیز می باشد. خانواده به عنوان یک پدیده زمینه ای در فرهنگ هایگوناگون، دارای کنش های گوناگونی است(پکرتی و توماس، 2003؛ به نقل از سامانی، 1387).[1] - Systemic Theory

[2] - Exchange Theory

[3] - Conflict Theory

[4] - Structural/FunctionalismTheory

[5] - Symbolic Theory

............

.........

.....

مروری بر تحقیقات انجام شده

در ابن بخش به برخی از سوابق تحقیقات انجامشده درخصوص موضوع حاضر اشاره می شود. لازم به ذکر است که به بسیاری از تحقیقاتخارج از کشور در طی مطالب قبلی شاره شده است و در اینجا صرفا به برخی از سوابقتحقیقات انجام شده در داخل کشور می پردازیم.

ز. احمدآبادی (1388) در تحقیقی با عنوان  "بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانانراهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده" به این نتیجه رسیدند کهمیانگین خطرپذیری نوجوانان تحت شیوه تربیتی اقتدارگرا پایین تر و میانگین شیوهتربیتی مسامحه کار بالاتر از سایرین بود. در تعیین خطرپذیری رانندگی خطرناک ودوستی با جنس مخالف، سهم متغیرهای کنترلی بیش از متغیرهای گرمی بود. اما در مولفههای خشونت، سیگار، مواد مخدر، الکل و رابطه و رفتار جنسی میزان تعیین کنندگیمتغیرهای صمیمیت مثل طرد، تایید و ابراز محبت بر کنترل پیشی گرفته بود. پایهتحصیلی و جنسیت، در پیش بینی واریانس خطرپذیری دوستی با جنس مخالف و رابطه و رفتارجنسی معنادار بودند. معدل ترم قبل در تبیین تغییرات خشونت، الکل و دوستی با جنسمخالف سهمی منفی و معنادار داشت. سطح پایین اقتصادی خانواده در پیش بینی رانندگیخطرناک تاثیری منفی نشان داد.

.........

منابع فارسی :

1- حیدری، غلامعلی (1390) . رابطهمحیط خانواده با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد. مجله مركز مطالعات و توسعهآموزش علوم پزشكی یزد، دورة ششم، شماره 1. ص 33-38.

2-بهرامی، هادی (1377). آزمونهای روانی مبانی نظری و فنون كاربردی. تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

3- بهرامیان، رضا (1374). بررسی تأثیر نگرش‌های تربیتی والدینبر رشد اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی شهر نجف‌آباد، پایان نامهکارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

4- سپهریان آذر، فیروزه و اسدی مجره، سامره (1393). آزمونمدل ارتباطی محیط هیجانی خانواده با استرس ادراک شده : نقش میانجی دشواری هایتنظیم هیجانی. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و دوم، شماره 12،89-100.

............

منابع انگلیسی :

1-Aiken, Lewis-R, (1985). Psychological Testing and Assessment.Massachusett, Allyn Beconinc.

2- Baumrind, D. (1967). Child Care PracticesAnteceding Three Patterns of The Preschool Behavior. Genetic PsychologyMonographs, Vol. 75, p. 43-88.

3-Baumrind, D. (1971). Current Patterns ofParental Authority. Developmental Psychology Monographs, Vol. 4, (No. 1,Part 2).

.........

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: تعریف محیط خانواده ، پیشینه تحقیق محیط خانواده ، مبانی نظری محیط خانواده ، تاریخچه محیط خانواده ، مفهوم محیط خانواده ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 01:35 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرهنگ کار

دوشنبه 12 فروردین 1398 01:29 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-فرهنگ-کار
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرهنگ کار
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 81
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرهنگ کار

تعداد صفحات: 68

فرمت : docx , word

قابلیت ویرایش دارد.

پیشینه پژوهش دارد.

استفاده از منابع بسیار جدید.

مناسب برای دانشجویان ارشد و دکترا

فاقد غلط نگارشی و املایی

رفرنس دهی استاندارد

بخشی از متن فایل :

تعریف کار

به طور قراردادی، کار(Work) به توانایی تغییر شکل نسبت داده شده است که با تغییر و تبدیل طبیعت همراه است(Grint, 1998).گیدنز کار رابه عنوان انجام وظایفی تعریف می کند که متضمن کوشش های فکری و جسمی بوده و هدف آنتولید کالا و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می سازد. به نظر او، کار درهمه فرهنگ ها اساس نظام اقتصادی است. نظامی که خود شامل نهادهایی است که با تولیدو توزیع کالا و خدمات سرو کار دارند (گیدز، 1989).

فرهنگ کار

فرهنگ کار ارزشهایی است که اعضای یک پروه معین دارند. هنجارهایی که از آن ها پیروی می کنند وکالاهای مادی تولید می کنند. فرهنگ راه و روش زندگی است که افراد یک جامعه با همآن را فرا گرفته و در چیروی از آن سهیم و شریک هستند. این راه و روش، از جمع وارتباط ابزار، فنون، نهادهای اجتماعی، طرز تلقی ها، عقاید، انگیزه ها و نظام ارزشهای مورد قبول مردم حاصل گردیده است (فاستر، 2003).

فرهنگ کار را میتوان در سه عنصر اساسی شناختی، عاطفی و رفتاری مورد توجه و بررسی قرار دهیم. عنصرشناختی همان معنای ذهنی و انگیزه های فرد برای کار است.

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقشبنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی هم چونفرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است.فراهم آوردن امکان تصمیم گیری بر اساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه ازدوران کودکی از جمله بنیان های اصلی و تاثیر گذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کارمحسوب می شود. بررسی های کارشناسان مسائل اجتماعی ایران نشان می دهد که فرهنگ کاردر ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پایین تری قرار دارد. این در حالی استکه در جهان پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگرش های آن بهکار و تولید؛ مفهوم فرهنگ کار از اهمیت فرایندهای برخوردار شده است. زمانی کهفرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی می شود و همه افراد جامعه درسطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه می دانند و از طریق درست کار کردنبه توسعه اقتصادی کمک می نمایند  

تاریخ مفهوم کار و چگونگی شکل گیریمفهوم فرهنگ کار

از آغاز پیدایش حیات بر روی کره خاکی،کار و کار کردن یکی از ارکان اساسی تداوم و تکامل یافتن زندگی انسانها تا به امروزبوده است. همزمان با تکامل انسانها، اشکال کار کردن و جایگاه و ارزش آن در نزدانسانها نیز دستخوش تغییر و تحول شد. به طوری که کار در اشکال اولیه خود بیشترتأمین معاش بود در حالی که کار در شکل امروزی آن علاوه بر تأمین معاش بر جنبه هایمختلف زندگی انسانها اعم از خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ارتباط پیداکرده است .

................

....

.

تحقیقات انجام شده :

م. نهاوندی وهمکارانش (1395) در تحقیقی با عنوان "بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کاردر ایران و چهار کشور آسیایی" به این نتیجه رسیدند که در میان متغیرهایتاثیرگذار بر فرهنگ کار ، خلاقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها داشته است.همچنین نتایج آزمون ها نشان داد که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با چهار کشوردیگر (ژاپن، چین، مالزی و ترکیه) بطور چشمگیری پایین می باشد.

م. نیازی وهمکارانش (1396) در تحقیقی با عنوان " فراتحلیل مطالعات رابطه بین ادراکعدالت سازمانی و فرهنگ کار" به این نتیجه رسیدند که اندازه اثر عدالت سازمانی و فرهنگ کار معادل 0.574 است کهبرحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر در حد بالا ارزیابی می شود. همچنین با درنظر گرفتن جنسیت و محیط کار به عنوان متغیّر تعدیل کننده، ضریب برای مردان (0.597)بالاتر از زنان (0.498) و محیط غیر دانشگاهی (0.673) بالاتر از محیط دانشگاهی (0.381)ارزیابی شدند.

..............

.........

...

منابع :

احمدی، حمید (1395)، قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانهتا واقعیت، تهران، نشر نی.

احمدی، علیمحمد، شهبازی، نجف علی (۱۳۸۷)،فرهنگ کار با تأكید بر فرهنگ کار سازمانی، تهران، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره ۱۹ و ۲۰

آرون. ریمون (1396)؛ مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

بشیریه ، حسین(1397)، جامعهشناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، تهران، نشر نی.

تهرانی ، امیر(۱۳۸۹)، جامعه شناسیکار و پیشه، تهران، انتشارات بهمن بونا.

توسلی،غلامعباس (1393)، جامعه شناسیکار و شغل، تهران، انتشارات سمت.

..................

......

.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرهنگ کار ، فرهنگ کار ، پیشینه تحقیق درباره فرهنگ کار ، مبانی نظری فرهنگ کار ، تعریف فرهنگ کار ، تاریخچه فرهنگ کار ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 01:30 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک

دوشنبه 22 بهمن 1397 03:32 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-تمرینات-پلایومتریک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 63
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب

تعداد صفحات : 33

فرمت : word
دارای پیشینه داخلی و خارجی بسیار کامل
فاقد غلط املایی و نگارشی
ارجاعات و پاورقی استاندارد
دارای منابع انگلیسی و فارسی

2-1. تمرین پلایومتریک

2-1-1. تاریخچه تمرینات پلایومتریک

تاریخچه تمرینات پلایومتریک به شکل جدید وامروزی بسیار کوتاه است. دلایل پذیرش این روش به عنوان روشی برای بالا بردن توانانفجاری به موفقیت ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در رشته دو میدانی در دهه 60 بازمی­گردد. استدلال ­های اولیه در مورد تمرینات پلایومتریک توسط مربّی روسی «یوریورخوشانسکی»[1]برای ورزشکاران رشته­ پرش به کار برده شد که بیانگر این مسئله بود که این تمریناتباعث توسعه­ی سیستم عصبی- عضلانی، بافت انقباضی، پرش، سرعت و در نهایت توان می­ شود(رادکلیف و همکاران، 1999). این تمرین­های پرشی سرانجام به نام واژه پلایومتریکنامیده شدند که از یک واژه دوتایی یونانی «پلیون» به معنی بیشتر و «متریک» به معنیاندازه برگرفته شده است (اسمعیلی و همکاران، 1382).

توان میزان نیروی اعمال شده در واحد زمان می­باشدکه برای بالا بردن سطح مهارت­های سریع و انفجاری در رشته­های مختلف مانند پرتابدیسک و اسپک در والیبال لازم است. در اوایل دهه 1980 دانشمندان روسی پولماس[2]،اِدبوخارد[3]و دیگران دلایل محکمی آوردند که تمرینات پلایومتریک با وزنه تمرینی پیشرفت جسمانیبهتری نسبت به وزنه تمرینی به تنهایی دارد و قدرت و سرعت را بهبود می­بخشد درحالیکه از آسیب­دیدگی نیز جلوگیری می­کند (رادکلیف و همکاران، 1999). توسعه­یتمرینات پلایومتریک تا حد زیادی مدیون دونده­ی رشته دو سرعت روسی، والری بورزوف[4]است. امروزه نیز تأثیر این تمرینات بر روی فاکتورهایی همچون سرعت، توان انفجاری،چابکی، وزن بدن، درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و قدرت به اثبات رسیده است (بلوچی،1389؛ قناعتی و همکاارن، 1384؛ باولی و همکاران، 2012؛ واسیل و همکاران، 2011).علاوه بر آن پژوهش­هایی نیز برای مقایسه تمرینات پلایومتریک در خشکی در مقابلتمرینات پلایومتریک در آب و تأثیر مثبت این تمرینات در آب و مزیت کاهش کوفتگیعضلانی و آسیب­های عضلانی و استخوانی صورت گرفته است (جوزف و همکاران، 2007؛ حسنلوییو همکاران، 1389).

2-2. مدل­های افزایش توان عضلانی در اثر تمرینات پلایومتریک

براساس مطالعات انجام گرفته بکارگیری صحیح تمرینات پلایومتریک موجب تقویت سرعت، قدرتو توان می­شود. گسترش توان عضلانی بوسیله دو مدل الف (مکانیکی و ب)نوروفیزیولوژیکی مورد بررسی قرار می­گیرد (باولی و همکاران، 2012).

2-2-1.مدل مکانیکی

براساس مدل مکانیکی، در تمرینات پلایومتریک هنگامی که عضله به تندی تحت کشش قرار می­گیرد،اجزای کشسان نیز کشیده می­شوند و مقداری از نیروی بار به شکل انرژی کشسان ذخیره می­شود،در جریان مرحله درون­گرای انقباض عضله که بوسیله تحریک بازتاب عضلانی اتفاق می­افتداین انرژی رها می­شود و موجب افزایش مقدار کل نیروی حاصله می­گردد. انقباض عضلهشامل سه بخش الف) جزای انقباضی، ب) الاستیک موازی[5]و ج) الاستیک سری[6] می­باشد(بومپا و همکاران، 1387). بخش انقباضی که همان رشته­ های اکتین، میوزین وپل­هایعرضی می­ باشد که تأمین کننده منبع اصلی نیروی عضلانی هستند. بخش الاستیک موازی از رشته­هایعضلانی، مانند سارکولما، اپی میوزیوم، پری میوزیوم و اندومیوزیومتشکیل شده است.این بخش در حالت عادی باعث افزایش طول عضله می­شود و از این طریق زمینه­ای برایانقباض عضلانی (در هم رفتن تارهای اکتین و میوزین) را فراهم می­کند؛ و در آخر بخشالاستیک سری که از امتداد بخش الاستیک موازی ساخته می­شود و تشکیل­ دهنده قسمتتاندونی عضله است. با وجود اینکه این بخش الاستیک سری دارای مقدار کمی عضله استاما نقش اصلی، عمل انقباض در تمرینات پلایومتریک را دارد. در اثر انقباض برون­گراو یا به عبارتی کشش اولیه، بخش الاستیک سری همانند یک فنر بلند شده و باعث ذخیرهشدن انرژی کشسانی در عضله[7]می­شود. زمانی که عضله به صورت درون­گرا[8]منقبض می­شود، انرژی ذخیره شده در آن آزاد می­شود و به بخش الاستیک سری فرصت می­دهدتا با بازگرداندن عضلات و تاندون­ها به حالت طبیعی باعث افزایش نیروی تولیدیبشوند. در صورتیکه عمل درون­گرا عضله بعد از کشش برون­گرا[9]انجام نشود و یا زمان مرحله برون­گرا بیش از اندازه طول بکشد (کندی حرکت)، ظرفیترفلکس کششی و انرژی ذخیره شده به صورت حرارت از بین خواهد رفت (کارولین و همکاران،2006).

2-2-2. مدل نوروفیزیولوژیکی

مدل نوروفیزیولوژیکی بر اساس تقویت انقباض درون­گرایعضله بوسیله ­ی رفلکس کششی می­ باشد. هنگامی که احتمال کشش بیش از اندازه و پاره شدنعضله وجود داشته باشد، گیرنده­ های کششی ایمپالس ­های عصبی را به نخاع فرستاده و درنهایت این عمل واکنشی، اثر بازدارندگی بر کشش بیشتر تار عضلانی دارد. زمانی که کششسریعی صورت می­گیرد، باعث افزایش تنش عضله به طور رفلکسی می­شود. به طورکلی نخستینگیرنده­ی حساس دوک­های عضلانی ­اند که نسبت به اندازه و میزان تغییر در در ازای تارعضلانی پاسخ می­ دهند و ایجاد یک رفلکس کششی می­ کنند که این پاسخ در نهایت موجبتقویت فعالیت انقباضی عضله موافق و افزایش مقدار نیروی تولیدی می ­شود (بوسکو وویلیام، 2002). نوع دیگر از گیرنده­های کششی، اندام وتری گلژی موجود در تاندون­هامی­باشد که بوسیله نیروهای کششی حاصل از انقباض تار عضلانی برانگیخته می­ شوند ونقش تدافعی در پاره شدن عضله یا تاندون تحت شرایط بیشینه دارند؛ بنابراین هنگامی­کهتارهای عضلانی کشیده می ­شوند، تغییر درازای تارها بوسیله دوک عضلانی[10]تشخیص داده می­ شود و رفلکس کششی برانگیخته می­ شود و در پاسخ، یک سری تکانش­ هایمتوالی توسط نرون آوران گیرنده اولیه[11]به نخاع شوکی ارسال می­کنند. در نخاع شوکی، نرون ­آوران مستقیماً با نرون حرکتیآلفا جفت شده و تکانه­ هایی را به تار عضلانی اسکلتی برگردانده و موجب انقباض آن­هامی­شود (طالب پور و همکاران، 1379).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب

[1]. Yuri Verkhoshansky

[2]. Polmas

[3]. Adbokhard

[4]. Valeri Borzov

[5]. Parallel elastic component

[6]. Series elastic component

[7]. Elasticity

[8]. Eccentric

[9]. Concentvic

[10]. Muscle spindle

[11]. Primary Receptor

منابع فارسیو لاتین

1.      اسمعیلی، م. (1382). اصول عمومیفعالیتهای جسمانی. تهران: دانش افروز. 245 صفحه. ص. 81.

2.   بلوچی، ر. (1389). تأثیرتمرینات پلایومتریک بر توان بی هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست­ها.
14: 55-66.

3. پریناز متین فر،یاسر کاظم زاده (1394). بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توانهوازی و شاخص های بی هوازی شناگران دختر نخبه 10 الی ۱۳ سال شهر تهران. اولینهمایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1394

4.      تقیان، ف.، صمدی، ط.، و شیخانم. (مترجمین). (1390). تمرین پلایومتریک توانی (برنامه کامل). انتشارات دانشگاهآزاد واحد خوراسگان. نویندگان به زبان انگلیسی: ا. د. مک نیلی. و د. ساندلر. 192صفحه. ص.64 و 65.

.

.

.

1.     GomezPJ, Rodriguez G. 2008.Effect of weight lifting training combined with plyometric exercises on physical fitness,body composition, and knee extension velocity during kicking in football. Apply physiolNutrMetab.33(3):501-510.www.pubmed.gov.

2.     Hosseini Z, Komasi P. 1998.Exercise science (exercise training). Tehran. Physical Education Organization pub.

3.     Jacobson, K. John, D. and Stemm Bert, H. (2007).Comparsion of land- based and aquatic- based plyometric training on verticaljump. Journal of Strength and Conditioning Research.

4.      Joseph, D. and Shaffer, B.S.ATC. (2007). The effects of 6 week land- based and aquatic- based plyometrictraining programme on power, peak torque, agility and  muscle soreness. School of physical educationMorgantown, West Virginia.

5.     Lephart, S. M. Abt, J. P. Ferris, C. M. Sell, T. C.Nagai, T. Myers. J. B. and Irrgang, J. J. (2005). Neuromucalar andbiomechanical charactric in high school athletes a plyometric versus basicresistance program. Br. J Sports Med.932-938

6.     Markovic, G. Jukic,I. andMilanovic, D. (2005). Effects of sprint and plyometric training onmorphological characteristics in physically active men. Kinesiology, 37:39  32. 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، تمرینات پلایومتریک ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 03:35 ب.ظ

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر تمرینات پلایومتریک و الاستیک بر افزایش سرعت

دوشنبه 22 بهمن 1397 03:16 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تاثیر-تمرینات-پلایومتریک-و-الاستیک-بر-افزایش-سرعت
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر تمرینات پلایومتریک و الاستیک بر افزایش سرعت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 98
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر تمرینات پلایومتریک و الاستیک بر افزایش سرعت

تعداد صفحات : 55
فرمت : word
ارجاعات و پاورقی استاندارد
دارای پیشینه داخلی و خارجی کامل
منابع انگلیشی و فارسی دارد

2-1. مقدمه

استفاده از تمرین پلایومتریک به روشیمفید برای بهبود متغیرهای عملکردی ورزشکاران، سال هاست که کورد استفاده مربیان وورزشکاران قرار گرفته است. این نوع تمرینات، تمریناتی شادی آفرین و لذت بخش میباشند که می توانند مربیان را در افزایش تنوع برنامه های تمرینی یاری دهند؛ امابرای نیل به این هدف به یک برنامه ریزی خوب و علمی نیاز است. در فصل حاضر ابتدامروری مختصر بر مبانی نظری تحقیق صورت می گیرد، سپس دست آورد های کلی تحقیق هاییکه در داخل و خارج کشور در مورد تحقیق صورت گرفته، گزارش می شود.

 

2-2. مبانی نظری تحقیق

2-2-1. تمرینات پلایومتریک

با توجه به ماهیت حرکات توانی، چابکی وسرعت انتخاب یک روش تمرینی مناسب جهت بهبود این عوامل آمادگی جسمانی از اهمیتبرخوردار است و با توجه به اینکه ماهیت تمرینات پلایومتریک بر اساس چرخه کشش کوتاه شدن است.تمرینات پلایومتریک می تواند روش تمرینی مناسب جهت تقویت این عوامل به کار رود.

 

2-2-2. تاریخچه تمرینات پلایومتریک

تمرینات پلایومتریک، تمریناتی هستند کهدر طول انجام آن ها عضله ابتدا متحمل یه انقباض برون گرا می شود و بلافاصله یکانقباض درون گرا در آن گسترش می یابد. از لحاظ فیزیولوژیکی ثابت شده است که اگرعضله قبل از انقباض تحت کشش قرار بگیرد، قوی تر و سریع تر منقبض خواهد شد.پلایومتریک واژه ای مرکب است و به احتمال قوی از دو واژه پلیون به معنی بیشتر ومتریک به معنی مقدار، ساخته شده است؛ بنابراین پلایومتریک میزان بیشتر و یا درواقع بهبود و توسعه بیشتر معنی می دهد. اگرچه کاربرد این اصطلاح از اواسط دهه هایشصت یا هفتاد میلادی بوده است، اما تمرینات پلایومتریک مدت ها پیش از آن وجودداشته است. پیشگامان انجام تمرینات پلایومتریک احتمالا ورزشکارانی بودند که در دهههای 20 و 30 میلادی در رشته های دو و میدانی فعالیت می کردند. این ورزشکاران،تمرینات جهشی را به عنوان بخشی از تمرینات داخل سالن خود در زمستان های طولانیاروپای شرقی و شمالی انجام می دادند. اگرچه تمرینات پلایومتریک، تمرینات جدیدینیستند اما درباره تاثیرات مفید آن ها فقط در سه دهه اخیر بررسی هایی صورت گرفتهاست. از اولین مطالعات انجام شده در این زمینه می توان به تحقیقات ورخوشائسکی(68-1967) اشارع کرد. او تاثیر روش های مختلف انجام تمرینات پلایومتریک را بر توانانفجاری یک ورزشکار بررسی کرد و مدعی شد که بهبودهایی را در عملکرد سیستم عصبی عضلانی و به ویژه درسرعت انقباض مشاهده کرده است (بومیا، 1384).

طی دهه های 70 و 80 محققان بسیاری بهخصوص در کشورهای فنلاند، ایتالیا، آمریکا آلمان تاثیرات مثبت فیزیولوژیکی حاصل ازتمرینات واکنشی را نشان دادند. اگرچه در تمرینات پلایومتریک سحر و جادویی وجودندارد، اما با اطمینان می توان گفت که این تمرینات، شکل مهمی از تمریناتی هستند کهاز طریق توسعه و بهبود واکنش پذیری دستگاه عصبی مرکزی باعث افزایش سرعت واکنش وتوسعه توان شوند و قدرت جذب و تحمل ضربه با شوک ناشی از حفظ تعادل پس از فرود رابالا می برند. تمرینات پلایومتریک در ورزش هایی کاربرد دارند که در برگیرندهانقیاض های برون گرا و درون گرا است و بعد از هر انقباض برون گرا یک انقباض درونگرا در عضلات درگیر حرکت به وجود می آید. ورزشکارانی که رشته های ورزشی آنان انجامانواع حرکات واکنشی، انفجاری را در بر دارد یا در طول اجرا باید با شتاب بسیارزیادی به توده بدن خود بدهند، می توانند از تمرینات پلایومتریک سود ببرند (بومیا،1384).

در چند سال اخیر تمرینات پلایومتریک بهتمرینات سنتی توان افزوده شده اند، اما غالبا روش استفاده از این تمرینات به دلیلفقدان اطلاعات علمی نامناسب و نادرست است. این موضوع می تواند از نظر فیزیولوژیکیبه ناکارایی و بازدهی پایین منجر شود و آسیب دیدگی هایی را نیز به دنبال داشتهباشد. توان در یک نوع انقباض کششی کوتاه شونده تولید می شود که طی آن عضله باز کننده سفتیبیشتری از خود نشان می دهد و تنش در تاندون افزایش می یابد. این موضوع سبب می شودمرحله برون گرا کارآمدتر و پربازده تر شود. علاوه بر این، هنگام کشیدگی یک عضله،در مقایسه با آنچه در انقباض های ارادی امکان پذیر است، عملکرد بازتابی، اعصابحرکتی بیشتری را درگیر می کنند (بومیا، 1384).

این مساله متقابلا تنش را در تاندونافزایش می دهد و همراه با پیامدهای عصبی در مرحله درون گرا باعث می شود شخص بتواندبرای جدا شدن از زمین فشار بیشتر و قوی تری را تولید کند. عملکرد و نقش توان درچرخه کشش انقباض عضله نسبتا مستقل از ویژگی حرکت است زیرا سیستم عصبی را در مقایسه با اغلبفعالیت های دیگر به میزان بیشتری درگیر می کند. سازگار شدن سیستم عصبی با محرک هایتمرین در این میان نقش بسیار مهمی بر عهده دارد، زیرا سیستم عصبی در مورد سازگاریبا یک محرک انقباضی سریع یا آهسته، با دقت و حساسیت بسیار عمل می کند و واکنش نشانمی دهد (بومیا، 1384).

به نظر می رسد انجام تمرینات پلایومتریکباعث اصلاح و بهبود واکنش پذیری ساختار عصبی عضلانی یا فعالیت برون گرا و درون گرایعضله می شود، زیرا ورود فشار بر اجزای قابل انقباض و قابل ارتجاع عضله، آن ها فعالمی سازد. خاصیت کشسانی تارهای عضلانی سبب می شود عضله در مرحله برون گرا یک حرکت،انرژی پتانسیل در خود ذخیره کند تا در مرحله انقباض درون گرا، به همان مقدار انرژیجنبشی آزاد و منجر به یک حرکت سریع و انفجاری شود. برای حصول اطمینان از نتیجهموثر و کامل هر کشش، عضله باید با اعمال فشار و به کارگیری نیرو کشیده شود. تاکیدبر سرعت کشش که موجب افزایش سریع تعداد دفعات تحریک عضله می شود نیز حائز اهمیت است.چنین فرآیندی را از طریق انجام تمرینات پلایومتریک، به ویژه انجام پرش از ارتفاعبا استفاده از چند جعبه می توان به دست آورد (بومیا، 1384).

 

2-2-3. ویژگی های آناتومیکی و مکانیکیتمرینات پلایومتریک

وضعیت و چهارچوب اسکلتی عضلانی بدن ساختاریمتشکل از استخوان ها و عضلات است. استخوان ها از طریق گروهی از لیگامنت ها در محلیبه نام مفصل به یکدیگر متصل شده اند. ستون مهره ها از نظر تمرینات پلایومتریک،ساختاری را تشکیل می دهند که باعث ثبات و پایداری بدن می شودف وزن بدن را نگه میدارد و مهم تر آنکه به مشابه یک ضربه برای کاستن از شدت ضربه در تمام جهش ها و پرشها عمل می کند. هنگامی که نیروی پاها بدن را به سمت هوا پرتاب می کند، این نیروباید بر نیروی لختی بدن و کشش نیروی جاذبه غالب شود. فقط تمرینات توانی و قدرتی میتواند نیروی ورزشکار را برای غلبه بر نیروی کشش جاذبه افزایش و به او امکان دهدپرش بلندتری داشته باشد. میزان خم شدن بدن، در لحظه خم شدن مفاصل، به میزان توانپاها بستگی دارد. هر اندازه بدن بیشتر از ناحیه مفاصل خم شود، عضلات در حال کشیدگیقرار گیرد و فاصله بیشتری را برای شتاب گیری از مرحله شروع حرکت تا رسیدن به نقطهاوج پرش در اختیار عضلات باشد. برای نتیجه گیری بهتر می توان گفت جمع شدن بدن بایدمتناسب با توان پاها باشد. اگر خم شدن بیش از حد باشد، باز شدن یا مرحله کوتاه شدنبه آهستگی انجام می شود و در نتیجه پرش کوتاه خواهد بود (بومیا، 1384).

برای جدا شدن کل توده بدن ورزشکار از زمین،نیروی زیادی لازم است. بدن برای کنده شدن از زمین باید سریعا جمع شود و دست ها وپاها نیز به سرعت باز شوند. تمرینات پلایومتریک برای بدست آوردن توان که از اجزایلازم حرکت است به این عملکرد سریع بدن متکی است. از نظر مکانیکی، وقتی پای پرش بهزمین زده می شود، ورزشکار باید مرکز ثقل بدن را پایین بیاورد که این عمل باعثایجاد سرعت رو به پایین خواهد شد. این مرحله انتقال، بخشی مهم در هر نوع فعالیتپرشی است زیرا در این زمان ورزشکار برای پرش در جهتی متفاوت آماده می شود. طولانیبودن مرحله انتقال که به مرحله ضربه گیری نیز موسوم است، موجب اتلاف و کاهش نیرومی شود. نمونه ای از این اتلاف نیرو را گاهی اوقات در ورزشکاران رشته پرش طولمشاهده می کنیم زیرا پای پرش خود را به صورت مناسب و درست به زمین نمی زنند. ایناشتباه منجر به کاهش مولفه های عمودی و افقی سرعت می شود. هنگام انجام پرش،ورزشکار باید مرحله انتقال را هرچه سریعتر و کوتاه تر انجام دهد. با کوتاه شدن اینمرحله، عضله انقباض درون گرای قوی تری را در پی کشیدگی هنگام انقباض بون گرا(مرحله انتقال) خواهد داشت. چنین عملکردی با بازیابی و به کارگیری تمام انرژی ذخیرهشده در بخش های قابل ارتجاع عضلات هنگام انجام هر فعالیت کششی امکان پذیر است. اگرورزشکار بخواهد زمان مرحله انتقال را کاهش دهد، نیروی متوسط بیشتری لازم دارد و درصورتی که نتواند این نیرو را تولید کند، مرحله انتقال طولانی تر و کم بازده تر میشود و در نتیجه آن، انقباض درون گرای ضعیف تری نیز ایجاد می شود و سرعت افقی کاهشمی یابد (بومیا، 1384).

 

2-2-4. فیزیولوژی تمرینات پلایومتریک

اساس حرکت پلایومتریک بر انقباض بازتابی تارهایعضلانی استوار است که ناشی از اعمال فشار سریع بر همین تارهاست. از نظرفیزیولوژیکی، هنگامی که میزان کشش بیش از حد باشد و احتمال پارگی تارهای عضله وجودداشته باشد، گیرنده های کشش باعث می شوند تا کشش های عصب عمقی به طناب نخاع ارسالو سپس از طریق عملکرد بازتابی در گیرنده های کشش دریافت شوند. از طریق این عملکرد بازتابی،یک فرآیند مهار کننده به کار گرفته می شود که از کشش بیشتر تارهای عضلانی جلوگیریمی کند و مهم تر آنکه موجب یک انقباض عضلانی قوی در تمرینات پلایومتریک می شود. ازنظر آناتومیکی، ساختار دوک های عضلانی چگونگی عملکرد گیرنده های مکانیکی را درحرکات پلایومتریک آشکار می سازد. هر دوک عضلانی از چندین تار عضلانی تخصص یافتهتشکیل شده است که اصطلاحا به تارهای درون دوکی موسوم اند. تارهای درون دوکی قابلیتانقباض ندارند زیرا فاقد پروتئین های انقباضی آکتین و میوزین هستند.
.....................

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ، تاثیر ، تمرینات پلایومتریک ، الاستیک ، افزایش سرعت ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 03:18 ب.ظ

 

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

دوشنبه 22 بهمن 1397 02:27 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-پلدختر
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 1442
قیمت: 49000 تومان

بخشی از متن:

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 96

فرمت : word
تعداد صفحات : 89
پرسشنامه ضمیمه شده است.
رفرنس دهی و ارجاعات استاندارد.
فاقد غلط املایی و نگارشی.
فوق العاده مرتب.
دارای گارانتی بازگشت وجه و ضمانت خرید.
مناسب برای دانشجویان رشته بهداشت.

بخشی از متن فایل :

چكیده:

امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زایدبیمارستانی است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك سمی و بیماری زا از جمله زائداتپاتولوژیك ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواكتیو و ظروف و تجهیزات درمانی ازحمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بودن پتانسیلعفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناك بسیار حائز اهمیت است. عدم كنترل و بی توجهینسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه ومحیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسیوضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانیشهر پلدختر و در نهایت ارائه رهكارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه است. پرسشنامه دارای 7 بخش است و قبلا به تاییداسادید مجرب رسیده و در پژوهش های مشابه استفاده شده است. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی- تحلیلی و نرم‌افزار Excel استفاده ‌شدهاست.نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است كه در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار كلپسماندهای تولیدی 4/997 كیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284كیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 كیلوگرم در روز می باشد. میانگینپسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگینسرانه كل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3كیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1و 37/2 كیلوگرم بود. از نظر تفکیک پسماندها، بیمارستان امام خمینی پلدختر دارای64.79 درصد پسماند غیرعفونی، 30.29 درصد عفونی، 2.41 درصد شیمیایی و دارویی، 2.51درصد نوک تیز و برنده است.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماندغیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر. 

فهرست مطالب :

چکیده ....................................................................................................................................................1
فصل اول : كلیاتتحقیق ..................................................................................................................2
1-1مقدمه............................................................................................................................................3
2-1 تعاریف وكلیات..........................................................................................................................5
1-2-1 تعریف زباله و پسماند...........................................................................................................5
2-2-1 انواعزباله................................................................................................................................5
1-2-2-1 زباله هایشهری.............................................................................................................5
2-2-2-1 زباله هایصنعتی............................................................................................................6
3-2-2-1 زباله هایخطرناك.........................................................................................................6
4-2-2-1 زباله هایبیمارستانی.....................................................................................................6
3-2-1 انواعپسماند...........................................................................................................................7
1-3-2-1 پسماندهای عادی............................................................................................................7
2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)...............................................................................7
3-3-2-1 پسماندهای ویژه..............................................................................................................7
4-3-2-1 پسماندهایكشاورزی....................................................................................................7
5-3-2-1 پسماندهای صنعتی........................................................................................................8
4-2-1 تعریف موادزائد خطرناک و جامدبیمارستانی..............................................................8
5-2-1 تعریف پسماندپزشكی........................................................................................................8
3-1 طبقه بندیپسماندهایبیمارستانی.....................................................................................8
1-3-1 طبقه بندیپسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WHO..................................8
1-1-3-1 پسماندهایعفونی..........................................................................................................9
2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی...........................................................................................9
3-1-3-1 اجسام تیز وبرنده...........................................................................................................10
4-1-3-1 پسماندهاییدارویی........................................................................................................10
5-1-3-1 پسماندهایژنوتوكسیك................................................................................................10
6-1-3-1 پسماندهاییشیمیایی.....................................................................................................11
7-1-3-1 پسماندهایمحتوی فلزاتسنگین..............................................................................11
8-1-3-1 ظروف تحتفشار............................................................................................................12
9-1-3-1 پسماندهایپرتو سازی و رادیواکتیو............................................................................12
10-1-3-1 پسماندهای عادی.........................................................................................................12
2-3-1نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه
 جمع آوریآنها..................................................................................................................................13
3-3-1 طبقه بندیپسماندهای پزشكیویژه.............................................................................20
4-1 انواع روش هایتصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی.......21
1-4-1تصفیه و دفع مواد زائد جامدبیمارستانی.......................................................................21
2-4-1 روشهای گندزدایی.........................................................................................................21
1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامدبیمارستانی....................................................21
2-2-4-1 گند زداییمواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتوكلاو.......................................22
3-2-4-1 گندزدایی ازطریق پرتودهی........................................................................................24
4-2-4-1سوزاندن...........................................................................................................................24
3-4-1 روش هایبهداشتی دفع زباله هایبیمارستانی..........................................................24
1-3-4-1 دفن درزمین................................................................................................................25
1-1-3-4-1 انواع روش هایدفن موادخطرناك.....................................................................26
2-3-4-1 روش Encapsulation.......................................................................................26
3-3-4-1 دفن ایمنمواد زاید در داخل بیمارستان.................................................................27
4-3-4-1 زباله سوزی....................................................................................................................28
5-1 مراحل مدیریتپسماند بیمارستانی از تولید تا دفعنهایی.............................................28
1-5-1 كاهش درمبدأ....................................................................................................................29
2-5-1 بخش تولید..........................................................................................................................29
3-5-1 جابجایی ، ذخیره، پروسه زباله در محلتولید..........................................................29
4-5-1 جمعآوری..........................................................................................................................30
5-5-1 حمل ونقل........................................................................................................................30
6-5-1 پردازش وبازیافت...............................................................................................................31
7-5-1 بخشدفع.............................................................................................................................31
8-5-1 مراقبت های بعدازدفع....................................................................................................31
6-1 بیان مسئله..............................................................................................................................32
7-1اهداف و فرضیات.....................................................................................................................34
1-7-1 هدف اصلی طرح ...............................................................................................................34
2-7-1 اهداف ویژه طرح ...............................................................................................................34
3-7-1 اهداف کاربردی .................................................................................................................35
4-7-1فرضیات و سوالاتپژوهش ...............................................................................................35
1-8 پیشینهتحقیق ........................................................................................................................36
1-1-8 پیشینه در داخلکشور ....................................................................................................36
2-1-8 پیشینه در خارجکشور......................................................................................................37
فصل دوم : روش کار .......................................................................................................................39
1-2 منطقهمورد مطالعه...............................................................................................................40
1-1-2 موقعیتجغرافیایی شهر پلدختر.....................................................................................40
2-1-2 تاریخچهبیمارستان امام خمینی پلدختر......................................................................41
3-1-2 رسالت بیمارستانامام خمینی پلدختر ........................................................................41
2-2 روش کار ...................................................................................................................................42
1-2-2 پرسشنامه ............................................................................................................................42
فصل سوم یافته ها ونتایج.............................................................................................................44
1-3 ترکیب پسماندهای جامد......................................................................................................45
2-3 اتاقک نگهداری موقتپسماندهای بیمارستانی ................................................................45
1-2-3 اتاقك نگهداری موقتباید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود ........45
3-3 نتایج...........................................................................................................................................49
4-3 میزان تولید روزانهپسماند در بیمارستان مورد مطالعه ..................................................49
فصل چهارم نتیجه گیریو پیشنهادات......................................................................................64
1-4 نتیجه گیری .............................................................................................................................65
2-4 پیشنهادات ................................................................................................................................66
فصل پنجم منابع..............................................................................................................................69
منابع ....................................................................................................................................................70

مقدمه

بر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط‌زیست متولیاصلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی است. همچنین بنابر ماده هفت قانون مدیریت پسماندکه عنوان می‌کند مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه ‌بر عهده تولیدکنندگان استو پسماندهای بیمارستانی جزو پسماندهای ویژه قرار دارند، مسئولیت مدیریت آن‌ها با بیمارستان‌هاو درنهایت با وزارت بهداشت به‌عنوان ناظر بیمارستان‌های تحت است در صورت بی‌خطرشدن پسماندهای بیمارستانی در مبدأ پوشش است. از طرف دیگر و ازآنجا که شهرداری مسئولحمل و دفع پسماندها وظیفه امحای آن‌ها مثل سایر پسماندها را دارد. در برخورد با ضایعات پزشکی چهار فرایند اصلی وجود دارد: حرارتی، شیمیایی،پرتوافکنی و بیولوژیکی. فرایند حرارتی از گرما برای از بین بردن عامل بیماری (میکروارگانیسم،ویروس) استفاده می‌کند. فرایندهای کم حرارت گرمای مرطوب (معمولاً بخار) و یا گرمایخشک را به کار می‌برد. فرایندهای شیمیایی از مواد ضدعفونی‌کننده برای از بین بردنعوامل بیماری یا از مواد شیمیایی برای واکنش در مقابل ضایعات استفاده می کنند.پرتوافکنی شامل یونیزه کرده پرتو برای از بین بردن میکروارگانیسم‌هاست درحالی‌کهفرایندهای بیولوژیکی از آنزیم‌ها برای تجزیه مواد ارگانیکی استفاده می‌کند.فرایندهای مکانیکی از قبیل ریزریز کردن، آمیختن، کمپرس کردن پسماندها، فرایندهایاضافی هستند برای انتقال ضایعات غیرقابل‌شناسایی، اصلاح گرما یا انتقال توده، یاکاهش حجم ضایعات. هیچ‌کدام از این تکنولوژی‌ها علاجیبرای مشکل از بین بردن ضایعات پزشکی نیست. هر تکنولوژی مزایا و معایب خودش رادارد. امکانات باید مشخص کند که چه نوع تکنولوژی بی‌خطر سازی برای برآوردنیازهایشان از همه بهتر است، درحالی‌که اثرات بر روی محیط‌زیست را حداقل کند، امنیتشغلی را بالا ببرد و تعهد نسبت به‌سلامت عمومی داشته باشد. این منبع اطلاعات عمومیو کلی برای کمک به قانون‌گذاران، مدیران بیمارستان‌ها، مدیران تأسیسات، متخصصان مراقبت‌هایبهداشتی، مدافعان محیط‌زیست و اعضای جامعه برای رسیدن به اهداف خود در اختیار قرارمی‌دهد. تبدیل پسماندهایعفونی به غیر عفونی به‌وسیله بخار اشباع‌شده در دستگاه بی‌خطر سازی (استریلیزاسیون)گزینه‌ای برای استریل کردن پسماندهای بیولوژیکی- بهداشتی ویژه است که هم‌اکنون به‌طورگسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌کارگیری فن‌آوری استریل کردن در دستگاههای بی‌خطر سازی به‌عنوان جایگزین سوزاندن پسماندهای عفونی پدیده‌ای جدید نیست در واقعسال‌هاست که برای از بین بردن نمونه‌ها و محیط‌های کشت در آزمایشگاه‌های میکروب‌شناسیو مراکز پژوهش‌یار این روش استفاده می شود (1).

.......................

انواع زباله

1-2-2-1 زباله های شهری

 شاملدور ریز مواد غذایی، مواد جامدی مانند كارتن، شیشه، جعبه، پلاستیك، نخاله هایساختمانی و مواد حاصل از جاروب كردن خیابان ها و معابر هستند.

 2-2-2-1 زباله های صنعتی

پسماندهای صنعتی، مواد زائد ناشی از فعالیت‌هایصنعتی (کارخانه‌های رنگ‌سازی، چرم‌سازی، قوطی سازی و ...) هستند و معمولاً شاملفلزات، مواد پلاستیكی، مواد شیمیایی و بالاخره پسماندهای ویژه و پسماندهای خطرناكهستند. كه عمل جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفع آن‌ها ضوابط خاص و مقررات ویژه‌ای را بهخود اختصاص داده است.

3-2-2-1 زبالههای خطرناك

مواد زائدجامد یا مایعی هستند كه به علت غلظت ،كمیت، یا كیفیت فیزیكی، شیمیایی و میكروبی می توانند باعث بیماری و مرگ‌ومیر شوند.

بر اساستعریف آژانس حفاظت محیط‌زیست (Environmental Protection Agency: EPA) پسماندهای خطرناک به مواد زائد جامدی اطلاق می شود که بالقوهخطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت‌زمانی موجبات خطر را برای محیط‌زیست، فراهم میکنند. پسماندهای خطرناك معمولاً یكی از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش‌پذیریو سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زائد رادیواكتیو، پس‌مانده‌های شیمیایی،زایئات قابل اشتعال، زایئات بیولوژیكی و مواد منفجره دسته‌بندی می‌شوند. از منابععمده زایئات بیولوژیكی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند. پسماندهایبیمارستانی به دلیل آنكه حاوی زایئات پاتولوژیكی، مواد زائد رادیواكتیو، زایئاتدارویی، مواد زائد عفونی، مواد زائد شیمیایی و بعضاً ظروف مستعمل تحت‌فشار هستند، ازمنابع عمده، پسماند خطرناك در شهرها محسوب می‌شوند. تكنولوژی جمع‌آوری، دفع و یااحیای این مواد در مقایسه با پسماند شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانهموردتوجه قرار گیرد.

4-2-2-1 زبالههای بیمارستانی

 شاملزباله های معمولی، نسوج و بافت های زائد ؛ مواد زائد شیمیایی، عفونی، دارویی ورادیو اكتیو و ظروف و مسایل مستعمل است. زایدات مراكز درمانی و بهداشتی، كه بیشتردر بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و درمانگاه ها تولید می شوند، به علت آلوده بودن وهمچنین زیان های ناشی از عدم مدیریت بهداشتی، باعث ازدیاد و اشاعه انواع بیماریهای خطرناك و مسری شده و تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست است (3).

3-2-1 انواع پسماند

پسماند ها به پنج گروه تقسیم می شوند (2) :

1-3-2-1 پسماندهای عادی

به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به صورتمعمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید میشود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی (3).

2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)

به كلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی ازبیمارستان ها، مراكز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراكز مشابهگفته می شود. سایر پسماند های خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است (3).

3-3-2-1 پسماندهایویژه

به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل بالابودن حداقل یكی از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یااشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت های ویژه نیاز داشته باشند (3).

4-3-2-1 پسماندهای كشاورزی

به پسماند های ناشی از فعالیت های تولید ی دربخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولاتكشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف (3).

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی

بهكلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماند های پالایشگاهی صنایعگاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود، از قبیل براده ها، سریزهاو لجن های صنعتی (3).

...............................

.................

....

بخشی از منابع :

-عمرانـی ق. ، "مـدیریت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاهآزاد اسلامی، ص 23, 1384.

2- عبدلی م. ع . و جلیلی قاضی‌زاده م. ، "ارزیابیتوانـایی انطبـاق فناوری‌های نـو مـدیریت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاهشـهید بهشـتی،1386 .

3- پور خباز ح ر.، پور خباز ع ر. ، "سیستممدیریت دفع و مدیریت مواد جامد بیمارستانی"، وزارت کشور، 1390.

4- Pruss A., Giroult E., Rushbrook P.,"Safe management of wastes from health-care activities. " ,WHO,Geneva, 1999.

5- خیبر ز. ، مدیریت پسماندهای بیمارستانیشهرستان پلدختر، پروژه کارشناسی ارشد ، 1390.

6- محمدی بقایی د.، قلی زاده ش. ، "اصولمدیریت مواد زاید جامد مراکز درمانی و آزمایشگاهی پزشکی، نشر شهر آب "، 1379.

7- M. Askarian, and et al. "Results ofa hospital waste in private hospitals in fars province Iran", WasteManagement. Vol. 54, pp. 343-325, 2004.

8- فضیلی ا.، صالحی الف.، عبدلی م ع. ، جعفریح ر.، شیخ پور م. ، محیط شناسی، دانشگاه تهران ، 1389.

9- چفقانی م.، خدابخشی ل.، "گزیدهروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی"، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز.

10- Bazrafshan E., Mostafapour F.,"Survey of medical waste characterization and management in Iran: A casestudy of Sistan and baloochestan province, Iran". Waste management &Research, 2010.

11- ملكوتیانم. و یغماییان ك. ، "بررسی آگـاهی، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینهمدیریت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتیتو تحقیقـاتبهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی تهـران، 1382.

.....

...

.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مدیریت پسماندهای بیمارستانی ، بیمارستان امام خمینی ، شهرستان پلدختر ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 03:16 ب.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 7 ) 1 2 3 4 5 6 7
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic