مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک

دوشنبه 22 بهمن 1397 04:32 ب.ظنویسنده : اسماعیل بلبل نژاد

 
مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-تمرینات-پلایومتریک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 63
قیمت: 20000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب

تعداد صفحات : 33

فرمت : word
دارای پیشینه داخلی و خارجی بسیار کامل
فاقد غلط املایی و نگارشی
ارجاعات و پاورقی استاندارد
دارای منابع انگلیسی و فارسی

2-1. تمرین پلایومتریک

2-1-1. تاریخچه تمرینات پلایومتریک

تاریخچه تمرینات پلایومتریک به شکل جدید وامروزی بسیار کوتاه است. دلایل پذیرش این روش به عنوان روشی برای بالا بردن توانانفجاری به موفقیت ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در رشته دو میدانی در دهه 60 بازمی­گردد. استدلال ­های اولیه در مورد تمرینات پلایومتریک توسط مربّی روسی «یوریورخوشانسکی»[1]برای ورزشکاران رشته­ پرش به کار برده شد که بیانگر این مسئله بود که این تمریناتباعث توسعه­ی سیستم عصبی- عضلانی، بافت انقباضی، پرش، سرعت و در نهایت توان می­ شود(رادکلیف و همکاران، 1999). این تمرین­های پرشی سرانجام به نام واژه پلایومتریکنامیده شدند که از یک واژه دوتایی یونانی «پلیون» به معنی بیشتر و «متریک» به معنیاندازه برگرفته شده است (اسمعیلی و همکاران، 1382).

توان میزان نیروی اعمال شده در واحد زمان می­باشدکه برای بالا بردن سطح مهارت­های سریع و انفجاری در رشته­های مختلف مانند پرتابدیسک و اسپک در والیبال لازم است. در اوایل دهه 1980 دانشمندان روسی پولماس[2]،اِدبوخارد[3]و دیگران دلایل محکمی آوردند که تمرینات پلایومتریک با وزنه تمرینی پیشرفت جسمانیبهتری نسبت به وزنه تمرینی به تنهایی دارد و قدرت و سرعت را بهبود می­بخشد درحالیکه از آسیب­دیدگی نیز جلوگیری می­کند (رادکلیف و همکاران، 1999). توسعه­یتمرینات پلایومتریک تا حد زیادی مدیون دونده­ی رشته دو سرعت روسی، والری بورزوف[4]است. امروزه نیز تأثیر این تمرینات بر روی فاکتورهایی همچون سرعت، توان انفجاری،چابکی، وزن بدن، درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و قدرت به اثبات رسیده است (بلوچی،1389؛ قناعتی و همکاارن، 1384؛ باولی و همکاران، 2012؛ واسیل و همکاران، 2011).علاوه بر آن پژوهش­هایی نیز برای مقایسه تمرینات پلایومتریک در خشکی در مقابلتمرینات پلایومتریک در آب و تأثیر مثبت این تمرینات در آب و مزیت کاهش کوفتگیعضلانی و آسیب­های عضلانی و استخوانی صورت گرفته است (جوزف و همکاران، 2007؛ حسنلوییو همکاران، 1389).

2-2. مدل­های افزایش توان عضلانی در اثر تمرینات پلایومتریک

براساس مطالعات انجام گرفته بکارگیری صحیح تمرینات پلایومتریک موجب تقویت سرعت، قدرتو توان می­شود. گسترش توان عضلانی بوسیله دو مدل الف (مکانیکی و ب)نوروفیزیولوژیکی مورد بررسی قرار می­گیرد (باولی و همکاران، 2012).

2-2-1.مدل مکانیکی

براساس مدل مکانیکی، در تمرینات پلایومتریک هنگامی که عضله به تندی تحت کشش قرار می­گیرد،اجزای کشسان نیز کشیده می­شوند و مقداری از نیروی بار به شکل انرژی کشسان ذخیره می­شود،در جریان مرحله درون­گرای انقباض عضله که بوسیله تحریک بازتاب عضلانی اتفاق می­افتداین انرژی رها می­شود و موجب افزایش مقدار کل نیروی حاصله می­گردد. انقباض عضلهشامل سه بخش الف) جزای انقباضی، ب) الاستیک موازی[5]و ج) الاستیک سری[6] می­باشد(بومپا و همکاران، 1387). بخش انقباضی که همان رشته­ های اکتین، میوزین وپل­هایعرضی می­ باشد که تأمین کننده منبع اصلی نیروی عضلانی هستند. بخش الاستیک موازی از رشته­هایعضلانی، مانند سارکولما، اپی میوزیوم، پری میوزیوم و اندومیوزیومتشکیل شده است.این بخش در حالت عادی باعث افزایش طول عضله می­شود و از این طریق زمینه­ای برایانقباض عضلانی (در هم رفتن تارهای اکتین و میوزین) را فراهم می­کند؛ و در آخر بخشالاستیک سری که از امتداد بخش الاستیک موازی ساخته می­شود و تشکیل­ دهنده قسمتتاندونی عضله است. با وجود اینکه این بخش الاستیک سری دارای مقدار کمی عضله استاما نقش اصلی، عمل انقباض در تمرینات پلایومتریک را دارد. در اثر انقباض برون­گراو یا به عبارتی کشش اولیه، بخش الاستیک سری همانند یک فنر بلند شده و باعث ذخیرهشدن انرژی کشسانی در عضله[7]می­شود. زمانی که عضله به صورت درون­گرا[8]منقبض می­شود، انرژی ذخیره شده در آن آزاد می­شود و به بخش الاستیک سری فرصت می­دهدتا با بازگرداندن عضلات و تاندون­ها به حالت طبیعی باعث افزایش نیروی تولیدیبشوند. در صورتیکه عمل درون­گرا عضله بعد از کشش برون­گرا[9]انجام نشود و یا زمان مرحله برون­گرا بیش از اندازه طول بکشد (کندی حرکت)، ظرفیترفلکس کششی و انرژی ذخیره شده به صورت حرارت از بین خواهد رفت (کارولین و همکاران،2006).

2-2-2. مدل نوروفیزیولوژیکی

مدل نوروفیزیولوژیکی بر اساس تقویت انقباض درون­گرایعضله بوسیله ­ی رفلکس کششی می­ باشد. هنگامی که احتمال کشش بیش از اندازه و پاره شدنعضله وجود داشته باشد، گیرنده­ های کششی ایمپالس ­های عصبی را به نخاع فرستاده و درنهایت این عمل واکنشی، اثر بازدارندگی بر کشش بیشتر تار عضلانی دارد. زمانی که کششسریعی صورت می­گیرد، باعث افزایش تنش عضله به طور رفلکسی می­شود. به طورکلی نخستینگیرنده­ی حساس دوک­های عضلانی ­اند که نسبت به اندازه و میزان تغییر در در ازای تارعضلانی پاسخ می­ دهند و ایجاد یک رفلکس کششی می­ کنند که این پاسخ در نهایت موجبتقویت فعالیت انقباضی عضله موافق و افزایش مقدار نیروی تولیدی می ­شود (بوسکو وویلیام، 2002). نوع دیگر از گیرنده­های کششی، اندام وتری گلژی موجود در تاندون­هامی­باشد که بوسیله نیروهای کششی حاصل از انقباض تار عضلانی برانگیخته می­ شوند ونقش تدافعی در پاره شدن عضله یا تاندون تحت شرایط بیشینه دارند؛ بنابراین هنگامی­کهتارهای عضلانی کشیده می ­شوند، تغییر درازای تارها بوسیله دوک عضلانی[10]تشخیص داده می­ شود و رفلکس کششی برانگیخته می­ شود و در پاسخ، یک سری تکانش­ هایمتوالی توسط نرون آوران گیرنده اولیه[11]به نخاع شوکی ارسال می­کنند. در نخاع شوکی، نرون ­آوران مستقیماً با نرون حرکتیآلفا جفت شده و تکانه­ هایی را به تار عضلانی اسکلتی برگردانده و موجب انقباض آن­هامی­شود (طالب پور و همکاران، 1379).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات پلایومتریک در آب

[1]. Yuri Verkhoshansky

[2]. Polmas

[3]. Adbokhard

[4]. Valeri Borzov

[5]. Parallel elastic component

[6]. Series elastic component

[7]. Elasticity

[8]. Eccentric

[9]. Concentvic

[10]. Muscle spindle

[11]. Primary Receptor

منابع فارسیو لاتین

1.      اسمعیلی، م. (1382). اصول عمومیفعالیتهای جسمانی. تهران: دانش افروز. 245 صفحه. ص. 81.

2.   بلوچی، ر. (1389). تأثیرتمرینات پلایومتریک بر توان بی هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست­ها.
14: 55-66.

3. پریناز متین فر،یاسر کاظم زاده (1394). بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توانهوازی و شاخص های بی هوازی شناگران دختر نخبه 10 الی ۱۳ سال شهر تهران. اولینهمایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1394

4.      تقیان، ف.، صمدی، ط.، و شیخانم. (مترجمین). (1390). تمرین پلایومتریک توانی (برنامه کامل). انتشارات دانشگاهآزاد واحد خوراسگان. نویندگان به زبان انگلیسی: ا. د. مک نیلی. و د. ساندلر. 192صفحه. ص.64 و 65.

.

.

.

1.     GomezPJ, Rodriguez G. 2008.Effect of weight lifting training combined with plyometric exercises on physical fitness,body composition, and knee extension velocity during kicking in football. Apply physiolNutrMetab.33(3):501-510.www.pubmed.gov.

2.     Hosseini Z, Komasi P. 1998.Exercise science (exercise training). Tehran. Physical Education Organization pub.

3.     Jacobson, K. John, D. and Stemm Bert, H. (2007).Comparsion of land- based and aquatic- based plyometric training on verticaljump. Journal of Strength and Conditioning Research.

4.      Joseph, D. and Shaffer, B.S.ATC. (2007). The effects of 6 week land- based and aquatic- based plyometrictraining programme on power, peak torque, agility and  muscle soreness. School of physical educationMorgantown, West Virginia.

5.     Lephart, S. M. Abt, J. P. Ferris, C. M. Sell, T. C.Nagai, T. Myers. J. B. and Irrgang, J. J. (2005). Neuromucalar andbiomechanical charactric in high school athletes a plyometric versus basicresistance program. Br. J Sports Med.932-938

6.     Markovic, G. Jukic,I. andMilanovic, D. (2005). Effects of sprint and plyometric training onmorphological characteristics in physically active men. Kinesiology, 37:39  32. 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها: مبانی نظری ، پیشینه تحقیق ، تمرینات پلایومتریک ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 بهمن 1397 04:35 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات