بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران

شنبه 27 بهمن 1397 09:06 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-وضعیت-موجود-مدیریت-پسماند-شهرستان-گچساران-در-سال-95
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 258
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

پژوهشی کامل در حوزه بهداشت موضوعی جدید و تازه

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت.
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • بسیار مرتب و منظم

تعداد صفحات : 74

فرمت : قابل ویرایش word یا Docx

چكیده:

برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان کهگلویه و بویراحمد بامطالعه شهر گچساران مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 150 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر گچساران در سـال 1395 موردبررسی قـرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر گچساران 150 تن در روز می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 54750 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.


کلمات کلیدی: مـدیریت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................2

مقدمه .......................................................................................................................3

مدیریت پسماند شهری .....................................................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .....................................................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ............................................................................6

1-1-1 تولید ..............................................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش .....................................................................................6

1-1-3 جمع‌آوری .........................................................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل ..........................................................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت ...............................................................................................8

1-1-6 دفن نهائی .........................................................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان .....................................................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ....................................................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ............................................................................... 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ....................................................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ......................................................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .........................................................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن .............................................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ...................................19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .................................................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد .........................................................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ...................................................................................................23

1-7-3 بازچرخش ......................................................................................................24

1-7-4 بازیافت .........................................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...................................................24

1-8-1 پردازش در محل .............................................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن ..................................................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ..........................................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .................................................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ..............................................................................................26

1-8-6 سوزاندن ......................................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ................................................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ..............................................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی .............................................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ...................................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری .........................................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله .......................................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ................................................................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله.................................................................36

1-11 بیان مسئله......................................................................................................36

1-12 اهداف تحقیق ..................................................................................................38

1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)......................................................38

1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ....................................................38

1-12-3 اهداف كاربردی طرح ......................................................................................39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح .................................................................................39

1-13 پیشینه تحقیق ....................................................................................................39

فصل دوم روش کار ....................................................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه .............................................................................................. 43

2-2 روش کار .........................................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج .............................................................................................45

3-1 مدیریت پسماند ...................................................................................................46

3-2 منابع تولید پسماند ...............................................................................................46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی .....................................................47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ........................................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت ...........................................................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ............................................................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری .........................................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ..........................................................................................................55

4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55

4-3 پیشنهادات ............................................................................................................58

فصل پنجم منابع............................................................................................................60

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا .................................................. 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ..............................................12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .....................................14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد .................................................. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................ 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ............................................................... 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ............................................................................. 22

جدول 9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ........................................................................ 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ...............................................50

جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد............................................ 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ............................................... 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ....................................................... 57

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-3 ماشین حمل زباله در محل تخلیه پسماند ................................................................51

تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ................................................51

تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ..................................................52

تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ...................................................52

تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ..................................................................53

تصویر 6-3 محل دفع پسماندها .........................................................................................53

منابع:

1- عمرانـی ق. ، "مـدیریت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 23, 1384.

2- بهروز الف. ، "جهان‌بینی دینی و محیط‌زیست درآمدی بر نگـرش اسلام به طبیعت"، مجله محیط‌شناسی، ص 97-106, 1382.

3- زاهدین لباف م. ، "اجرای عدالت درباره محیط‌زیست بین‌المللی؛ حقوق و راه‌حل‌ها"، مجله حقوق، نشریه دفتر خدمات حقوق بین مللی جمهوری اسلامی ایران، ص 185-171, 1383.

4- A. Bagchi, "Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management. John Wiley and Sons, Inc. pp, 2004.

5- عبدلی م. ع . و جلیلی قاضی‌زاده م. ، "ارزیابی توانـایی انطبـاق فناوری‌های نـو مـدیریت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاه شـهید بهشـتی،1386 .

6- C. Ludwing, S. Hellweg, and S. Stucki, "Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York. pp 52-53, 2003.

7- ملكوتیان م. و یغماییان ك. ، "بررسی آگـاهی، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینه مدیریت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتیتو تحقیقـات بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی تهـران، 1382.

8. A.pruss and etal (who),safe management of wast from health care activities, 1995.

9- بهجت ح. ، مواد زائد جامد، مرکز کشوری مدیریت سلامت. 1384.

10- عمرانی ق. ، "مواد زائد جامد"، چاپ اول، جلد اول، زمستان، 1373.

11- عبدلی م. ، "سیستم مواد زائد شهری و روش‌های کنترل آن"، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد،1372.

12- عموئی، ع. ، تعیین نوع و مقدار مواد زائد جامد در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1380.

13- سعید نیا الف. ، مواد زائد شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد هفتم، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

14- عباسپور م. ، "مهندسی محیط‌زیست"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 918 تا ص 928، 1376.

15 - موسوی، ج. ، "بررسی منابع آنالیز کمی و کیفی پسماند"، 1383.

16- توکلی الف. ، "بررسی زباله‌های صنعتی و خانگی شهر اراک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ص 246، 1375.

17- مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه‌ریزی شهری. 1385.

18- پرورش ع. و همکاران، بررسی وضعیت جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد جامد استان اصفهان، مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده بهداشت). 1381.

19- ولوئی م. و همکاران، "بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله در شهر راور کرمان"، از مجموعه مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

20- شاه علی ع. ، "بررسی مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران"، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهر تهران، 1384.

21- نزولی م. و همکاران، "بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های دولتی همدان"، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده بهداشت)، 1388.

22- بذرافشان الف. و همکاران، " نرخ تولید زائدات بیمارستانی" ، از مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده بهداشت)، 1388.


23- VP. Gayathri, K. Pokhrel,"Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study." Waste Management. pp 592-599. 2005.

24- M. Maroosi,"Investigation on health care wastes quantity & quality and related management in Sabzevar. MS Thesis. Tehran University of medical science, pp102-116, 2007.

25- سعیدنیا الف. ، فضای سبز شهری. وزارت کشور. 1384.

26- مجله شهرداری‌ها، شماره 67 ، 1386.

27- H. Bahrami, "Investigation on health care wastes and Possibility of related management in Kerman.",MS Thesis Kerman University of medical science. pp 132-152, 2008.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: بررسی وضعیت پسماند شهرستان گچساران ، مدیریت پسماند ، شهرستان گچساران ،
آخرین ویرایش: شنبه 27 بهمن 1397 09:07 ب.ظ

 

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95

دوشنبه 22 بهمن 1397 06:04 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-وضعیت-موجود-مدیریت-پسماند-شهرستان-آبادان-در-سال-95
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 256
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95

کلمات کلیدی : مـدیریت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.
بسیار کامل همراه با فهرست مطالب فهرست جداول، نمودارها و تصاویر
بدون هیچ غلط املایی و غلط ویراستاری
رعایت نیم فاصله
چكیده :

برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر آبادان موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 170 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر آبادان در سـال 1395-96 موردبررسی قـرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر آبادان 170 تن در روز می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 61200 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.

بخشی از متن اصلی:

انواع مواد زائد جامد شهری

تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای انواع مواد زائد جامد شهری وجود دارد که در ذیل، مهم‌ترین تقسیم‌بندی ارائه‌شده است:

مواد غذایی زائد یا پسمانده‌های غذایی

این مواد شامل باقیمانده گوشت و یا استخوان حیوانات، میوه‌جات و سبزی‌ها است که در مراحل مختلف استفاده (جابجایی، آماده‌سازی، پخت‌وپز و خوردن غذا) حاصل می‌شوند. مهم‌ترین خاصیت این مواد تجزیه‌پذیر بودن آن‌هاست به‌طوری‌که در طی مدت نسبتاً کوتاهی خصوصاً در شرایط آب‌وهوای گرم، تجزیه‌شده و تولید بوی نامطبوعی می‌نمایند. منابع تولیدکننده این نوع از مواد زائد جامد، عموماً مناطق مسکونی، رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها، میدان‌های میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های مواد غذایی هستند.

آشغال

این مواد که عمدتاً در مناطق مسکونی و تجاری تولید می‌شوند به دودسته قابل اشتغال و غیرقابل اشتغال تقسیم‌بندی می‌شوند.مواد قابل اشتغال شامل کاغذ و مقوا، لاستیک، پلاستیک، چرم، منسوجات، چوب و مبلمان و اضافات باغبانی می‌باشد.مواد غیرقابل اشتغال نیز به انواع شیشه، قوطی‌های فلزی (قلع و آلومینیوم)، فلزات آهنی و خاکروبه اطلاق می‌شود.

کاغذهای موجود در زباله‌های شهری، عموماً شامل روزنامه، کتاب، مجله، کاغذهای چاپی، تبلیغاتی و تجاری، مکاتبات اداری، مقوا، کاغذهای بسته‌بندی و دستمال‌کاغذی می‌باشند.

خاکستر و مواد باقیمانده

این مواد شامل مواد باقیمانده از سوختن چوب، زغال یا زغال‌سنگ است که از برخی منازل مسکونی، مغازه‌ها، مؤسسات، صنایع و تأسیسات شهری حاصل می‌شوند. خاکستر و مواد باقیمانده معمولاً شامل مواد نرم پودری شکل، خاکستر، سرریز مواد نیم‌سوز شیشه، چینی و فلزات مختلف می‌باشند.

نخاله‌های ساختمانی

این مواد معمولاً از عملیاتی مانند تخریب ساختمان‌ها، تعمیر و یا ساختمان‌سازی حاصل‌شده و عموماً حاوی خاکروبه، سنگ، بتن و آجر، چوب، آهن، لوله، قطعات پلاستیکی (کلید، پریز و لوله‌های خرطومی) و سایر تجهیزات موردنیاز برای احداث ساختمان‌ها می‌باشد.

مواد زائد سرویس‌های عمومی شهری

این مواد شامل مواد زائد حاصل از جاروب کردن خیابان‌ها، حیوانات مرده و وسایل نقلیه اسقاطی می‌باشند.

مواد زائد تصفیه‌خانه‌ها

مواد زائد جامد و نیمه جامد حاصل از تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب اعم از شهری و صنعتیدر این دسته قرار می‌گیرد. خصوصاً این مواد بستگی به نوع فرآیند تصفیه دارد.

مواد زائد کشاورزی

مواد زائد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و موارد وابسته به آن مانند واحدهای تولید فرآورده‌های لبنی، کشتارگاه‌ها، چراگاه‌ها و ... را مواد زائد کشاورزی گویند.

مواد زائد خطرناک

مواد زائد شیمیایی، بیولوژیکی، قابل اشتغال، قابل‌انفجار و رادیواکتیو که می‌توانند به‌سرعت و یا در طی گذشت مواد زائد، خطرناک نامیده می‌شوند. زمان، باعث ایجاد خطراتی برای زندگی انسان، حیوان و یا گیاه شوند.

در شهرهایی که تجزیه فیزیکی مواد انجام‌شده است اجزاء تشکیل‌دهنده مواد زائد جامد شهری به 6 دسته تقسیم‌شده‌اند:

کاغذ، کارتن و مقوا
نایلون و پلاستیک
فلزات
شیشه
مواد فسادپذیر
مواد متفرقه و غیره
شناخت منابع و نوع مواد زائد جامد، ترکیبات و نوع تولید و نرخ تولید این مواد، در طراحی و عملکرد عناصر موظف مدیریت مواد زائد جامد ضروری است (15).

...................

............

.......

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95

منابع:

1- عمرانـی ق. ، "مـدیریت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 23, 1384.

2- بهروز الف. ، "جهان‌بینی دینی و محیط‌زیست درآمدی بر نگـرش اسلام به طبیعت"، مجله محیط‌شناسی، ص 97-106, 1382.

3- زاهدین لباف م. ، "اجرای عدالت درباره محیط‌زیست بین‌المللی؛ حقوق و راه‌حل‌ها"، مجله حقوق، نشریه دفتر خدمات حقوق بین مللی جمهوری اسلامی ایران، ص 185-171, 1383.

4- A. Bagchi, "Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management. John Wiley and Sons, Inc. pp, 2004.

5- عبدلی م. ع . و جلیلی قاضی‌زاده م. ، "ارزیابی توانـایی انطبـاق فناوری‌های نـو مـدیریت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاه شـهید بهشـتی،1386 .

6- C. Ludwing, S. Hellweg, and S. Stucki, "Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York. pp 52-53, 2003.

7- ملكوتیان م. و یغماییان ك. ، "بررسی آگـاهی، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینه مدیریت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتیتو تحقیقـات بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی تهـران، 1382.

8. A.pruss and etal (who),safe management of wast from health care activities, 1995.

9- بهجت ح. ، مواد زائد جامد، مرکز کشوری مدیریت سلامت. 1384.

10- عمرانی ق. ، "مواد زائد جامد"، چاپ اول، جلد اول، زمستان، 1373.

11- عبدلی م. ، "سیستم مواد زائد شهری و روش‌های کنترل آن"، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد،1372.

12- عموئی، ع. ، تعیین نوع و مقدار مواد زائد جامد در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1380.

13- سعید نیا الف. ، مواد زائد شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد هفتم، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

14- عباسپور م. ، "مهندسی محیط‌زیست"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 918 تا ص 928، 1376.

15 - موسوی، ج. ، "بررسی منابع آنالیز کمی و کیفی پسماند"، 1383.

16- توکلی الف. ، "بررسی زباله‌های صنعتی و خانگی شهر اراک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ص 246، 1375.

17- مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه‌ریزی شهری. 1385.

18- پرورش ع. و همکاران، بررسی وضعیت جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد جامد استان اصفهان، مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده بهداشت). 1381.

19- ولوئی م. و همکاران، "بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله در شهر راور کرمان"، از مجموعه مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

20- شاه علی ع. ، "بررسی مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران"، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهر تهران، 1384.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مـدیریت پسماند ، توسـعه شهری ، اثرات زیست‌محیطی ، مواد زائد شهری ، زباله تولیدی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 06:09 ب.ظ

 

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

دوشنبه 22 بهمن 1397 05:55 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-وضعیت-موجود-مدیریت-پسماند-شهرستان-گچساران-در-سال-95
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 258
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

پژوهشی کامل در حوزه بهداشت موضوعی جدید و تازه

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت.
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • بسیار مرتب و منظم

تعداد صفحات : 74

فرمت : قابل ویرایش word یا Docx

چكیده:

برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان کهگلویه و بویراحمد بامطالعه شهر گچساران مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 150 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر گچساران در سـال 1395 موردبررسی قـرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر گچساران 150 تن در روز می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 54750 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.


کلمات کلیدی: مـدیریت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................2

مقدمه .......................................................................................................................3

مدیریت پسماند شهری .....................................................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .....................................................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ............................................................................6

1-1-1 تولید ..............................................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش .....................................................................................6

1-1-3 جمع‌آوری .........................................................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل ..........................................................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت ...............................................................................................8

1-1-6 دفن نهائی .........................................................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان .....................................................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ....................................................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ............................................................................... 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ....................................................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ......................................................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .........................................................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن .............................................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ...................................19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .................................................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد .........................................................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ...................................................................................................23

1-7-3 بازچرخش ......................................................................................................24

1-7-4 بازیافت .........................................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...................................................24

1-8-1 پردازش در محل .............................................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن ..................................................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ..........................................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .................................................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ..............................................................................................26

1-8-6 سوزاندن ......................................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ................................................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ..............................................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی .............................................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ...................................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری .........................................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله .......................................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ................................................................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله.................................................................36

1-11 بیان مسئله......................................................................................................36

1-12 اهداف تحقیق ..................................................................................................38

1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)......................................................38

1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ....................................................38

1-12-3 اهداف كاربردی طرح ......................................................................................39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح .................................................................................39

1-13 پیشینه تحقیق ....................................................................................................39

فصل دوم روش کار ....................................................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه .............................................................................................. 43

2-2 روش کار .........................................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج .............................................................................................45

3-1 مدیریت پسماند ...................................................................................................46

3-2 منابع تولید پسماند ...............................................................................................46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی .....................................................47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ........................................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت ...........................................................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ............................................................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری .........................................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ..........................................................................................................55

4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55

4-3 پیشنهادات ............................................................................................................58

فصل پنجم منابع............................................................................................................60

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا .................................................. 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ..............................................12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .....................................14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد .................................................. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................ 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ............................................................... 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ............................................................................. 22

جدول 9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ........................................................................ 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ...............................................50

جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد............................................ 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ............................................... 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ....................................................... 57

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-3 ماشین حمل زباله در محل تخلیه پسماند ................................................................51

تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ................................................51

تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ..................................................52

تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ...................................................52

تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ..................................................................53

تصویر 6-3 محل دفع پسماندها .........................................................................................53

منابع:

1- عمرانـی ق. ، "مـدیریت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 23, 1384.

2- بهروز الف. ، "جهان‌بینی دینی و محیط‌زیست درآمدی بر نگـرش اسلام به طبیعت"، مجله محیط‌شناسی، ص 97-106, 1382.

3- زاهدین لباف م. ، "اجرای عدالت درباره محیط‌زیست بین‌المللی؛ حقوق و راه‌حل‌ها"، مجله حقوق، نشریه دفتر خدمات حقوق بین مللی جمهوری اسلامی ایران، ص 185-171, 1383.

4- A. Bagchi, "Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management. John Wiley and Sons, Inc. pp, 2004.

5- عبدلی م. ع . و جلیلی قاضی‌زاده م. ، "ارزیابی توانـایی انطبـاق فناوری‌های نـو مـدیریت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاه شـهید بهشـتی،1386 .

6- C. Ludwing, S. Hellweg, and S. Stucki, "Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York. pp 52-53, 2003.

7- ملكوتیان م. و یغماییان ك. ، "بررسی آگـاهی، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینه مدیریت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتیتو تحقیقـات بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی تهـران، 1382.

8. A.pruss and etal (who),safe management of wast from health care activities, 1995.

9- بهجت ح. ، مواد زائد جامد، مرکز کشوری مدیریت سلامت. 1384.

10- عمرانی ق. ، "مواد زائد جامد"، چاپ اول، جلد اول، زمستان، 1373.

11- عبدلی م. ، "سیستم مواد زائد شهری و روش‌های کنترل آن"، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد،1372.

12- عموئی، ع. ، تعیین نوع و مقدار مواد زائد جامد در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1380.

13- سعید نیا الف. ، مواد زائد شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد هفتم، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

14- عباسپور م. ، "مهندسی محیط‌زیست"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 918 تا ص 928، 1376.

15 - موسوی، ج. ، "بررسی منابع آنالیز کمی و کیفی پسماند"، 1383.

16- توکلی الف. ، "بررسی زباله‌های صنعتی و خانگی شهر اراک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ص 246، 1375.

17- مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه‌ریزی شهری. 1385.

18- پرورش ع. و همکاران، بررسی وضعیت جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد جامد استان اصفهان، مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده بهداشت). 1381.

19- ولوئی م. و همکاران، "بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله در شهر راور کرمان"، از مجموعه مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

20- شاه علی ع. ، "بررسی مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران"، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهر تهران، 1384.

21- نزولی م. و همکاران، "بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های دولتی همدان"، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده بهداشت)، 1388.

22- بذرافشان الف. و همکاران، " نرخ تولید زائدات بیمارستانی" ، از مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده بهداشت)، 1388.


23- VP. Gayathri, K. Pokhrel,"Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study." Waste Management. pp 592-599. 2005.

24- M. Maroosi,"Investigation on health care wastes quantity & quality and related management in Sabzevar. MS Thesis. Tehran University of medical science, pp102-116, 2007.

25- سعیدنیا الف. ، فضای سبز شهری. وزارت کشور. 1384.

26- مجله شهرداری‌ها، شماره 67 ، 1386.

27- H. Bahrami, "Investigation on health care wastes and Possibility of related management in Kerman.",MS Thesis Kerman University of medical science. pp 132-152, 2008.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: بررسی ، وضعیت موجود ، مدیریت پسماند ، شهرستان گچساران ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 05:58 ب.ظ

 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

دوشنبه 22 بهمن 1397 04:55 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-رضایت-زناشویی-در-بین-دانشجویان-متاهل-دانشگاه-پیام-نور-مرکز-اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 395
قیمت: 40000 تومان

بخشی از متن:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

تعداد صفحات : 72

فرمت : word

تمامی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش ضمیمه شده است.

چكیده :

در این تحقیق با تأكید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفكر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های كاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی كه بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود كه بررسی کنیم آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه ای وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد كه بین مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین سایر مولفه ها هوش هیجانی و رضایت زناشویی ارتباط خاصی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :

هوش هیجانی

رضایت زناشویی

دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ..................................................................................................................... 1

فصل اول: كلیات تحقیق ................................................................................................ 2

1-1 مقدمه ............................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله .......................................................................................................... 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ......................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق ....................................................................................................... 7

1-5 سوالات تحقیق ...................................................................................................... 7

1-6 فرضیه ها............................................................................................................ 8

1-6-1 فرضیه های اصلی............................................................................................... 8

1-6-2 متغیرهای تحقیق ................................................................................................. 8

1-7 تعاریف نظری........................................................................................................ 8

1-8 تعاریف عملیاتی ..................................................................................................... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................................................ 10

2-1 مقدمه ................................................................................................................ 11

2-2 تعریف هوش ........................................................................................................ 11

2-3 هیجان و هوش هیجانی ............................................................................................. 12

2-3-1 رابطه هیجان با تفكر ............................................................................................ 13

2-3-2 تاریخچه هوش هیجانی .......................................................................................... 13

2-3-3 هوش هیجانی چیست؟............................................................................................ 14

2-3-3-1 آگاهی از هیجان های خود ................................................................................... 15

2-3-3-2 بیان هیجان ها.................................................................................................. 15

2-3-3-3 آگاهی از هیجان های دیگران ............................................................................... 16

2-3-3-4 مدیریت هیجان ها.............................................................................................. 16

2-3-4 نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی .................................................................. 16

2-3-4-1 تئوری هوش هیجانی گلمن ................................................................................... 18

2-3-4-2 تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون .................................................................... 18

2-3-5 شناسایی حالت های هیجانی ..................................................................................... 22

2-3-5-1 شناسایی حالت های هیجانی خود............................................................................. 23

2-4 رضایت زناشویی .................................................................................................... 24

2-4-1 بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ................................................................... 25

2-5 رضایت زناشویی و هوش هیجانی ................................................................................. 29

2-5-1 هوش عاطفی و نقش آن در تحكیم پیوند زناشویی ............................................................. 30

2-6 تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ................................................ 32

فصل سوم: روش تحقیق.................................................................................................... 34

3-1 مقدمه .................................................................................................................. 35

3-2 روش تحقیق .......................................................................................................... 35

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................. 35

3-4 ابزار تحقیق .......................................................................................................... 35

3-4-1 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) ................................................................. 36

3-4-1-1 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن...................................................................... 36

3-4-1-2 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن..................................................................... 36

3-4-1-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) ........................................................................... 37

3-4-2 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ............................................................................... 39

3-4-2-1 پایایی پرسش نامه انریچ........................................................................................ 40

3-4-2-2 روایی پرسش نامه انریچ....................................................................................... 40

3-4-2-3 شیوه نمره گذاری پرسش نامه انریچ.......................................................................... 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................................... 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 43

4-1 مقدمه ................................................................................................................... 44

4-2 بخش اول ) توصیف داده ها.......................................................................................... 44

4-2-1 توصیف نمرات رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی........................................................ 45

4-3 بخش دوم ) بررسی و آزمون فرضیه ها.......................................................................... 48

4-3-1 بررسی فرضیه تحقیق ............................................................................................ 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................... 52

5-1 مقدمه ................................................................................................................. 53

5-2 نتیجه گیری .......................................................................................................... 56

5-3 پیشنهادات ........................................................................................................... 57

5-4 محدودیت های تحقیق ............................................................................................. 57

فهرست منابع ............................................................................................................. 59


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی طبقه بندی شده مورد بررسی ........................44

جدول 4-2 شاخص های آماری رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی......................................45

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمرات مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) ............. 46

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمرات مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی)............... 46

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمرات سازگاری (از مولفه های هوش هیجانی)............................... 47

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمرات کنترل استرس (از مولفه های هوش هیجانی)......................... 47

جدول 4-7 توزیع فراوانی نمرات خلق عمومی (از مولفه های هوش هیجانی)...........................47

جدول 4-8 شاخص های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی نمونه مورد بررسی.............................48

جدول 4-9 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های درون فردی...........................49

جدول 4-10 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های میان فردی..........................49

جدول 4-11 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و سازگاری............................................50

جدول 4-12 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و کنترل استرس ......................................50

جدول 4-13 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و خلق عمومی........................................51

مقدمه :

روانشناسان درصدد شناسایی عواملی هستند كه با استفاده از آن ها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد. یكی از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است كه در این زمینه رویكردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است. دیدگاه های سنتی هوشبهر تصوری محدود از استعدادهای انسان داشتند و برای هوش فرد، محدودیت قائل شده و آن را ارثی، نسبتاً ثابت و نیز قابل تغییر می دانستند. گذشت زمان و تجربه‌های علمی ثابت كرد كه بسیاری از افراد كه در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوش ربته بالایی را كسب می كنند، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحران های روزمره كفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارت های لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمین كننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظریه هوش چند عاملی خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملی منفرد و تغییرناپذیر فراتر رفته و تصویر غنی تر و گسترده تری از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردی به عنوان كلیه خودشناسی و هوش بین فردی به معنای توانایی درك افراد دیگر، الگویی دقیق و واقعی برای استفاده ثمربخش در طول زندگی معرفی نمود.

گرچه در توصیف گاردنر از هوش فردی، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر می رسید كه هنوز به عواطف و هیجانات آن گونه كه متناسب با نقش پیچیده آن ها در زندگی انسان باشد، پرداخته نشده است. جان مایر و پیتر سالووری در سال 1989، به این روال كه چه چیزهایی موجب كسب موفقیت افراد در زندگی می شود. اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار در مقالات آموزشی خود این گونه معرفی نمودند. هوش هیجانی توانایی است كه امكان درك احساسات و هیجان های خود و دیگران را به فرد می دهد تا با استفاده از این قابلیت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدایت كند.

توجه :

پرسشنامه های به کار رفته در این پژوهش ضمیمه محصول شده است.


لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پایان نامه ، هوش هیجانی ، رضایت زناشویی ، دانشجویان متاهل ، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 05:00 ب.ظ

 

نحوه تایید درخواست لینک وب شما یا قرار دادن آدرس سایت شما در وب ما

شنبه 15 دی 1397 07:49 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
نحوه تایید درخواست لینک ارجاع به وب شما

برای اینکه لینک وبلاگ یا وبسایت شما در سایت ما قرار گیرد یا درخواست لینک شدن شما تایید شود لازم است که :
1- ابتدا وب ما را با نام بهترین فروشگاه ایران در یکی از قسمت های، پیوندهای روزانه یا لینکدانی یا لینکستان یا پیوندهای سایت خود قرار دهید.
2- درخواست بک لینک شدن سایت خود را بفرستید. در درخواست آدرس صفحه ای که میخواهید در سایت ما قرار گیرد به همراه عنوان مورد نظر ارسال کنید.
3- به جای مرحله 2 می توانید در قسمت نظرات سایت خبر لینک شدن سایت ما را بدهید و آدرس و عنوان صفحه ای که میخواهید در وبلاگ ما قرار گیرد را ارسال نمایید تا در اسرع وقت اقدام به لینک وب شما شود.

با تشکر از بازدید کننده و همکاران محترم

آخرین ویرایش: شنبه 15 دی 1397 08:02 ب.ظ

 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

شنبه 15 دی 1397 07:44 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی-و-سبک-های-حل-مسأله-با-پرخاشگری-در-دانش-آموزان-دختر-و-پسر
پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1061
قیمت: 26000 تومان

بخشی از متن:
عنوان :
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت مساله
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
پرسش های پژوهش
متغیر های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه های اصلی پژوهش
شخصیت
سبک های حل مسأله
پرخاشگری
جمع بندی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پرخاشگری
عوامل مؤثر بر پرخاشگری
نظریه های مربوط به پرخاشگری
نظریه فروید درباره پرخاشگری
نظریه اتیولوژیک لورنز درباره پرخاشگری
نظریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری
صورت بندی شناختی رفتاری از پرخاشگری
جنسیت و پرخاشگری
حل مسأله
مؤلفه های حل مسأله
سبک های حل مسأله
شخصیت
نظریه های زیستی شخصیت
نظریه خلق و خو
نظریه صفات
نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت
مطالعات پیرامون ارتباط سبک حل مسأله و پرخاشگری
مطالعات پیرامون ارتباط شخصیت و پرخاشگری
جمع بندی
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
پرسشنامه شخصیتی نئو
روش نمره گذاری
پایایی و روایی
پرسشنامه سبک حل مسأله
روش نمره گذاری
روایی و پایایی
پرسشنامه پرخاشگری
روش نمره گذاری
روایی و پایایی
روش اجرای پرسشنامه ها
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه
گزارش توصیفی متغیر ها
یافته های استنباطی
آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون سؤالات پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصهطرحپژوهشویافتهها
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
منابع فارسی
منابع لاتین

قسمتی از متن :
پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله و نقش این عوامل در پش بینی پرخاشگری انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۵۲ نفر(۱۹۶ پسر و ۱۵۶ دختر) از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان مدارس دولتی شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید و پرسشنامه های شخصیتی نئو، سبک حل مسأله و پرخاشگری باس و پری اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی بین متغیرها، رگرسیون چند متغیره و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از میان ویژگی های شخصیتی، برون گرایی به جز با پرخاشگری جسمانی با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنادار، توافق پذیری و باوجدان بودن با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنادار و انعطاف پذیری فقط با خصومت، رابطه منفی معنادار دارد و روان رنجورخویی با انواع پرخاشگری رابطه مثبت معنادار دارد. از میان سبک های حل مسأله ، درماندگی و مهارگری با همه انواع پرخاشگری رابطه مثبت معنادار و سبک خلاقانه و اعتماد با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنادار دارد و سبک گرایش فقط با خصومت و نمره کل رابطه منفی معنادار دارد و سبک اجتناب با هیچ یک از انواع پرخاشگری رابطه معنادار ندارد.
علاوه بر آن، نتایج حاصل از آزمون t، تفاوت معناداری را بین دو جنس در انواع پرخاشگری نشان نداد. در ویژگی های شخصیتی، فقط در توافق پذیری و در سبک های حل مسأله سازنده، در دو سبک خلاقانه و گرایش و در سبک های حل مسأله غیرسازنده، در سبک درماندگی تفاوت بین دو جنس مشاهده شد. در نهایت، از میان ویژگی های شخصیتی، روان رنجورخویی و از میان سبک های حل مسأله ، درماندگی، بهترین و قوی ترین پیش بینی کننده پرخاشگری بودند.

تعداد صفحات :
۱۳۰ صفحه

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: پرخاشگری در دانش آموزان ، سبک های حل مسأله ، ویژگی های شخصیتی ،
آخرین ویرایش: شنبه 15 دی 1397 07:45 ب.ظ

 

طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

یکشنبه 22 مهر 1397 02:29 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

طراحی-و-ساخت-دستگاه-ثبت-كننده-سیگنال-الكترومایوگرام-دو-كاناله-و-مدلسازی-فعالیت-ایزومتریك-ساعدطراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دوكاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعدفرمت : docتعداد صفحات : 63چكیدههدف از این پروژه ساخت آمپلی فایر دوكاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد و به دست آوردنرابطه كیفی بین نیروی...دانلود فایل

طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

فرمت : doc
تعداد صفحات : 63

چكیده

هدف از این پروژه ساخت آمپلی فایر دو كاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد و به دست آوردن رابطه كیفی بین نیروی وارد بر كف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در آنهاست.

سیگنال EMG دو عضله به وسیله كارت صوتی به كامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه كردن وزنه هادر كف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق آنها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می آوریم.

در بخش مدل سازی پس از ساده سازی به مدل سازی ماهیچه دو سر بازو می رسیم كه برای ثبت پاسخ ان از سنسوری كه خودمان طراحی كردیم استفاده می كنیم و پاسخ این سنسور را هم با كارت صوتی به كامپیوتر می دهیم.

واژگان کلیدی : MATLAB، پردازش داده ها، سنسور، آمپلی فایر.
پایان نامه مهندسی پزشکی
رشته مهندسی پزشکی

برچسب ها: ایزومتریك ساعد ، طراحی و ساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله ، الكترومایوگرام دو كاناله ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مهر 1397 02:26 ق.ظ

 

شرکت های خصوصی حسابداری و اساسنامه آنها 68 صفحه

چهارشنبه 18 مهر 1397 02:25 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 


شرکت های خصوصی حسابداری و اساسنامه آنها

شرکت-های-خصوصی-حسابداری-و-اساسنامه-آنهاشرکت های خصوصی حسابداری و اساسنامه آنها 68 صفحه اییدانلود فایل

شرکت های خصوصی حسابداری و اساسنامه آنها 68 صفحه ایی

1-1- تعاریف حسابداری

در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی  ترازنامه صورت سود و زیان  صورت سرمایه  صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان  برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

4- اصل انشاء 


منابع

1.ایمانی، حمیدرضا ؛ 1385؛ بررسی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها درعرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران ؛ ماهنامه بورس.

2.  مجتهدزاده، ویدا ؛ جهانخانی، علی؛ 1374؛ ارزشگذاری شركتها ؛ فصلنامه تحقیقات مالی.

3.Angelo.L.D, 1990 , Equity Valuation and Corporate Control , The Accounting Review, P100.

 


محتوای فایل دانلودی

word||pdf

راهنمای استفاده

پایانامه بررسی شرکت های خصوصی حسابداری و اساسنامه آنها 68 صفحه ایی-این پایانامه ها به صورت کامل ویراستاری شده و دارای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی و ارایه می باشد.


آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 مهر 1397 02:59 ق.ظ

 

امنیت فیزیكی در مراكز حساس IT

چهارشنبه 18 مهر 1397 02:16 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

امنیت فیزیكی در مراكز حساس IT

امنیت فیزیكی در مراكز حساس IT

امنیت-فیزیكی-در-مراكز-حساس-itامنیت فیزیكی در مراكز حساس IT-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشددانلود فایل

امنیت فیزیكی در مراكز حساس IT

اشاره : 
برقراری امنیت فیزیكی، یعنی كنترل تردد و دسترسی افراد به تأسیسات و مناطق خاص، نقش حساسی را در نیل به اهداف یك مركز داده ایفا می‌نماید. امروزه به‌كارگیری فناوری‌های جدید مانند تعیین هویت با استفاده از ویژگی‌های بیومتریك و مدیریت از راه دور امنیت اطلاعات، در گستره وسیعی به كمك فعالان حوزه امنیت آمده است كه نتیجه آن، كنار گذاشتن روش‌های سنتی (كارت و نگهبان) توسط سیستم‌های امنیتی مدرن در داخل و اطراف مراكز داده است. در این راه و پیش از صرف سرمایه و خرید تجهیزات، مدیران IT باید با تشخیص و تخمین صحیح نیازهای امنیتی سازمان خود، مناسب‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش حفاظتی را انتخاب نمایند. این مقاله به صورت اجمالی اصول تشخیص هویت افراد‌ (Personnel Identification) و روش‌های اجرایی آن، عناصر اصلی و شیوه‌های رایج در بحث سیستم‌های امنیتی را بررسی می‌نماید.

نیروی انسانی؛ ریسكی كه باید مدیریت شود
زمانی كه از امنیت یك مركز داده صحبت می‌كنیم، اولین چیزی كه به ذهن خطور می‌كند، حفاظت در برابر خرابكاری، جاسوسی و دزدی اطلاعات خواهد بود. نیاز به محافظت در برابر اخلال‌گران و جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های عمدی نیز امری بدیهی به حساب می‌آید. با این‌حال خطراتی كه از جانب فعالیت‌های روزمره كاركنان و كارمندان متوجه یك مركز داده می‌شود، مخاطرات و آسیب‌های عموماً پنهانی هستند كه اغلب تأسیسات اطلاعاتی به طور دائم با آن روبه‌رو هستند.
كاركنان جزو لاینفك یك مركز داده به حساب می‌آیند. به طوری كه مطالعات نشان می‌دهند، شصت درصد از مواردی كه منجر به از كار افتادن یك مركز داده می‌شود به علت اشتباهات فردی، استفاده نادرست از ابزار و تجهیزات، عدم الصاق برچسب و نصب نوشته‌های راهنما، سقوط اشیا، اشتباه در تایپ فرامین و دیگر موارد پیش‌بینی نشده كوچك و بزرگ اتفاق می‌افتند
از آنجایی كه حضور كاركنان همواره همراه با اشتباهات اجتناب‌ناپذیر انسانی است، كنترل و ایجاد محدودیت در تردد كاركنان به مناطق حساس، یكی از نكات كلیدی در مقوله مدیریت ریسك است. این مطلب حتی در زمانی كه احتمال حركات و فعالیت‌های مشكوك ضعیف به نظر می‌رسد نیز به قوت خود باقی است.


برچسب ها: امنیت فیزیكی در مراكز حساس IT ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 مهر 1397 02:15 ق.ظ

 

برنامه اکسل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک بر اساس متغیر غلظت آلاینده

شنبه 14 مهر 1397 09:49 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

برنامه اکسل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک بر اساس متغیر غلظت آلاینده

برنامه اکسل  آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک بر اساس متغیر غلظت آلاینده

برنامه-اکسل-آموزشی-و-محاسباتی-سینتیکها-ایزوترم-ها-و-ترمودینامیک-بر-اساس-متغیر-غلظت-آلایندهاین فایل حاوی فایلهای اکسل ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین، سینتیکهای درجه اول و دوم کاذب و الوویچ و ترمودینامیک جذب می باشددانلود فایل


شرح فایل

فایل زیر به منظور محاسبه ی پارامترهای سینتیکی (سینتیک درجه اول کاذب،  دوم کاذب و الوویچ) و ایزوترمی (ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت آلاینده) و ترمودینامیکی فرایند جذب سطحی برای محققینی که آشنایی کاملی با برنامه ی اکسل و همچنین این مدلها ندارند، آماده شده است.
کار کردن با این برنامه بسیار ساده بوده و هر شخصی با هر سطح اطلاعاتی از اکسل می تواند از آن استفاده نماید.
تمام نمودارهای خطی (8 نمودار) و تمام پارامترهای مهم به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ محاسبه ای، در اختیار شما قرار میگیرد. 
 کافیست داده های آزمایشگاهی خود را در سلول ها و محل های مشخص شده، قرار دهید تا محاسبات شما به طور کامل انجام شده و نمودار شما رسم گردد و معادله ی خط شما نیز بر روی نمودار مشخص شود. فقط کافیست شما اعدادی که در داخل هر شیت توضیح داده شده را جایگزین نمایید. با استفاده از این فایلها، نحوه ی به دست آوردن پارامترها را نیز فرا خواهید گرفت، چرا که می توانید معادلات و فرمولهای موجود در فایلها را نیز مشاهده کنید و مسیر محاسبات را نیز متوجه شوید. هر کدام از برنامه های اکسل، یک برگه ی آموزش و راهنمایی نیز دارد که توضیحات بسیار کامل و مفیدی را ارائه داده است. توجه نمایید که فایلهای مربوط به ایزوترم، برای شرایطی طراحی شده است که شما در هنگام آزمایشات ایزوترمی، غلظت آلاینده را متغیر گرفته باشید و دوز جاذب را ثابت در نظر گرفته باشید. 
نحوه ی صحیح انجام آزمایشات جذب سطحی، تاثیر بسار مهمی بر صحت پارامترهای شما دارد (فایل آموزش روشهای صحیح این آزمایشات نیز در سایت موجود می باشد که پیشنهاد میشود قبل از انجام آزمایشات آن را مطالعه نمایید)
دانلود فایل


آخرین ویرایش: شنبه 14 مهر 1397 09:48 ب.ظ

 

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

سه شنبه 10 مهر 1397 01:09 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی-ارتباط-بین-رضایت-زناشویی-و-هوش-همسرانپایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران در 130 صفحه قابل ویرایش و جابجایی همراه با رفرنس دهی و پاورقی استاندارد به همراه پرسشنامه های مربوطهدانلود فایل

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات : 130 صفحه
فرمت : word , doc
قابل ویرایش و جابجایی دارد
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
به همراه پرسشنامه های مربوطه
بخشی از متن :
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیش رونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ،در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هردو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی : رضایت زناشویی، هوش همسران.
مقدمه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشکینی، 1359 ، ص182).
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باکوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر )را احراز نماید. ادارة زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند،خانواده متعادل،یکی از آرمانهای تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است (شرفی ،1377،ص 14).
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یکی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادکی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد که انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می‌آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری می‌کند . در مرحلة بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار می‌گبرند وبه این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کارکردن و جز خود کسی را ندیدن ، تا حدی خارج می‌شوند ، عواطف و ویژگیهای روحی آنها با قرار گرفتن در محدودة این پیوند صیقل می‌خورد و جز خود ، دغدغة کس دیگری نیز در درون آنها بوجود می‌آید . این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می‌آید . بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تأمین می‌شود : نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف ، نیاز به محبت ، عاطفه ، نیاز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی‌اعتنایی به اصول ضروری و ارزشهای آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان ) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن ) منتهی گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع یک جامعة صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است (انصاریان ، 1377 ، ص 3 ) .
در جامعة ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آن‌چنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است . لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاسهای آموزشی ویژه ، با مطالعه کتابهای مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهیهای لازم را کسب کنند . با این گونه آموزشهای اولیه می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران می‌کند و برای فرزندان محنت و رنج پدید می‌آورد . سرنوشت کودک تیره می‌شود و او از هر یتیمی ، یتیم تر می‌شود . امکان اینکه زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند ، بسیار کم است . خلاصه آنکه کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش می‌کنند باید شک کرد (قائمی ، 1368 ، ص 254 ) .
از نگاه نافذ امام علی (ع) مؤمن کسی است که علیرغم قلبی غمگین ، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی ، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود . باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، رویاند (شرفی ، 1377 ، ص 108 ) .
................
........
..
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو 7
جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123
جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان 123
جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124
جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125
جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان 126
جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127
جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128
جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان 128فهرست نمودارها
عنوان صفحه 
نمودار 1-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان 124
نمودار 2-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125
نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان 126

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش 4
2- هدفهای پژوهش 4
3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن 5
4- سؤالهای پژوهش 5
5- فرضیه‎های پژوهش 6
6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها 6
خلاصه 8
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت 10 
تعریف رضایتمندی زناشویی 11
ازدواج 12
تعریف ازدواج 12
فوائد ازدواج 13
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی 14
افکار مسموم 17
بهداشت روانی 17
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان 20
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق 20
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین 20
طرز تفکر وعقاید وتمایلات 21
طرز تلقی ونگرشها 22
عقاید مذهبی 23
اختلافات طبقاتی 23
میزان تحصیلات 24
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی 24
تولد فرزند 25
تعداد فرزندان 26
اخلاق 26
دخالت اطرافیان وبستگان 27
تفاوت سنی بین زن وشوهر 27
رابطه با اولیا 28
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد 29
وجوهی از اختلافات زناشویی 31
نیازهای احساسی زن ومرد 31
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود 32
نیاز اساسی ازدواج موفق 33
نقش زن در زندگی امروز 35
زن در نقش همسری 35
موقعیت زن در اسلام 36
ازدواج از نظر اسلام 37
سختگیری در مسئله ازدواج 38
اهداف والای ازدواج در اسلام 38
معیارهای انتخاب همسر 40
خواستگاری 42
مهریه 42
جهیزیه 43
عقد وعروسی 44
حقوق زن وشوهر 45
رفتار 46
گفتار 46
هدف زندگی ازدید قرآن 46
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم 47
خانواده 48
تیپهای خانواده 49
خانواده متزلزل . 50
خانواده متعادل 50
خانواده متکامل 50
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر 51
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر 52
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها 53
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم 53
طلاق 54
خانواده گسسته 56
اختلافات خانوادگی 56
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه 57
انواع عوارض بعد از طلاق 58
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق 59
هوش 60
تعریف هوش 60
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی 63
هوش عملی وهوش نظری 64
هوش واستعدادهای دیگر 65
ماهیت عامل g 67
تست هوش چیست 67
بهره هوشی (هوشبهر )چیست 67
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی 69
ماهیت هوش 70
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید 71
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی 72
عوامل موثر در رشد هوش 72
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش 73
1- وراثت وهوش 73
2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش 75 
3- هوش چگونه به ارث میرسد 75
4- محیط وهوش 75
5- نقش زمان در تشکیل هوش 76
6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش 77 
آزمون استانداردشده هوش 78 
آزمونهای هوش 80
آزمونهای گروهی 81 
آزمونهای فردی هوش 82
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش 83
نظریه‎های معاصر هوش 84
الف: نظریه‎های عاملی هوش 85 
نظریه دوعاملی اسپیرمن 86
نظریه سلسله مراتبی 87 
نظریه چند عاملی ترستون 88
نظریه سه بعدی گیلفورد 89 
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال 90
نظریه دوسطحی جنسن 91
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش 92
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش 93
نظریه بازنمایی برونر 95
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور 95
خلاصه 107
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه 114
1-1- جامعه مورد بررسی 114 
2-1 روش نمونه گیری 115
3-1 نمونه منتخب 115
2-ابزار وروش اجرای پژوهش 115
1-1 ابزار پژوهش 115
2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH 115
3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 119
4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
6-2 روش اجرای پژوهش 121 
3-طرح پژوهش وروشهای آماری 121
1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121
1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121
خلاصه 122
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی 
1-یافته‎های توصیفی 123
2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126
خلاصه 128
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130
2-تفسیر نهایی 131
3-محدودیتهای پژوهش 137
4-پیشنهادات 138
منابع 139
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان 142
جدول داده های خام زنان 143
فهرست جدولها 
فهرست نمودارها

دانلود فایل
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 مهر 1397 01:15 ق.ظ

 

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

سه شنبه 10 مهر 1397 12:57 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی-ارتباط-بین-هوش-هیجانی-و-شادکامی-در-دانش-آموزان-متوسطهپایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه در 86 صفحه با فرمت word قابل ویرایش آماده پرینت و صحافی دارای پاورقی و رفرنس دهی استاندارد و فاقد غلط املاییدانلود فایل

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

فرمت : word , doc
تعداد صفحات: 86
قابل ویرایش و جابجایی
فاقد غلط املایی
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
فهرست مطالب :
چکیده.............................................................................8
فصل اول : طرح تحقیق 
1-1 : مقدمه ..................................................................10
2-1 : بیان مسله .............................................................11
3-1 : اهمیت موضوع ........................................................13
4-1 : سوالات پژوهشی ...................................................13
5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها .............................................14
فصل دوم: پیشنه ی تحقیق 
1-2 : اعتماد به نفس بیرونی ...........................................16
2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی...............16
3-2: اعتماد به نفس درونی ...............................................16
1-3-2 : تعریف عزت نفس ..................................................18
فصل سوم:روش تحقیق 
1-3 : روش تحقیق .........................................................64
2-3 : جامعه آماری .........................................................64
3-3 : روش نمونه گیری ...................................................64
4-3 : ابزار سنجش .........................................................65
5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ........................................67
6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ..................................67
فصل چهارم: نتایج تحقیق 
1-4 : توزیع فراوان جنست.................................................70
2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری.....................70
3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران .......................71
4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ...............................72
5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد .........72
6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران .................72
7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد .............73
8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران ....................73
9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران .74
10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ...75
فصل پنجم : 
1- 5 : نتیجه گیری و بحث .................................................77
2-5 : محدودیت ها ..........................................................78
3-5 : پیشنهادات ............................................................78
منابع و ماخذ ...................................................................81
پرسشنامه .....................................................................83

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند(P<0/05).
کلمات کلیدی : هوش هیجانی، شادکامی، دانش آموزان متوسطه.

1-1 مقدمه
نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری ، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود. 
رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).
تحوّلات عظیمی كه در حوزه‌های هوش و هیجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیدة هوش و هیجان تأكید نموده است. از پیشگامان این تحوّلات در حوزة هوش می‌توان به گاردنر (1983 به نقل از اشترنبرگ ، 2001) اشاره كرد و در حوزة هیجان از كشفیّات ژوزف ‌لی دوكس (به نقل از گلمن ، 1379) نام برد. امّا اوج این تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هیجانی » توسط سالووی و مایر (1990)، برمی‌گردد كه آشكارا بر در هم‌تنیدگی هوش و هیجان تأكید می‌كنند. از نظر آنها «هوش هیجانی» عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، تمیز قایل شدن میان هیجان‌ها و استفاده از اطلاعات هیجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشی رفتار تعریف می‌شود (سالوی و مایر، 1990).
با توجه به حسّاسیت دورة نوجوانی و اطلاق دورة طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگیر نوسانات پرشور عاطفی هستند، دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس‌های متناقض،‌ تحریكات فیزیولوژیكی و عواطفی پر تنش همراه است. این دوران حسّاس نقش بسیار مهمی در شكل دادن به شخصیّت آیندة او دارد. از این‌رو آموزش مهارت‌های هوش هیجانی به نوجوانان می‌تواند به آنان در مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با دیگران و در نهایت افزایش كارایی شخصی و پیشرفت فردی و تحصیلی آن تأثیرگذار باشد.(ذراتی ،ایران ،1384)
2-1: بیان مسئله 
با توجه به اهمیت و ارزش شادکامی در بین متخصصان و دانشمندان آموزش و پرورش و علاقه به رشد و گسترش آن در بین دانش آموزان و آموزشگاه ها و بررسی ارتباط آن با عوامل مختلف که ممکن است موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش آموزان شود مثل هوش هیجانی که یکی از مسائل مهم در بین افراد جامعه خصوصا دانش آموزان می باشد و نیاز به رشد و گسترش آن احساس می شود و سبک های یادگیری مختلف که دانش آموزان دارند و به قول ساموئل مسبک که می گوید :« دانش آموزان از نظر گستردگی توجه و در نتیجه وسعت و صراحت آگاهی و اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند »
باعث تفاوت در شیوه تفکر و یادگیری دانش آموزان می شود و یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان است (کدیور 1386) . 
...........................
...................
.......
3-1: ضرورت انجام پژوهش
با نگاهی به زندگی بشر در طول زندگی ، متو جه خواهم شد که استفاده از نیرو تفکر و اندیشه او را از سایر موجودات عالم خاکی ممتایز کرده است مسایلی از قبل: کشف آتش ،استفاده از ابزارهای سنگی و پس از آن بکا ر گیری ملزمات فلزی ... همه نماینگر فکر خلاق و نو آور بشر در طول تاریخ است .
.................
........
..
منابع و ماخذ
.............
.......
..
پرسشنامه ها

دانلود فایل
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 مهر 1397 01:29 ق.ظ

 

پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک

شنبه 4 آذر 1396 03:28 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
   
       
                       
            نقاشی کودک ، نقاشی کودک است  امّا چنین نیست  نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        قالب و گرافیک                   
                    بازدید ها                                         385                   
                    فرمت فایل                                         rar                   
                    حجم فایل                                         32596 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         130                   
           
               
                                دانلود پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک                                                گزارش تخلف برای پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک                               
           
       
       
           
                پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 316                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

نقاشی کودک ، نقاشی کودک است . امّا چنین نیست . نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است . زمانی می پنداشتند که کودک کاریکاتور بزرگسال است ، درنتیجه همه ی فعالیتهای او را از دیدگاه مقایسه با بزرگسالان تبیین می کردند ، امّا امروزه در پرتو تحقیقات روانشناسانی چون پیاژه ، برونر ، ویگوتسکی و لوریا ثابت شده است کودک موجودی است ویژه که در هر دوره از سن و رشد ، توان ذهنی ، علایق ، خواست ها و نیازهای خاص خودش را دارد. بنابراین زبان و بیان او نیز قانونمندی هایی دارد . نقاشی کودک نیز که برای او نوعی زبان و بیان است از این قاعده مستثنی نیست.

چه چیزها که کودکان می بینند و ما نمی بینیم ! چه چیزها که می دانند و ما نمی دانیم ! چه دنیاهای بزرگی دارند که از نظر ما نامکشوف است و ما اکنون می خواهیم گوشه ای از آن دنیاها را کشف کنیم ، بخشی از آن نادیدنی ها ر ببینیم . راهنمای ما نقاشی کودک است.

از نقاشی کودکان می توان در طراحی لباس ، به ویژه طراحی لباس کودک استفاده کرد و با بررسی هر کدام از این نقاشی ها ، ایده هایی ناب برای طراحی لباس در ذهن طراحان لباس ایجاد می شود . کودکان با داشتن ذهنی خلاق به خلق نقاشی هایی می پردازند که به نوبه ی خود بی نظیر هستند و بدون هیچ تغییری در آن ها می توان به خلق لباس هایی بسیار جدید و زیبا دست زد . در واقع آن ها طراحان لباس کوچکی هستند که بدون هیچ محدودیتی هرآنچه در ذهن دارند بر روی کاغذ می آورند و گاه به شاهکارهایی دست می زنند که از لحاظ فرم و رنگ ، بی نظیر هستند.   
واژگان کلیدی : رواشناسی نقاشی کودک – معرفی نمونه های نقاشی دختر و پسر – تحلیل نقاشی ها – طراحی لباس کودک

           
                   
   

برچسب ها: پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ، طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ، پژوهش طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک ،
آخرین ویرایش: شنبه 4 آذر 1396 03:33 ب.ظ

 

پایان نامه بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد

جمعه 26 آبان 1396 03:22 ق.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
دانلود پایان نامه بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد
این فایل بصورت فرمت doc و ورد می باشد. همانطوری که از عنوان تحقیق برمی آید، پژوهش در این مقوله گرد سن ازدواج می چرخد بر همگان روشن است که برخی ها در جامعه به امر ...

برچسب ها: پایان نامه بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد ،
آخرین ویرایش: جمعه 26 آبان 1396 03:24 ق.ظ

 

اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند

یکشنبه 21 آبان 1396 10:48 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند
چکیده اینترنت اشیاء Internet of Things مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و به طور خلاصه فن اوری مدرنی است که در آن برای هر موج ودی (انسان ،حیوان و ...

برچسب ها: Internet of Things ، اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند ، اینترنت اشیاء محیط های هوشمند ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 آبان 1396 01:05 ق.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic