تبلیغات
بهترین فروشگاه ایران - مطالب اردیبهشت 1396

طرح توجیهی بسته بندی میوه

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:06 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
میوه
دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
طرح توجیهی بسته بندی میوه

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سالآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی تولید حوله

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:06 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
تولید حوله
دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
طرح توجیهی تولید حوله

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی تولید حوله با ظرفیت 65 تن در سالآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:05 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Forage plants
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای با مشاحت 400 هکتارآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش خیار درختی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:05 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Cucumbers
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
طرح توجیهی پرورش خیار درختی

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش خیار درختیآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:04 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Ostrich
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل rar
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش شتر مرغآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی احداث باغ زیتون

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:04 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Olive Garden
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
طرح توجیهی احداث باغ زیتون

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی احداث باغ زیتون با مساحت 200 هکتارآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی احداث باغ پسته

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:04 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Pistachio forests
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل rar
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
طرح توجیهی احداث باغ پسته

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 50 هکتارآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:03 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
honey bee
دسته بندی سایر گروه های کارآفرینی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندوآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:39 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Fish
دسته بندی شیلات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 80 تن در سالآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش گاو شیری

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:39 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
cow
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل pdf
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
طرح توجیهی پرورش گاو شیری

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش گاو شیری با ظرفیت 20 راسآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:38 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Silkworm
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه در یک دورهآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:38 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Mushroom
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 50 تن در سالآخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی پرواربندی گوساله

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:38 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
طرح توجیهی پرواربندی گوساله ، در قالب word به همراه فهرست موضوع و معرفی طرح جداول سرمایه گذاری كل دوره بازگشت سرمایه فضای مورد نیاز اشتغال زایی سهم تسهیلات استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنندگان محاسبات مربوطه توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
طرح توجیهی پرواربندی گوساله

فروشنده فایل

کد کاربری 2

موضوع طرح : پروار بندی گوساله

ظرفیت : یكصد راس در هر دوره ( دویست راس در سال )

محل اجرای طرح : قابل اجرا دركلیه مناطق كشور

سرمایه گذاری كـل: 988.7 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 108.7 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 880 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه

میزان اشتغال زایی : 13 نفـر

مقـدمه :


نیاز انسان به پروتئین موجب شده كه دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، گرچه در سالهای اخیر جایگزینهایی برای گوشت قرمز معرفی شده ولیكن طعم ومزة گوشت كماكان این محصول را بدون رقیب نگهداشته است. با عنایت به اینكه جمعیت دامی یك كشور سرمایه ملی محسوب می گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از فراورده های آن حیاتی می باشد. بنا بر این تولید گوشت قرمز باید چنان باشد كه علاوه بر امكان تداوم تولید، صیــانت از جمعیت دامی كشــور را بعنوان یك سرمایة ملی و استفادة بهیــنه از فـرآورده های آن را میســر سازد.

افزایش جمعیت كشور در سالهای اخیر و به تبع آن افزایش مصرف فرآورده های غذایی موجب شده است كه روشهای سنتی استحـصال مواد غذایی اعم از كشاورزی و دامداری كارآیی خود را از دســـت بدهند. از ســـوی دیــگر با توجه به نیاز حیــاتی انســـان به پروتئیـــن وهمچنین سیاستهــای دولت جمهـوری اســلامی مبنی بر لزوم خودكفـایی و عدم وابستگـی به بیگانگان در تامین مواد غذایی اساسی مورد نیاز شـــهروندان،درگام نخســت و دستـــیابی به بازار های خارجی منطـقه ای و فــرا منطـقه ای، در گام بعدی، بكارگیری روشــهای علمی نوین اهمیت روزافــزونی یافته اسـت.

طرحهای دامپروری خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی فراورده های دامی را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین دامی جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینكه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینكه این طرح دارای این قابلیت می‌باشد كه در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

مناسب برای:

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده
گرفتن مجوز‌های لازم از سازمان‌های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد.آخرین ویرایش: - -

 

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:37 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
Plan Gardening
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 هکتارآخرین ویرایش: - -

 

پروژه راهسازی آماده به صورت محاسبات دستی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:37 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
این پروژه حاصل روزها تلاش و زحمت شخصی خودم میباشد و مطمئن باشید نظیر آنرا جایی نخواهید دید این فایل قابل ویرایش برای تمامی پروژه های راهسازی میباشد فقط كافیست اعداد آنرا ویرایش كنید مطمئن باشید مبلغ 10 هزار تومن برای این همه زحمت بنده خیلی ناچیزه ولی رایگان نزاشتم كه ارزشش پایین نیاد
دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1542 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
پروژه راهسازی آماده به صورت محاسبات دستی

فروشنده فایل

کد کاربری 2054

این پروژه حاصل روزها تلاش و زحمت شخصی خودم میباشد و مطمئن باشید نظیر آنرا جایی نخواهید دید این فایل قابل ویرایش برای تمامی پروژه های راهسازی میباشد فقط كافیست اعداد آنرا ویرایش كنید مطمئن باشید مبلغ 10 هزار تومن برای این همه زحمت بنده خیلی ناچیزه ولی رایگان نزاشتم كه ارزشش پایین نیاد

نمونه نگارش و نقشه پلان و یک نمونه پروفیل

http://up.smu.ir/uploads/eca7f7e77c13273b7ed5eebef880e193.pdf

http://up.smu.ir/uploads/1003a252e8053a1a7fa769435b7afc3f.docx

http://up.smu.ir/uploads/ba1c6a13b7b90e6c6599bc228aef086e.pdfآخرین ویرایش: - -

 

مبلمان معماری

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:36 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
مبلمان آماده جهت استفاده در پلان های نقشه كشی معماری و عمران
دسته بندی معماری
فرمت فایل dwg
حجم فایل 2123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
مبلمان معماری

فروشنده فایل

کد کاربری 2050

مبلمان آماده جهت استفاده در پلان های نقشه كشی معماری و عمرانآخرین ویرایش: - -

 

نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:36 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 1663 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدیآخرین ویرایش: - -

 

نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:19 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 1000 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدیآخرین ویرایش: - -

 

مدلسازی و طراحی مخزن هوایی آب در نرم افزار sap2000

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:15 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
مدلسازی مخزن هوایی آب در نرم افزار sap2000
دسته بندی عمران
فرمت فایل rar
حجم فایل 3321 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
مدلسازی و طراحی مخزن هوایی آب در نرم افزار sap2000

فروشنده فایل

کد کاربری 2031

فایل آموزشی مدلسازی مخزن هوایی آب در نرم افزار sap2000 بهمراه مدلسازی فنداسیون مخزن در اختیار شما مهندسین ودانشجویان گرامی قرار میگیرد.برچسب ها: مخزن هوایی ، مدلسازی مخزن هوایی ، Air TankSap2000 ، طراحی مخزن هوایی ، طراحی و مدلسازی مخزن هوایی ، تانکر هوایی ، تانکر بتنی ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:33 ب.ظ

 

پلان معماری و سه بعدی یک ساختمان یک طبقه مسکونی

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:15 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan 3D
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 1780 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پلان معماری و سه بعدی یک ساختمان یک طبقه مسکونی

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

پلان معماری و سه بعدی یک ساختمان یک طبقه مسکونیبرچسب ها: پلان مسکونی ، سه بعدی مسکونی ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:31 ب.ظ

 

نقشه دو و سه بعدی یک ساختمان مسکونی یک طبقه

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:14 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan 3D
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 2177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
نقشه دو و سه بعدی یک ساختمان مسکونی یک طبقه

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه دو و سه بعدی یک ساختمان مسکونی یک طبقهبرچسب ها: نقشه ساختمان یک طبقه ، نقشه 3d ، پلان یک طبقه ، پلان سه بعدی ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:31 ب.ظ

 

پلان معماری دو و سه بعدی یک ویلای بسیار زیبا

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:14 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan 3D
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 2310 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پلان معماری دو و سه بعدی یک ویلای بسیار زیبا

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

پلان معماری دو و سه بعدی یک ویلای بسیار زیبابرچسب ها: پلان ویلایی ، پلان سه بعدی ویلایی ، نقشه 3d ویلایی ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:30 ب.ظ

 

نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی 3 طبقه با نمای رومی و طراحی معماری بسیار زیبا

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:13 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
plan 3D
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 4966 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی 3 طبقه با نمای رومی و طراحی معماری بسیار زیبا

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی 3 طبقه با نمای رومی و طراحی معماری بسیار زیبا
برچسب ها: پلان مسکونی ، نمای رومی ، پلان اتوکد ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:28 ب.ظ

 

نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی دوبلکس در چهار طبقه همراه با استخر و جکوزی به متراژ 550 متر مربع

شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:13 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی دوبلکس در چهار طبقه همراه با استخر و جکوزی به متراژ 550 متر مربع

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه دو بعدی و سه بعدی ساختمان مسکونی دوبلکس در چهار طبقه همراه با استخر و جکوزی به متراژ 550 متر مربعبرچسب ها: پلان سه بعدی ، پلان دوبلکس ، پلان ساختمان چهار طبقه ، پلان 3d ساختمان ، نقشه ساختمان 4 طبقه ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:27 ب.ظ

 

نقشه دوبعدی و سه بعدی ساختمان دو طبقه با فرمت DWG

شنبه 30 اردیبهشت 1396 08:33 ب.ظنویسنده : esmaeil bolbolnejhad

 
PLANE 2D 3D
دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 554 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
نقشه دوبعدی و سه بعدی ساختمان دو طبقه با فرمت DWG

فروشنده فایل

کد کاربری 1030

نقشه دوبعدی و سه بعدی ساختمان دو طبقه با فرمت DWGبرچسب ها: نقشه دوبعدی ، نقشه سه بعدی ، نقشه دو بعدی ، نقشه سه بعدی ساختمان ، اتوکد ، ساختمان دو طبقه با فرمت DWG ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 اردیبهشت 1396 09:25 ب.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 5 ) 1 2 3 4 5